Zabezpiecz swoje zasoby cyfrowe

Zabezpiecz swoje zasoby cyfrowe

Zabezpiecz wszystkie cenne dane z komputera, laptopa i urządzeń mobilnych, bezpiecznie przechowując kopie zapasowe w jednym miejscu.

Zabezpiecz każdy bit swoich danych

Kopia zapasowa komputera

 • Program Synology Drive Client umożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych plików z systemów Windows, macOS i Linux. Więcej informacji
 • Automatycznie twórz kopie zapasowe komputera, gdy plik zostanie zmodyfikowany lub uruchomione zostanie zadanie tworzenia kopii zapasowej w oparciu o niestandardowy harmonogram.
 • Przechowuj zdeduplikowane wersje plików z kopii zapasowej, aby chronić ważne dane przed zagrożeniami takimi jak ransomware.
 • Wybierz sygnaturę czasową i przywróć określoną wersję pliku samodzielnie, bez konieczności ingerencji administratorów IT.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie typu bare-metal

 • Program Active Backup for Business tworzy kopie zapasowe i przywraca cały komputer z systemem Windows, a także umożliwia monitorowanie zadań tworzenia kopii zapasowych za pomocą jednej prostej konsoli. Obejrzyj samouczek
 • Time Machine umożliwia łatwe tworzenie w Synology NAS kopii zapasowych danych zapisanych w systemie macOS.
 • Dzięki samoobsługowemu portalowi odzyskiwania Active Backup for Business możesz wybrać jeden potrzebny plik z ogromnej ilości plików bez konieczności przywracania całego systemu.
 • Generuj nośniki startowe w standardowych formatach USB i ISO dzięki kreatorowi nośników odzyskiwania Active Backup, aby uprościć proces odzyskiwania, sprowadzając go do jednego kliknięcia.

Ochrona urządzeń mobilnych

 • Włącz funkcję Kopia zapasowa zdjęć w aplikacji mobilnej Moments i twórz kopię zapasową wszystkich cennych wspomnień na serwerze NAS, zachowując wszystkie metadane przechowywane lokalnie w oryginalnej jakości.
 • Zainstaluj funkcję USB Copy i podłącz konwerter kart SD do serwera NAS, a następnie skonfiguruj automatyczne kopie zapasowe zdjęć i filmów z aparatu lub kamery GoPro po włożeniu karty SD.
 • Funkcja USB Copy umożliwia zapisanie kolejnej kopii zapasowej na dysku USB przez podłączenie go do serwera NAS.

Lepsza wydajność i ochrona danych

 • Fotograf: Jesteś profesjonalnym fotografem? Nie przegap planu ochrony opracowanego z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa Twoim materiałom. Więcej informacji
 • Ochrona serwerów NAS: Jedna kopia nie wystarczy? Dowiedz się więcej o sposobach dodatkowej ochrony danych na serwerze NAS. Więcej informacji
 • Synchronizacja między biurami: Chcesz zsynchronizować dane między dwoma studiami? Sprawdź to rozwiązanie do synchronizacji danych między biurami. Więcej informacji

Informacje ogólne

Synology Drive

Synology Drive Server

Funkcje

 • Serwer synchronizacji dla klientów na różnych platformach
 • Współpraca plików między serwerami Synology NAS
 • Zarządzanie plikami w portalu internetowym
 • Zintegrowany z pakietem Synology Office do edycji plików w trybie online
 • Generuje bezpieczne łącza udostępniania plików

Składniki aplikacji

 • Konsola administracyjna aplikacji Synology Drive
 • Synology Drive ShareSync
 • Synology Drive

