Inteligentna łączność Wi-Fi z możliwościami niestandardowej konfiguracji

Inteligentna łączność Wi-Fi z możliwościami niestandardowej konfiguracji

System Synology Router Manager (SRM) umożliwia administratorom dostosowywanie i optymalizację biurowej sieci Wi-Fi za pomocą zaawansowanych narzędzi oraz upraszcza konfigurację i zarządzanie dla użytkowników domowych.

Szybki przegląd całej sieci

Dowiedz się, co dzieje się w sieci Wi-Fi, gdziekolwiek jesteś.

Szybki przegląd całej sieci

Szybki przegląd całej sieci
  1. Szybkość transferu sieci Wi-Fi w czasie rzeczywistym pokazuje, jak zajęty jest router.

  2. Sprawdź, ile urządzeń jest podłączonych do sieci Wi-Fi.

Szybkość transferu sieci Wi-Fi w czasie rzeczywistym pokazuje, jak zajęty jest router.

Sprawdź, ile urządzeń jest podłączonych do sieci Wi-Fi.

Smart Connect zapewnia najlepszą jakość i prędkość sygnału

Technologia sterowania pasmem systemu SRM inteligentnie przekierowuje urządzenie na najlepsze pasmo Wi-Fi: szybsze pasmo 5 GHz, gdy jesteś blisko routera lub dłuższe 2,4 GHz, gdy jesteś w ruchu. W razie potrzeby dla każdego pasma można również określić preferowane kanały.

Smart Connect zapewnia najlepszą jakość i prędkość sygnału

Sieć Wi-Fi eliminująca martwe strefy

W przypadku dużych domów lub biur, w których pojedynczy router nie jest wystarczający, najnowsza technologia sieci umożliwia dodawanie dodatkowych punktów Wi-Fi w celu uzyskania szybkiego połączenia dostępnego z każdego miejsca1.

Zapomnij o ręcznym przełączaniu sieci. Niezależnie od tego, do którego punktu Wi-Fi podłączone jest urządzenie, zawsze musisz pamiętać tylko jedną nazwę sieci.

Jedna nazwa sieci Wi-Fi (SSID)

Obsługa standardów IEEE 802.11k, v i r zapewnia płynny ruch VoIP i przesyłanie wideo podczas przemieszczania się z jednego pomieszczenia do drugiego. Dodatkowo możesz sprawdzić, jakie urządzenia są aktualnie podłączone do sieci Wi-Fi2.

Ulepszony roaming

Punkty Wi-Fi automatycznie decydują o sposobie łączenia się ze sobą. Jeśli jeden z punktów zostanie odłączony, reszta automatycznie wyszuka nowy sposób połączenia, zawsze wybierając najlepszą możliwą ścieżkę połączenia z Internetem.

Automatyczna organizacja i naprawa

Po automatycznym utworzeniu sieci mesh w dalszym ciągu można dostosować sposób bezprzewodowego łączenia się punktu Wi-Fi z innymi punktami lub zdecydować, czy niektóre połączenia powinny przechodzić tylko przez sieć Ethernet – wszystko zależy od Ciebie.

Topologia niestandardowa

Zarządzany dostęp dla gości

Włącz sieć Wi-Fi dla gości lub klientów. Utwórz portal powitalny, który będzie wyświetlany jako pierwszy ekran, gdy goście nawiążą połączenie z siecią Wi-Fi. Zaawansowane opcje, takie jak harmonogramy, rotacja haseł i limity czasu trwania sesji można skonfigurować tak, aby mieć pewność, że dostęp do Internetu nie jest nadużywany.

Zarządzany dostęp dla gości

Bezpieczeństwo sieci Wi-Fi

Ponieważ przez sieć Wi-Fi komunikuje się ze sobą coraz więcej urządzeń, system SRM jest stale zmieniany w celu wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

Protokóły bezpieczeństwa nowej generacji

Protokóły bezpieczeństwa nowej generacji

Obsługa najnowszych standardów bezpieczeństwa, w tym poziomu zabezpieczeń WPA3-Personal, WPA3-Enterprise i Opportunistic Wireless Encryption (OWE) w domu, firmie i otwartych sieciach Wi-Fi z lepszą ochroną przed podsłuchiwaniem i innymi atakami3.

Filtrowanie adresów MAC

Filtrowanie adresów MAC

Zapobiegaj łączeniu się podejrzanych urządzeń z siecią Wi-Fi przez umieszczanie ich na liście blokowanych lub zezwalaj na łączenie tylko zatwierdzonym urządzeniom. Sieć Wi-Fi dla gości może zostać skonfigurowana, aby przestrzegać tych samych reguł lub pozostać otwarta dla wszystkich.

Uwagi:

  1. Dostępne w modelach Synology RT2600ac i MR2200ac. Obecnie RT2600ac może pełnić rolę głównego punktu Wi-Fi, podczas gdy MR2200ac może być głównym punktem Wi-Fi lub zwiększać siłę sygnału innego urządzenia RT2600ac/MR2200ac.
  2. Dla urządzeń klienckich, które obsługują również standard 802.11 k, v lub r, takich jak urządzenia z systemem iOS.
  3. Dostępne w modelach Synology RT2600ac i MR2200ac.