LDAP Server

Verze systému DSM

LDAP Server

Funkce

 • Centrální zabezpečení a správa identit uživatelů a skupin v rámci organizace
 • Automatizace a integrace řízení identity a přístupu do operací IT
 • Integrace jednotného přihlášení do prostředí Google Workspace umožňuje uživatelům přístup do prostředí Google Workspace prostřednictvím svých účtů a hesel uložených v serveru LDAP
 • Podpora serveru Consumer, serveru LDAP určeného jen pro čtení, který v reálném čase synchronizuje databázi LDAP s jiným serverem Synology LDAP Server
 • Umožňuje uživatelům LDAP měnit hesla v klientech zařízení Synology NAS ve stejném adresáři LDAP
 • Podpora plánovaného zálohování a ručního obnovení databáze LDAP

Technické údaje

 • Založeno na LDAP verze 3 (RFC2251)
 • Maximální počet uživatelů: 20 000
 • Maximální počet skupin: 20 000
 • Podporovaní klienti LDAP: Linux a macOS
 • Podpora dávkového importu uživatelů prostřednictvím souborů .csv
 • Podpora vnořených skupin
 • Podpora zálohování a obnovení konfigurací adresáře LDAP prostřednictvím služby Hyper Backup
 • Všichni uživatelé LDAP patří do skupiny „users“
 • Níže uvedené uživatele a skupiny vyhrazené systémem nelze odstranit:
  • Výchozí uživatelé: „admin“
  • Výchozí skupiny: „administrators“, „users“, „Directory Operators“, „Directory Clients“, „Directory Consumers“
 • Způsob seskupení uživatelů LDAP nakonfigurovaných k nastavení serverů Consumer:
  • Přidejte tyto uživatele do skupiny „Directory Consumers“
  • Tito uživatelé by se neměli přidávat do skupin „Directory Operators“ a „Directory Clients“

Omezení

 • Server Consumer podporuje pouze připojení k serveru Provider/Consumer vytvořenému službou Synology LDAP Server