Dane techniczne

 • Zgodność z systemem DSM w wersji 6.2.2 lub nowszej
 • Lista obsługiwanych przeglądarek znajduje się w części Wymagania systemowe DSM
 • W przypadku Synology Drive Server w wersji starszej niż 3.0:
  • Aplikacje Cloud Station, w tym Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Station ShareSync i DS cloud są zgodne z serwerem Synology Drive Server. Oznacza to, że aplikacje będą działać po uaktualnieniu Cloud Station Server do Synology Drive Server
  • Aplikacja Synology Drive Client i Synology Drive ShareSync są zgodne z Cloud Station Server. Mogą one nadal działać przy użyciu połączenia z Cloud Station Server
 • W przypadku Synology Drive Server w wersji 3.0 lub nowszej:
  • Aplikacja Synology Drive Server 3.0 (lub nowsza) nie obsługuje już aplikacji pakietu Cloud Station Suite. W przypadku korzystania z aplikacji pakietu Cloud Station Suite (Cloud Station Server, Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Station ShareSync lub DS cloud) należy przełączyć się na ich odpowiedniki w Synology Drive Suite w celu zapewnienia kompatybilności
  • Podłączone aplikacje klienckie Synology Drive, w tym Synology Drive Client i Synology Drive ShareSync, muszą zostać zaktualizowane do wersji 3.0 lub nowszej w celu zapewnienia kompatybilności
 • W pierwszej kolejności należy zainstalować następujące pakiety z Centrum pakietów:
  • Synology Universal Search
  • Usługa aplikacji Synology

Ograniczenia

 • Wersje Synology Drive Server 3.0 i nowsze nie są zgodne z aplikacjami Cloud Station Suite (Cloud Station Server, Cloud Station ShareSync, Cloud Station Backup, Cloud Station Drive i DS cloud)

Konsola administratora aplikacji Synology Drive

Funkcje

 • Centrum zarządzania usługami dla administratorów umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie zasobów i danych biznesowych na Synology Drive
 • Serwer synchronizacji plików dla odpowiednich aplikacji klienckich na komputerach, telefonach komórkowych i innych serwerach Synology NAS
 • Opcja wyboru określonych folderów współdzielonych na serwerze Synology NAS w celu uzyskania dostępu do Synology Drive przy użyciu zasad historii wersji
 • Elastyczne ustawienia dostępu i uprawnień udostępniania dla użytkowników w celu dopasowania do każdego scenariusza wdrożenia
 • Przywracanie historycznych wersji plików i folderów
Dane techniczne
 • Zarządzanie usługą folderów współdzielonych z zasadami przechowywania wersji
  • Do 32 historycznych wersji plików z deduplikacją wielu wersji
  • Historyczna rotacja wersji z czasem trwania 7, 30, 60 lub 120 dni
  • Zasady przechowywania wykorzystujące metodę first-in-first-out lub algorytm Intelliversioning, zachowanie najważniejszych wersji plików
 • Zalecana liczba jednoczesnych połączeń komputerów klienckich na serwer Synology NAS: Do 2000 (patrz Uwaga 1)
 • Monitorowanie i rejestrowanie szczegółowych informacji o stanie systemu, działaniach użytkowników i zdarzeniach, w tym przerw w działaniu usługi, modyfikacji konfiguracji folderów współdzielonych i manipulacji plikami
 • Ustawienia uprawnień użytkowników bez uprawnień administratora, w tym możliwość publicznego udostępniania plików, a także bezpośrednio przypisanym użytkownikom DSM i kontom grup
 • Dodawanie do czarnej listy typów plików (np. dokumentów, muzyki, filmów, obrazów itp.), nazw plików, rozszerzeń plików, maksymalnego rozmiaru pliksu dla plików synchronizacji określonych użytkowników
 • Lista połączeń aplikacji klienckich ze szczegółowymi informacjami (np. nazwa urządzenia, nazwa użytkownika, typ aplikacji, stan online/offline, adres IP, lokalizacja) poza możliwością odłączenia połączenia
 • Dostosowalne reguły indeksowania zawartości dla każdego folderu współdzielonego w celu zaawansowanego wyszukiwania na Synology Drive
 • Obliczanie użycia pamięci aplikacji i opcja ręcznego czyszczenia usuniętych plików w koszu na śmieci w celu zwolnienia miejsca
 • Eksplorator wersji umożliwia administratorom przełączyć role widoku, przeglądać historię wersji plików/folderów i pobierać/przywracać je z dokładnością do minuty poziomu szczegółowości wersji
Ograniczenia
 • Zamontowane foldery współdzielone nie mogą być włączone jako foldery zespołu
Uwaga
 1. Liczba jednoczesnych połączeń komputerów klienckich może się różnić w zależności od modelu serwera Synology NAS (zalecane liczby można znaleźć w danych technicznych każdego modelu serwera Synology NAS)

