Używamy plików cookie, aby udoskonalić naszą stronę internetową. Przeczytaj naszą politykę plików cookie.

Biuletyn bezpieczeństwa dotyczący produktów firmy Synology

Firma Synology zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu naprawienie luk w zabezpieczeniach w chwili wykrycia złośliwych ataków. Wraz z rozpowszechnianiem się cyberprzestępczości oraz pojawianiem się coraz bardziej wyrafinowanych wersji złośliwego oprogramowania firma Synology w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu ograniczenie zagrożeń oraz zapewnienie użytkownikom najbardziej niezawodnych rozwiązań.

Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach

W celu zgłoszenia problemów z zabezpieczeniami związanymi z produktami firmy Synology prosimy o kontakt pod adresem: security@synology.com

Podany adres mailowy służy do monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych z problemami w zakresie zabezpieczeń. Ogólnie rzecz biorąc, nie udzielamy odpowiedzi na napływające wiadomości e-mail, chyba że wymagane jest udzielenie dalszych informacji. Informacje dotyczące wsparcia technicznego dotyczącego produktów firmy Synology znajdują się w rozdziale Wsparcie techniczne i obsługa.

Informacje dotyczące klucza PGP

Podczas zgłaszania informacji o luce w zabezpieczeniach przy użyciu poczty elektronicznej można skorzystać z klucza zabezpieczeń PGP dla produktów firmy Synology w celu zaszyfrowania informacji poufnych.

Aktualizacje zabezpieczeń produktów firmy Synology

W celu zapewnienia ochrony użytkownikom firma Synology nie upowszechnia informacji dotyczących luk w systemie zabezpieczeń do momentu opracowania rozwiązań problemów i ich udostępnienia, podobnie jak nie są upowszechniane szczegółowe informacje dotyczące luk w zabezpieczeniach. W momencie opracowania rozwiązań problemów informacje na ten temat zostaną one opublikowane na oficjalnej stronie internetowej firmy Synology.

Advisory Severity Status Last Updated