Co je to GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) slouží ke sjednocení zákonů o ochraně osobních údajů v Evropě, k ochraně a vynucení ochrany osobních údajů občanů EU a ke změně přístupu organizací k ochraně osobních údajů. Další informace o ochraně dat v Evropě jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Jaký je přístup společnosti Synology k nařízení GDPR?

Společnost Synology přijala opatření potřebná ke splnění požadavků nařízení GDPR. Mezi viditelné změny patří integrace účtu Synology a plateb.

Účet Synology je centrem všech služeb poskytovaných společností Synology. Zde se nacházejí všechny své technické dotazy a předchozí účast na událostech Synology. Vše je na jednom místě a máte tedy lepší přehled.

Společnost Synology rovněž představila propracovanější a uživatelsky přívětivější platební službu. Způsoby platby za nákupy licencí a za další požadavky na podporu můžete uložit, případně tyto uložené způsoby plateb odebrat.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Společnost Synology dodržuje v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich zpracování vysoké standardy. Data jsou shromažďována proto, abychom vám mohli poskytovat naše produkty nebo služby. Informace jsou shromažďovány pouze na základě vašeho souhlasu. Mezi údaje, které shromažďujeme a ukládáme, patří například:
  • Vaše e-mailová adresa, která se používá jako identifikace u našich služeb a jako hlavní způsob komunikace.
  • Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a další kontaktní údaje se používají k registraci, dodání zařízení a u služeb ověřování při fakturaci.
  • Váš způsob platby, který se používá u platebních transakcí pro službu nebo produkt.
  • Vaše IP adresa a jedinečné identifikátory zařízení se používají jako ochrana před podvody, pro účely zabezpečení, k registraci záruky, pro služby podpory a transakce.
  • Analytické údaje o zařízení, což je volitelná služba, která nám pomáhá porozumět tomu, jak uživatelé s našimi produkty a službami zacházejí.
  • Informace na bázi jedné relace, ke kterým patří chování při procházení webových stránek, včetně článků nápovědy, abychom zjistili, která témata mají větší důležitost a zda je obsah pro naše uživatele či potenciální zákazníky relevantní. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

Sdílení vašich údajů

Společnost Synology může sdílet vaše údaje se strategickými partnery za účelem poskytování produktů a služeb. Vaše údaje se sdílejí s jinými osobami pouze s vaším souhlasem nebo za účelem plnění smlouvy.

přenos dat přes hranice

Společnost Synology zpracovává data v Evropské unii i mimo Evropskou unii. Společnost Synology má uzavřenou smlouvu s dalšími společnostmi o přenosu a zpracování osobních údajů tak, aby osobní údaje EEA byly odpovídajícím způsobem chráněny v souladu s platným zákonem na ochranu osobních údajů.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Služby společnosti Synology jsou obecně poskytovány na volitelné bázi, přičemž se povinné a shromažďované informace liší podle jednotlivých služeb. Kromě toho se můžete přihlásit k odběru určitých informací týkajících se produktů a služeb a k odběru obecných informací.
Požádat můžete odesláním žádosti prostřednictvím vašeho účtu Synology nebo prostřednictvím našich webových stránek. Po přijetí vaši žádost vyhodnotíme a informujeme vás o tom, jak chceme dále postupovat.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost Synology používá několik způsobů ochrany dat, pomocí kterých se snaží minimalizovat nebezpečí jejich zneužití. Když naši zaměstnanci přímo manipulují s vašimi osobními údaji nebo k nim přistupují, děje se tak na zabezpečených sítích a prostřednictvím zevrubné kontroly oprávnění, aby se omezil rozsah osob, které mají k vašim údajům přístup. Jakmile už údaje nejsou k poskytování služeb potřeba, společnost Synology je bezpečným způsobem vymaže.

Údaje od dětí

Produkty a služby společnosti Synology jsou cíleny na profesionály a nejsou vytvořeny ani určeny pro děti mladší 13 let. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby se aktivně zajímali o online a mobilní aktivity a zájmy svých dětí.

Změny v tomto prohlášení

V případě potřeby může společnost Synology v tomto dokumentu provádět úpravy. Pokud k tomu dojde, poskytneme stručný přehled změn prostřednictvím přímého oznámení a oznámení na webových stránkách. Doporučujeme vám, abyste toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a měli přehled o tom, jak s vašimi údaji zacházíme.

Přečtěte si kompletní zásady ochrany osobních údajů

Právě jste dokončili 2 minuty trvající úvod do ochrany vašeho soukromí. Chcete číst dál? Další podrobnosti jsou uvedeny v kompletní verzi našich zásad ochrany osobních údajů

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo připomínky ohledně ochrany soukromí, můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím svého účtu Synology nebo odesláním formuláře na našich webových stránkách. Společnost Synology na vaše požadavky zareaguje do třiceti dnů od jejích přijetí.