Inteligentní analýza

Zvýšení zabezpečení areálů pomocí algoritmů vycházejících z hlubokého učení a profilů detekce navržených pro zařízení Synology NVR řady DVA.1

Sledování a identifikace

Chytřejší monitorování důležitých perimetrů, vstupních bodů a průchodů.

Aktivace okamžitých výstrah nebo výstrah založených na prahových hodnotách pomocí doby nečinnosti v zónách definovaných pro vozidla nebo lidi.

Rozpoznávání poznávacích značek a nastavení odpovídajících aktivací podle existujícího seznamu povolených nebo blokovaných poznávacích značek.2

Rozpoznávání poznávací značky

Nastavení dvousměrných nebo jednosměrných virtuálních hranic pro vydávání výstrah v případě překročení osobami nebo vozidly.

Sledování obsazenosti areálu

Díky přehledu o počtu návštěvníků můžete předcházet vzniku davů a regulovat pohyb.

Počítání lidí

Pomocí agregovaného počítání osob vstupujících do určité oblasti nebo tuto oblast opouštějících můžete měřit úrovně obsazenosti a zajistit automatické vydávání výstrah při dosažení kapacity.

Výstrahy přetížení

Zjišťování, kdy počet lidí procházejících do předem definované zóny překročí nastavenou prahovou hodnotu, umožňuje předcházet přeplnění citlivých oblastí.

Trendy návštěvníků

Generováním a exportem statistických údajů můžete vytvořit informovanou infrastrukturu nebo provádět optimalizace provozu.

Výstrahy přetížení
Trendy návštěvníků

Zjišťování osob

Rychlejší identifikace a ověřování jednotlivců umožňuje plynulejší každodenní provoz.


Rozpoznávání obličeje

Podpora detekce až 10 000 profilů osob s přesností vyšší než 97 % umožňuje jednoduchou správu přístupu do areálu.3


Identifikace a kontrola

Rychlé vyhledávání neoprávněných osob a umožnění pracovníkům bezpečnostních týmů porovnávat záznamy a již schválené osoby.

Identifikace a kontrola

Detekce zakrytí obličejů

Zjišťování, jestli návštěvníci dodržují místní pravidla nebo zásady a upozornění pracovníků areálu na nutnost přijetí odpovídajících opatření.

Detekce zakrytí obličejů

Notes:

  1. Zde popisované funkce jsou k dispozici pouze na zařízeních Synology NVR řady DVA.

  2. Rozpoznávání poznávací značky je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Seznam zemí, ve kterých je tato funkce podporována, je uveden pod tímto odkazem.

  3. Zkoušky byly provedeny v instituci National Institute of Standards and Technology (NIST) pomocí testu Facial Recognition Vendor Test (FRVT) v kategorii WILD (na základě obličejů extrahovaných ze skutečného záznamu).