Presto File Server

Presto File Server

Dostarczanie szybkich i automatycznych transferów dużych prędkości pomiędzy punktami końcowymi i serwerem w sieci WAN, na które zasługują firmy, ale których nie można osiągnąć za pomocą protokołów takich jak FTP czy HTTP.

Technologia SITA

Technologia SITA (Synology Internet Transfer Accelerator) to metoda przyśpieszania transferu opracowana przez Synology. Poprawia wydajność transferu plików oraz zapobiega dużym opóźnieniom i niestabilnym połączeniom podczas przesyłania plików na duże odległości. Zobacz wyniki testów wydajności

W pełni wykorzystaj możliwości przepustowości

Zastoje powodowane przez opóźnienia sieci pozostawiają dostępną przepustowość w trybie bezczynności. Dzięki udoskonaleniu mechanizmu zapewniania dostarczania pakietów przez protokoły FTP i HTTP, technologia SITA ogranicza zastoje i w pełni wykorzystuje dostępną przepustowość.

Konfigurowana prędkość transferu danych

Dzięki technologii SITA użytkownicy mogą skonfigurować minimalną i maksymalną przepustowość zgodnie z ich potrzebami, a tym samym lepiej przewidywać i kontrolować wymagany czas transferu plików dla różnych zadań.

Technologia SITA

Duże szybkości przesyłania plików zapewniane przez narzędzie Presto File Server w porównaniu z innymi bezpłatnymi narzędziami

Bezpłatne narzędzia do przesyłania danych oznaczają średnio o 20x dłuższy czas przesyłania w porównaniu z rozwiązaniem Presto File Server, co nie pozwala już firmom radzić sobie z ogromną ilością danych.

Presto File ServerGridFTPBBFTP (concurrent: 10)
1GBUpload11 sec184 sec (3m4s)291 sec (4m51s)
Download12 sec215 sec (3m35s)131 sec (2m11s)
10GBUpload109 sec (1m49s)1793 sec (29m53s)2900 sec (48m20s)
Download111 sec (1m51s)1845 sec (30m45s)1460 sec (24m20s)
100GBUpload1179 sec (19m39s)21603 sec (6hr0m3s)27400 sec (7hr36m40s)
Download1053 sec (17m33s)13350 sec (3hr42m30s)13400 sec (3hr43m20s)
  1. Środowisko: Opóźnienie 300 ms; środowisko internetowe: 1 Gb/s (przesyłanie/pobieranie)
  2. Przesyłanie Synology File Station przy użyciu przeglądarki Google Chrome.

Szybkie przesyłanie danych cyfrowych

Czas przesyłania plików między firmą a jej oddziałami za pośrednictwem protokołu FTP lub HTTP może opóźnić projekty i mieć negatywny wpływ na wydajność. Rozwiązanie SITA znacznie skraca czas poświęcany na przesyłanie, poprawiając ciągłość biznesową. Zobacz wyniki testów wydajności

Przyspieszenie zdalnych przepływów pracy dzięki szybszemu przesyłaniu plików

Przesyłanie dużych plików za granicę za pośrednictwem protokołu FTP lub HTTP może zajmować kilka dni. Przesyłanie danych na dyskach twardych może być szybsze, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami i ryzykiem utraty danych. Presto File Server pozwala przesyłać dane z o wiele większymi prędkościami w ramach istniejącego środowiska sieciowego, przynosząc korzyści branżom częstego przesyłającym duże ilości danych, takim jak serwisy multimedialne i rozrywkowe, zakłady inżynieryjne, placówki ochrony zdrowia itp. Zobacz wyniki testów wydajności

Łatwa wymiana ogromnych ilości danych

Testy wydajności związane z szybkością transferu

Technologia Presto File Server została zaadaptowana w celu testowania wydajności podczas przesyłania danych do i z naszych spółek zależnych w Europie, Ameryce i Azji. Przetestowano wydajność klientów Presto wykorzystujących różne systemy operacyjne. Prędkości transferów Presto File Server można znaleźć w poniższej tabeli: 

NASPCOSFTP/HTTPPrestoIncrease
Frankfurt, DESeattle, USUbuntu10.4 Mbps52 Mbps5x
Frankfurt, DEShanghai, CNWindows1.6 Mbps80 Mbps51x
Frankfurt, DETaipei, TWWindows6.7 Mbps424 Mbps63x
Taipei, TWDusseldorf, DEUbuntu2.5 Mbps171 Mbps68x
Taipei, TWParis, FRWindows8.8 Mbps102 Mbps12x
Taipei, TWSeattle, USUbuntu10.4 Mbps56 Mbps5x
Taipei, TWShanghai, CNWindows3.2 Mbps96 Mbps30x

Bezpieczny transfer danych

Szyfrowanie poświadczeń i 2-stopniowa weryfikacja

Szyfrowanie poświadczeń i 2-stopniowa weryfikacja

Dane dostępowe są chronione dzięki dedykowanemu kanałowi szyfrowanemu TLS/TCP. 2-stopniowa weryfikacja zabezpiecza poświadczenia użytkownika przed złośliwymi atakami i wirusami.

Szyfrowanie transferu plików

Szyfrowanie transferu plików

Klient stacjonarny Presto wspiera szyfrowanie AES-128, zapewniając szczelną ochronę masowego przekazywania danych.

Weryfikacja SSL

Weryfikacja SSL

Synology Presto Client zawiera weryfikację SSL, aby uniemożliwiać użytkownikom łączenie się z witrynami wyłudzającymi informacje z niezaufanymi certyfikatami SSL, zapewniając bezpieczeństwo połączenia i zabezpieczając poufne dane.

