Synology High Availability
Synology High Availability

Synology High Availability

Połącz serwery Synology w centralnie zarządzany klaster pracy awaryjnej, aby zmaksymalizować czas pracy bez przestojów i zwiększyć niezawodność Twoich systemów informatycznych - dla Ciebie i Twoich klientów.

Redukcja kosztów

Redukcja kosztów

Ogranicz wpływ nieoczekiwanych awarii serwera.

Niezawodność usług

Niezawodność usług

Zapewnij sobie stały dostęp do danych i usług online.

Ryzyko przestojów

$140,000+

średni koszt na godzinę spowodowany przestojem usług IT1

94%

firm nie udaje się wznowić działalności po katastrofalnej utracie danych2

40%

przypadków utraty danych następuje z powodu awarii sprzętu3

Wysoce niezawodna architektura

Połącz dwa identyczne serwery Synology NAS zgodne z Synology High Availability (SHA), aby utworzyć klaster wysokiej dostępności.

Ochrona w czasie rzeczywistym

Osiągnij niemal natychmiastowy cel punktu odzyskiwania (RPO) poprzez replikację danych w czasie rzeczywistym pomiędzy serwerem aktywnym który obsługuje wszystkie żądania, a serwerem pasywnym, pozostającym w stanie gotowości.

Przełączanie awaryjne na poziomie minut

Przywróć funkcjonowanie firmy przy minimalnym docelowym czasie przestoju (RTO) poprzez automatyczne przełączenie wszystkich usług i danych na serwer pasywny, w przypadku niedostępności serwera aktywnego.

Ochrona w czasie rzeczywistym
Przełączanie awaryjne na poziomie minut

Utrzymuj ciągłość pracy najważniejszych zadań

Zapewnij ciągłość pracy środowisk wirtualizacji, konfiguracji obsługujących dużą liczbę jednocześnie pracujących aplikacji, a także wdrożeń usług o znaczeniu krytycznym, wymagających dużych zasobów.


Dla środowisk wirtualizacji

Zmaksymalizuj dostępność maszyn wirtualnych przechowywanych na serwerze Synology NAS i dostępnych za pośrednictwem protokołu iSCSI lub NFS.

Dla środowisk wirtualizacji

Dla usług wymagających wysokiej dostępności

Utrzymuj działanie pakietów Synology i wbudowanych usług w trybie online podczas aktualizacji oprogramowania, modernizacji sprzętu lub awarii systemu.

Dla usług wymagających wysokiej dostępności

Konfiguracja zapewniająca stabilność

Intuicyjne funkcje jeszcze bardziej zwiększają skuteczność Twoich klastrów wysokiej dostępności.

Proste zarządzanie

Ujednolicony interfejs Synology High Availability ułatwia konfigurowanie, monitorowanie i zarządzanie klastrami wysokiej dostępności.

Serwer kworum

Dodaj trzeci serwer do konfiguracji w celu zapobiegania błędom rozdwojenia jaźni i zapewnienia spójności danych.

Synology High Availability w akcji

MLC TV

MLC TV

Butikowa agencja produkcji wideo MLC TV wdrożyła rozwiązanie SHA, aby zapobiegać utracie danych.

  • Ochrona w czasie rzeczywistym gwarantuje, że materiał jest zawsze dostępny
  • Niemal całkowity brak przestojów oznacza niższe koszty konserwacji
ZONE NAGE

ZONE NAGE

Belgijska Strefa Bezpieczeństwa NAGE wdrożyła rozwiązanie SHA w celu ochrony oprogramowania dyspozytorskiego.

  • Czas przełączania awaryjnego na poziomie minut gwarantuje brak zakłóceń w komunikacji
  • Maksymalny czas bez przestojów oznacza szybką interwencję, gdy zagrożone jest życie

Więcej informacji

Uwagi:

  1. Lerner, Andrew. „The Cost of Downtime”. Gartner, blogs.gartner.com/andrew-lerner/2014/07/16/the-cost-of-downtime/.

  2. Wiggins, Dave. „Prevent Catastrophic Data Loss from Destroying Your Documents”. DocuVantage, info.docuvantage.com/blog/prevent-catastrophic-data-loss-from-destroying-your-documents.

  3. Smith, David M. „The Cost of Lost Data”. Graziadio School of Business and Management | Pepperdine University, gbr.pepperdine.edu/2010/08/the-cost-of-lost-data/.