Náš závazek

Zavazujeme se na našich webových stránkách vytvářet prostředí přístupné všem. Kromě používání nejlepších postupů definovaných v dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (Pokyny pro přístupnost webového obsahu, WCAG) organizace World Wide Web Consortium se také snažíme, aby byl náš obsah informativní a přesný.

Přístupný web

Abychom posílili inkluzivitu, snažíme se, aby byly naše webové stránky přístupné pro kohokoliv, bez ohledu na použité médium nebo zařízení.

Přeformátování textu a navigace specifická pro mobilní zařízení například zajišťují snadné procházení a čtení našich webových stránek bez ohledu na velikost zařízení nebo jeho rozlišení.

Naše webové stránky také pravidelně testujeme pomocí nejčastěji používaných softwarů pro usnadnění přístupu, abychom usnadnili navigaci a přístup k obsahu alternativními prostředky.

Přehledný obsah

Složité technické podrobnosti se snažíme zjednodušit do snadno pochopitelných pokynů. Naše týmy se snaží zajistit, aby se specifikace uváděly přehledným způsobem, včetně všech omezení tak, aby naše produkty mohlo používat co nejvíce lidí.

Rovné příležitosti

Společnost Synology je zaměstnavatel podporující rovné příležitosti. V rámci našich vztahů se současnými nebo potenciálními zaměstnanci či partnery nediskriminujeme na základě rasy, barvy, náboženství, národnosti, pohlaví, fyzického nebo duševního postižení nebo věku.

Dodržování předpisů a zpětná vazba

Společnost Synology se na svých webových stránkách snaží dosáhnout shody úrovně A s pokyny WCAG 2.1. Vítáme všechny náměty na zlepšení.

Máte zpětnou vazbu týkající se usnadnění přístupu? Kontaktujte nás