Surveillance Station 9.1

Vylepšené monitorování s jednoduššími možnostmi nasazení a rozšířenými možnostmi využívajícími umělou inteligenci. Seznamte se s nejpokročilejším a nejbezpečnějším dohledovým řešením navrženým pro váš systém Synology.

Jednoduše lepší

Zajistěte bezpečí svého areálu pomocí aktualizovaného rozhraní, které bylo přepracováno tak, aby bylo flexibilnější a přizpůsobitelné jakémukoli nasazení.

Společně rychleji

Společně rychleji

Sledování vstupních signálů v reálném čase a plynulé posouvání po časové ose ve stejném rozhraní.

Flexibilní rozvržení

Flexibilní rozvržení

Ničím neomezované možnosti přetahování, změny velikosti nebo dokonce prohození vstupních signálů videa umožňují vytvořit ovládací panel monitorování odpovídající vašim potřebám.

Widgety vstupu/výstupu

Widgety vstupu/výstupu

Přesunutím nejdůležitějších ovládacích prvků do ovládacího panelu umožníte inicializaci akcí, například aktivaci sirén a reproduktorů nebo zamknutí či odemknutí dveří.

Rozšířené monitorování

Rozšířené monitorování

Nové schopnosti funkce rozpoznávání poznávacích značek u zařízení NVR řady DVA rozšiřují možnosti, pomocí kterých můžete vylepšit zabezpečení vašeho areálu. Další informace

Jednodušší rozšiřování

Nové funkce navržené s ohledem na úsporu vašeho času umožňují prakticky okamžitě zprovoznit nasazení libovolné velikosti a zajistit jeho efektivní správu.


Asistence při nasazení kamer

Rychlejší průvodci importem kamer a zapojováním uživatelů umožňují zrychlit zahájení ochrany v rozsáhlých nasazeních.

Vyhledání a přidávání kamer
Dávkový import
Kopírovat nastavení

Naprostý přehled

Přepracované zobrazení mapy více podlaží a více míst umožňuje získat okamžitý přehled o umístění kamer, aktivaci událostí a další informace.

Výstrahy z více míst

Pomocí automatických funkcí přiblížení a oddálení si lze náhled aktivovaných událostí prohlédnout přímo v mapě a zaměřit se tak na ty nejdůležitější pohledy.

Rozvržení více podlaží

Seskupováním plánů podlaží získáte lepší přehled o umístění kamer a výskytu událostí.

Integrace online map

Přímým vložením kamer a rozvržení areálů do služeb Mapy Google nebo OpenStreetMap získáte lepší přehled o situaci na několika místech nebo v rozsáhlejších areálech.


Mějte vše aktuální

Rozšířené možnosti centralizované správy umožňují zajistit aktuální stav vašich systémů, a to v nasazeních pouze v rámci intranetu i v nasazeních s připojením k internetu.

Důraznější zabezpečení a ochrana soukromí

Zvýšení zabezpečení a lepší shoda s vyvíjejícími se požadavky na ochranu dat a soukromí.

Šifrované záznamy

Šifrované záznamy

Záznamy můžete uzamknout pomocí nezávislého šifrovacího klíče a chránit je tak před neoprávněným přístupem i v případě narušení zabezpečení zařízení NAS nebo prozrazení přihlašovacích údajů správce.

Maskování pro ochranu soukromí a vodoznaky

Maskování pro ochranu soukromí a vodoznaky

Zakrytím citlivých oblastí záznamu a používáním vodoznaku přímo v živých přenosech můžete odradit či vysledovat neoprávněné nahrávání.

Zabezpečení neviditelného

Zabezpečení neviditelného

Podpora novějších IP kamer s protokoly HTTPS a SRTP zlepšuje zabezpečení sítě a ochrany soukromí.


Nahrávání do cloudu

Důležité záznamy můžete ochránit pomocí duálního nahrávání do služby C2 Backup for Surveillance. Šifrování klient-server a architektura streamování navržená pro nízkou latenci umožňují správcům serverů načítat a přehrávat záznamy i v případě odcizení nebo zničení serveru.

Surveillance_Recording.dual_title

Poznámky:

  1. Rozpoznávání poznávací značky je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Seznam zemí, ve kterých je tato funkce podporována, je uveden pod tímto odkazem.

  2. Zde popisované funkce jsou k dispozici pouze na modelech řady DVA.