Snapshot Replication

Snapshot Replication

Zajistěte téměř okamžitou ochranu dat a provoz firmy bez výpadků pomocí nejmodernější technologie pořizování snímků, kterou lze začlenit do celé řady strategií zálohování

Snapshot Replication

Ochrana dat na úrovni bloků

Služba Snapshot Replication využívá moderní souborový systém Btrfs k vytváření kopií sdílených složek a jednotek LUN v časovém bodě. Tyto kopie lze replikovat do dalších zařízení Synology NAS a v případě ztráty dat nebo neúmyslné změny původních dat je rychle obnovit.

Upravitelné plány

Upravitelné plány

Prováděním úloh pořizování snímků a replikace každých pět minut v případě sdílených složek a jednou za 15 minut v případě jednotek LUN dosáhnete zkrácení doby mezi okamžikem havárie a časem poslední zálohy dat (RPO).

Rychlé obnovení

Rychlé obnovení

Snímky sdílených složek a jednotek LUN můžete rychle obnovit do původního zařízení Synology NAS nebo provést přepnutí úlohy replikace při selhání a během pár sekund obnovit přístup k datům v jiném zařízení NAS.

Efektivita úložiště

Efektivita úložiště

Snímky využívají méně úložiště i výpočetních zdrojů než tradiční zálohy, jejichž dokončení může trvat hodiny.

Flexibilní topologie replikace

Chraňte se před katastrofou zrcadlením kritických dat do vzdáleného pracoviště prostřednictvím strategie replikace odpovídající potřebám vaší firmy. Šifrováním snímků před replikací a využíváním flexibilních zásad uchovávání informací Grandfather-Father-Son (GFS) dosáhnete optimalizace využití úložiště na obou zařízeních.

Aktivní/aktivní
Rozšířená replikace
Hub-to-spoke
Jeden k mnoha

Snadná správa

Samoobslužné obnovení

Uživatelé s přístupovými oprávněními mohou obnovit snímky na úrovni souboru nebo složky pomocí aplikace File Station nebo Průzkumník Windows bez pomoci správců.

Efektivní využití úložiště

Efektivní správa kapacity úložiště a plánování strategií zálohování pomocí sestav spotřeby úložiště, ve kterých jsou analyzovány snímky sdílených složek.

Sledování změn

Sledováním protokolu všech pořízených nebo odstraněných snímků, aktualizací replikace a pokusů o obnovení můžete rozpoznat podezřelou nebo neúmyslnou aktivitu.

Snadná správa

Zotavení po poruše pro virtualizaci

Pořizováním snímků zaměřených na aplikace pomocí modulu plug-in aplikace Synology Snapshot Manager dostupného v Centru pro stahování zajistíte konzistenci dat a snížíte hodnotu RTO pro virtuální počítače spuštěné v systémech VMware® vSphereTM a Microsoft® Hyper-V®. Replikace lze spravovat v aplikaci vCenter Site Recovery Manager integrací této platformy s adaptérem Synology Storage Replication Adapter a jejich přímým obnovením prostřednictvím služby VMware vCenter Server lze proces obnovení zjednodušit.

Zotavení po poruše pro virtualizaci

Fyzický přenos snímku

Exportem dat počáteční replikace do externího úložného zařízení a importem kopie do cílového serveru zkrátíte dobu přenosu replikace a snížení provozu v síti.

Zotavení po poruše pro virtualizaci

Inteligentní nástroje pro správu

Ověření efektivity přepnutí při selhání

Otestováním přepnutí služeb při selhání pro úlohy replikace můžete ověřit, jestli proces obnovení funguje v případě havárie podle očekávání.

Optimalizace využití sítě

Po dokončení úlohy replikace v síti WAN můžete na základě sestavy vyhodnotit její úspěšnost a dále optimalizovat prostředí sítě.

Snadná správa