CMS i konserwacja

Sprawne zarządzanie serwerami Synology NAS dzięki Central Management System, monitorowi zasobów, analizatorowi pamięci masowej, menedżerowi pamięci masowej, centrum logów oraz innym wbudowanym funkcjom systemu DSM.

Central Management System

Oprogramowanie DSM udoskonaliło zarządzanie serwerami NAS do najprostszej możliwej formy, ale mimo to zarządzanie wieloma serwerami DiskStation stanowi nadal żmudną pracę. Dzięki systemowi Central Management System można w prosty sposób zarządzać wieloma produktami firmy Synology poprzez zautomatyzowanie zadań i skonfigurowanie zasad, aby można było zastosować ustawienia do grup serwerów, redukując tym samym koszt krańcowy utrzymania do minimum. Pojedynczy pulpit nawigacyjny zapewnia dostęp do odpowiednich informacji i ustawień wszystkich serwerów DiskStation, więc natychmiast wychwytuje nieprawidłowe zachowanie.

Status systemu, stan dysku, użycie pamięci masowej, dzienniki, jak również bieżące użycie zasobów przez Synology NAS można monitorować teraz za pomocą pojedynczej konsoli.Ułatwia to personelowi IT dokładne ustalenie źródła problemu, a także zidentyfikowanie wąskich gardeł oraz zaplanowanie przyszłych aktualizacji systemu.

Rozproszone przedsiębiorstwa mogą konfigurować serwery dla każdego ze swoich biur. Możesz zdefiniować precyzyjne zasady stosowane do grup serwerów. Gdy serwer NAS dołącza do grupy, automatycznie przyjmuje jej zasady i staje się poprawnie skonfigurowany, bez konieczności przeprowadzania wszystkich ustawień. Do pakietów na poszczególnych serwerach można uzyskiwać dostęp z poziomu centralnego interfejsu, dzięki czemu można je elastycznie dostroić później.

System Central Management System agreguje na serwerze głównym powiadomienia przychodzące z każdego serwera NAS. Można wybrać czy i w jaki sposób przesyłane będą powiadomienia o 90 różnych rodzajach zdarzeń, poczynając od usterek sprzętu komputerowego po zbyt mało miejsca w pamięci lub anulowane zadania. Aktualizacje oprogramowania DSM i pakietów mogą być zainstalowane jednym kliknięciem z tego samego portalu. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić wszystkie posiadane serwery.

 • Monitorowanie systemu
 • Strategia grupowa
 • Powiadomienia i aktualizacje

Konserwacja

Jeszcze do niedawna serwery wymagały dużo uwagi. Obecnie system DSM oferuje nie tylko łatwy w użyciu interfejs, ale również doprowadza do scentralizowania i zautomatyzowania jak największej liczby zadań. W inteligentny sposób gromadzi i uporządkowuje wszystkie informacje wymagane do utrzymania, oszczędzając przy tym czas na prawdziwe nagłe wypadki.

 • Monitor zasobów

  Monitoruje w czasie rzeczywistym wydajność procesora, pamięci, dysków i wolumenów serwerów Synology NAS. Przegląda wszystkie zadania będące w trakcie przetwarzania i zadania jałowe. Lub obserwuje i zarządza użytkownikami, którzy są aktualnie podłączenie i korzystają z zasobów systemu.
 • Storage Analyzer

  Pozwala to zwizualizować ogromne strumienie danych generowanych na serwerze NAS. Możliwe jest przeglądanie użycia woluminów i udostępnionych folderów, użytkowników generujących największy ruch i trendów użycia dysku w czasie, a także określanie i usuwanie powielonych plików.
 • Centrum logów

  Proste rozwiązanie do zbierania i wyświetlania komunikatów rejestru z urządzeń sieciowych aktywnych w urządzeniu Synology NAS. Zapewnia scentralizowany interfejs do zarządzania rejestrami oraz elastyczną funkcję wyszukiwania, ułatwiającą skuteczne znajdowanie przydatnych informacji.
 • Monitor zasobów
 • Storage Analyzer
 • Centrum logów
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 • Kondycja napędu

  Funkcja Zarządzanie przechowywaniem realizuje planowane testy S.M.A.R.T oraz przedstawia szczegółowe informacje o stanie każdego dysku. Pozwala to je naprawić na czas i ochronić dane przed nieoczekiwanymi awariami dysków twardych.

 • Sterowanie ruchem

  Ta usługa ustala harmonogram, priorytety i przypisuje limity prędkości dla użytkowników i grup. Rezerwuje również pasmo sieciowe dla określonych usług DSM, a w przypadku pozostałych stosuje limity.

 • SNMP

  Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) umożliwia efektywne monitorowanie wszystkich podłączonych serwerów DiskStation za pośrednictwem systemu NMS (Network Management System). Pobierz

 • Powiadomienia

  Można wybrać spośród 60 różnych typów zdarzeń te, o których system ma powiadamiać. Powiadomienia mogą przychodzić na urządzenia mobilne w formie powiadomień pulpitu, wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub powiadomień typu „push”.

Migration Assistant

Dla administratorów IT przygotowujących się do uaktualnienia sprzętu migracja danych może być pracochłonnym i problematycznym procesem, nieuchronnie związanym z wydłużonymi przestojami w pracy. Narzędzie Migration Assistant automatyzuje ten proces między urządzeniami NAS firmy Synology, eliminuje wszelkie spekulacje i zapewnia dostępność usług do momentu, gdy nowy system będzie gotowy do pracy.1

Pełna migracja systemu

Cały oryginalny system – od danych (wolumenów i jednostek LUN) po pakiety i konfiguracje systemu – jest automatycznie replikowany do nowego systemu, co eliminuje ryzyko wystąpienia błędów podczas ręcznych operacji.2 3

Minimalne przestoje

Usługi pozostają dostępne dla pracowników przez większość procesu migracji. Wszelkie zmiany wprowadzone w tym czasie zostaną zsynchronizowane z nowym systemem przed zakończeniem migracji, co zapewni bezproblemową przejście.

Wydajność i niezawodność

Migracja na poziomie bloków zapewnia stałą wydajność replikacji i integralność danych, nawet jeśli oryginalny system nadal obsługuje aplikacje i dane, co znacząco skraca łączny czas potrzebny na kopiowanie plików.

Uwagi:

 1. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych modeli, odwiedź tę sekcję z często zadawanymi pytaniami. Szczegółowy samouczek z opisem krok po kroku jest dostępny tutaj.
 2. Aby uniknąć narażenia prywatności lub potencjalnych konfliktów po migracji, ustawienia takie jak konto Synology, licencje i konfiguracje związane z siecią nie zostaną przeniesione. Aby dowiedzieć się, jak ponownie skonfigurować te ustawienia, należy zapoznać się z sekcją z często zadawanymi pytaniami.
 3. Program Migration Assistant nie może obecnie przeprowadzić migracji danych do innego systemu plików, na przykład Ext4 do Btrfs.