Intuicyjny klient do natychmiastowego i automatycznego przesyłania

Aplikacja Synology Presto Client umożliwia szybką wymianę danych w systemach Windows, macOS i Linux. Możesz także używać usługi Presto za pomocą interfejsu wiersza poleceń (CLI), w oparciu o własny skrypt, który najlepiej pasuje do scenariusza użytkowania.

Intuicyjny klient do natychmiastowego i automatycznego przesyłania

Intuicyjny klient do natychmiastowego i automatycznego przesyłania
  1. Połącz się z kilkoma serwerami Presto File Server, dodając nowe karty w aplikacji Synology Presto Client. Nie ma potrzeby zapamiętywania adresów serwerów i poświadczeń, ponieważ są one zapisywane automatycznie.

  2. Priorytet transferów można skonfigurować w aplikacji Task Manager, a szczegółowe logi zawierają rejestr ostatnich aktywności kont na różnych serwerach.

  3. W łatwy sposób przeciągaj i upuszczaj pliki, aby przenieść je między usługą Presto a folderami lokalnymi lub sieciowymi w Eksploratorze plików Windows lub programie Finder systemu macOS. Natywne kombinacje klawiszy skrótów pozwalają przyspieszyć operacje kopiowania, wklejania, zmiany nazwy i usuwania.

Połącz się z kilkoma serwerami Presto File Server, dodając nowe karty w aplikacji Synology Presto Client. Nie ma potrzeby zapamiętywania adresów serwerów i poświadczeń, ponieważ są one zapisywane automatycznie.

Priorytet transferów można skonfigurować w aplikacji Task Manager, a szczegółowe logi zawierają rejestr ostatnich aktywności kont na różnych serwerach.

W łatwy sposób przeciągaj i upuszczaj pliki, aby przenieść je między usługą Presto a folderami lokalnymi lub sieciowymi w Eksploratorze plików Windows lub programie Finder systemu macOS. Natywne kombinacje klawiszy skrótów pozwalają przyspieszyć operacje kopiowania, wklejania, zmiany nazwy i usuwania.

Szybki, zautomatyzowany transfer plików między serwerami NAS

Przesyłanie dużych plików między wieloma lokalizacjami może trwać bardzo długo. Funkcja Site Express serwera Presto umożliwia planowanie zadań szybkich transferów między serwerami Synology NAS w różnych lokalizacjach. Automatyzuje ona dystrybucję plików, inicjując transfer plików z jednego serwera NAS do drugiego, a jej graficzny interfejs umożliwia szybkie sprawdzenie bieżącego stanu transferu.

Szybki, zautomatyzowany transfer plików między serwerami NAS

Elastyczne zarządzanie zasobami

Synology Presto Client to optymalne rozwiązanie do wymiany plików między komputerami i serwerem Synology NAS.

Raportowanie i monitorowanie transferów

Raportowanie i monitorowanie transferów

Ustaw priorytet zadania przesyłania w Task Manager lub ogranicz liczbę jednoczesnych transferów plików, aby zadania priorytetowe mogły w pełni wykorzystywać dostępną przepustowość. Śledź zdarzenia różnych kont i serwerów za pomocą dzienników aktywności.

Elastyczne sterowanie przepustowością

Elastyczne sterowanie przepustowością

Dostosuj przepustowość bezpośrednio w Presto Client zgodnie z lokalnymi potrzebami. Ustaw maksymalną i minimalną przepustowość transferów plików, aby lepiej przewidywać wymagany czas transferu i zarządzać dostępną przepustowością.

Inteligentna kompresja

Inteligentna kompresja

Presto Client może dostosować się do różnych typów danych i środowisk. Na przykład podczas przesyłania, których nie można skompresować, funkcja kompresji zostanie wyłączona w celu oszczędzania zasobów obliczeniowych na hoście.

Automatyzacja szybkich transferów

Zautomatyzuj przesyłanie danych z dużą szybkością zgodnie z potrzebami dzięki obsłudze interfejsu wiersza polecenia i narzędzia Synology Presto Automator1.

Możliwość dostosowania transferu do własnych potrzeb

Utwórz skrypt i dostosuj serwer Presto do ulubionej metody przesyłania danych (Pobierz podręcznik Presto CLI)

Wiele sposobów planowania

Skonfiguruj zadania przesyłania tak, aby były wykonywane zgodnie z preferowanym harmonogramem lub wywoływane przez zdarzenia.

Automatyzacja szybkich transferów

Scentralizowane monitorowanie i zarządzanie

Dzięki instalacji serwera Presto File Server na DSM administrator może z łatwością monitorować bieżące wykorzystanie przepustowości i jakość transferu.

Bieżący status ruchu
Scentralizowane zarządzanie zasadami transferu
Szczegółowe logi aktywności
Generowanie raportów zaplanowanych
Automatyzacja szybkich transferów

Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużej i stabilnej szybkości transferu, którą zapewnia Presto File Server. Całkowicie zrezygnowaliśmy z naszych poprzednich narzędzi do transferu na rzecz tego rozwiązania. Dzięki jego elastyczności w kwestii wdrażania VDSM i obsługi systemu plików Btrfs możemy teraz przeprowadzić konsolidację wszystkich usług do jednego serwera w sposób pozwalający optymalnie wykorzystać pamięć. To prawdziwie uniwersalne rozwiązanie.

Josef Barak, dyrektor działu informatyki / dyrektor techniczny w Blue Sky Film Distribution a.s.

Dowiedz się więcej