„Nabídka Synology byla vyhodnocena jako nejkvalitnější vzhledem k jednoduchosti nasazení, licenční politice, odolnosti a robustnosti s možností snadného rozšíření do několika datových center. Díky znalosti operačního systému DSM z jiných nasazení produktů Synology jsme mohli systém kvalifikovaně zprovoznit ve velmi krátkém čase s využitím interních lidských zdrojů."

Ing. Karel Sekot, Private Cloud manažer

Firma

MONETA Money Bank je vedoucí českou bankou na trhu spotřebitelského financování a rozvíjející se bankou v segmentu malého a středního podnikání v České republice s pevnou pozicí v oblasti spotřebitelských úvěrů a růstem mimo jiné v oblasti úvěrů pro živnostníky. Banka financuje i automobily, stroje a další techniku.

MONETA Money Bank je dlouhodobě i jednou z největších společností obchodovaných na Burze cenných papírů Praha (BCPP), kam vstoupila v květnu 2016. 

Výzva

Společnost MONETA Money Bank pro část svých potřeb využívá soubor cloudových služeb M365, které poskytuje firma Microsoft na bázi předplatného. Jedná se především o provoz elektronické komunikace, platformy Sharepoint online a kolaboračního nástroje MS Teams.

Vzhledem k tomu, že se jako bankovní instituce pohybuje pod regulačním rámcem, potřebovala splnit podmínku zachovávat zálohy svých digitálních cloudových operací v technologiích jež bude mít pod svou správou a kontrolou ve vlastních datových centrech. 

Cílem bylo splnit nejen požadavky regulátora, ale i vlastní velmi přísné nároky na zabezpečení dat, jež mimo jiné spočívají v ukládání záloh lokálně a zároveň ve více geografických lokalitách.

Před společností tedy stála výzva přenést z cloudu do lokálního úložiště, uchovat a mít připraveno k obnově několik tisíc uživatelských účtů v M365. Zálohy spočívající především v záloze mailových schránek uživatelů a jejich osobních souborových složek na OneDrive. Celé zálohované prostředí pojme až 100TB dat.

Řešení

Po zvážení různých variant zálohování, jež jsou na trhu dostupné, bylo řešení Active Backup Suite od firmy Synology ve spojení s NAS vyhodnoceno jako nejoptimálnější pro svou jednoduchost nasazení, licenční politiku, odolnost a robustnost s možností snadného rozšíření do několika datových center.

Vzhledem k počtu zálohovaných účtů byl zvolen nejvyšší model z nabídky výrobce Synology.

Fyzicky se jedná o instalaci dvou výkonných a vysoce škálovatelných boxů NAS Synology SA3600, každý osazený deseti pevnými disky Synology HAS5300-16T SAS. Zařízení SA3600 je vybavené 12-jádrovým procesorem a podporou vysokorychlostní sítě, díky čemuž je jeho sekvenční propustnost přes 5 561 MB/s.

Architektura řešení

Každý z boxů bude v jiné lokalitě a data se mezi nimi budou replikovat nativními prostředky NAS. Jeden z boxů bude zvolen jako aktivní a zálohy budou ukládány primárně na něj s tím, že na druhý box budou ukládány replikace záloh. Vzhledem ke zvolené architektuře může roli primárního backup serveru plnohodnotně přebrat druhý box v případě odstávky či poruchy primárního NAS.


Výhody

Proof of concept

Správnost rozhodnutí byla ověřena během POC pro nějž byl výrobcem bezplatně zapůjčen identický model jako zamýšlený. Během POC bylo ověřeno, že navržený koncept je plně funkční a splňuje náročné požadavky banky.

Jednoduchost nasazení

Díky tomu, že všechna zařízení Synology používají shodný operační systém DSM je zvládnutí i enterprise systému jakým je SA3600 snadné pro každého, kdo se již s DSM seznámil v jiném produktu. Doba na zaškolení administrátorů a náklady na školení tak byly redukovány na minimum.

Součásti DSM jež byly při implementaci využity:

  • Služba Active Backup for Microsoft 365 chrání osobní a sdílená data v účtech a poštovních schránkách Microsoft. Nové uživatelské účty jsou chráněny automaticky.
  • Služba Snapshot Replication vytváří a ukládá téměř okamžité sekundární kopie zálohovaných dat do jiných systémů Synology a zvyšuje tak míru redundance.

Doporučený model

  • SA3600 × 2
  • HAS5300-16T × 20

Doporučené funkce

  • Active Backup Suite
  • Snapshot Replication
Nemůžete si vybrat výrobek? Promluvte si s odborníky na prodej o svých obchodních potřebách