Technologie pamięci masowej

Technologie pamięci masowej

Nowa odsłona programu Zarządzanie przechowywaniem, nowe funkcje optymalizacji wydajności i więcej zabezpieczeń przed degradacją danych.

Usprawnione opcje zarządzania

Nowa wersja Zarządzania przechowywaniem ułatwia rozwiązywanie problemów, monitorowanie i konserwację serwera Synology NAS.

Przegląd graficzny

Szybko znajdź źródło problemów z dyskiem. Uniknij przypadkowego usunięcia lub zamiany niewłaściwego dysku.

synology-img

Zarządzanie dostępnymi dyskami

Kreatory automatycznie prowadzą użytkowników przez kolejne etapy konfiguracji dostępnych dysków.

synology-img

Szczegóły użycia wolumenu

Zobacz dokładnie, ile pamięci masowej używają poszczególne usługi DSM na wolumenach Btrfs.

synology-img

Funkcje pamięci masowej klasy biznesowej

Konserwacja i naprawa nie muszą wpływać na wydajność ani czas pracy bez przestojów dzięki nowym, zaawansowanym opcjom wymiany dysku.

Bezproblemowa ręczna wymiana dysku

Sklonuj stary dysk do zastrzeżonego dysku zapasowego, płynnie przełączając się na klonowanie, i usuń stary dysk bez utraty puli pamięci masowej.

Automatyczna wymiana dysków na podstawie przewidywań

System DSM automatycznie sklonuje dyski do dostępnego dysku hot-spare, gdy osiągną stan krytyczny lub stan awarii i przełączy je w czasie krótszym o czas przebudowy macierzy RAID.

Bezproblemowa ręczna wymiana dysku

Usprawnienia pamięci podręcznej SSD

Elastyczne zarządzanie przez Internet

Twórz i usuwaj pamięć podręczną SSD bez zakłócania usług systemowych.

Inspektor pamięci podręcznej SSD

Monitoruje operacje we/wy i zapewnia bardziej adekwatne zalecenia dotyczące pojemności pamięci masowej.

Szybki zapis zwrotny

Szybsze tworzenie kopii zapasowych danych przyspiesza synchronizację z pamięci podręcznej SSD na dysk twardy i automatycznie chroni dane w pamięci podręcznej.

Buforowanie metadanych Btrfs

Przechowuj wszystkie metadane Btrfs w pamięci podręcznej SSD, aby przyspieszyć czas reakcji i dostępu do wszystkich plików.

Usprawnienia pamięci podręcznej SSD

Wypróbuj DSM 7.0

Przeprowadź aktualizację do naszego całkowicie nowego systemu operacyjnego i odkryj świat nowych funkcji.3

Uwagi:

  1. Obsługa Petabyte Volume jest ograniczona do urządzeń z serii XS/XS+, SA i FS z co najmniej 64 GB pamięci systemowej i konfiguracją RAID 6. Wstępnie obsługa pakietów jest ograniczona do centralnego systemu zarządzania Synology Central Management System (CMS), File Station, Hyper Backup, Centrum logów i Analizatora pamięci masowej. Wsparcie zostanie rozszerzone w przyszłości.

  2. Deduplikacja danych jest dostępna tylko w wybranych modelach i tylko w przypadku woluminów Btrfs złożonych z dysków SSD firmy Synology. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

  3. Przed uaktualnieniem należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi wydania, aby uzyskać istotne informacje na temat wycofanych lub usuniętych funkcji oraz pakietów dodatków, a także wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.