Synology Drive ShareSync

Funkcje
 • Współpraca w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dwukierunkowej synchronizacji z wieloma serwerami Synology NAS w wielu lokalizacjach
 • Synchronizacja jednokierunkowa umożliwiająca dystrybucję lub zbieranie danych i plików do zdalnych serwerów Synology NAS
 • Elastyczne opcje synchronizacji folderów i selektywnej synchronizacji podfolderów w celu uniknięcia synchronizacji nadmiarowych plików
Specyfikacje
 • Synchronizacja plikó w folderach współdzielonych lub selektywna synchronizacja podfolderów z wieloma serwerami Synology NAS
 • Elastyczne ustawienia trybu synchronizacji z synchronizacją wszystkich uprawnień, tylko uprawnień użytkowników domeny lub plików z wyłączeniem uprawnień i metadanych
 • Synchronizacja dwukierunkowa lub przesyłanie/pobieranie w jedną stronę w celu spełnienia różnych potrzeb zdalnych biur i współpracy
 • Możliwość dodawania do czarnej listy typów plików (np. dokumentów, muzyki, filmów, obrazów itp.), nazwy plików, rozszerzeń plików oraz maksymalnego rozmiaru plików do synchronizacji plików i folderów dla każdego zadania synchronizacji
 • Opcje rozwiązywania konfliktów wersji plików przez zachowanie najnowszej zmodyfikowanej wersji lub zachowanie wersji na serwerze i zmiana nazwy w celu zachowania odrzuconej wersji
 • Monitorowanie stanu synchronizacji z informacjami o podłączonych serwerach oraz stan połączenia w celu obsługi błędów
 • Monitorowanie i rejestrowanie szczegółowych zdarzeń synchronizacji plików, które można filtrować według folderów współdzielonych, słów kluczowych, zakresu dat
Ograniczenia
 • W następujących okolicznościach pliki nie będą synchronizowane przez Synology Drive ShareSync:
  • Niektóre typy plików lub ścieżki plików zawierające określone znaki (Dowiedz się więcej)
  • Ścieżka pliku jest dłuższa niż 2048 znaków
  • Nazwa pliku jest dłuższa niż 255 znaków
 • Każdy serwer Synology NAS może łączyć się z wieloma serwerami hosta Synology NAS, jednak serwer Synology NAS może być sparowany tylko raz z serwerem hosta Synology NAS
 • Lokalny folder współdzielony nie może być ustawiony jako folder synchronizacji dla wielu serwerów Synology NAS hosta jednocześnie
 • Foldery domowe użytkownika (domy), zamontowane foldery współdzielone i foldery bez uprawnień do zapisu nie mogą zostać użyte jako foldery do synchronizacji
 • Pliki i foldery w folderze zamontowanym na klienckim serwerze Synology NAS nie będą synchronizowane

Synology Drive

Funkcje

 • Dostęp do plików w portalu internetowym i współpraca za pośrednictwem folderów zespołów z etykietami i gwiazdkami w celu kategoryzowania lub oznaczania ważnych plików
 • Przydatne i elastyczne ustawienia uprawnień do plików/folderów w celu zapewnienia bezpiecznego udostępniania
 • Integracja z narzędziem do edycji online Synology Office i usługa wiadomości błyskawicznych Synology Chat dla bezproblemowej współpracy zespołowej

Specyfikacja

 • Obsługiwane przeglądarki obejmują Firefox, Chrome, Safari i Internet Explorer 10 lub nowsze wersje
 • Zarządzanie plikami z etykietami, gwiazdkami lub skrótami klawiszowymi oraz sortowanie według tytułu, czasu modyfikacji, typu, właściciela i rozmiaru
 • Wyszukiwanie zawartości za pomocą wbudowanego pakietu DSM Synology Universal Search z różnymi kryteriami wyszukiwania (np. słowo kluczowe, lokalizacja, typ, właściciel, etykiety, rozmiar i data) w celu szybkiego gromadzenia najbardziej istotnych danych
 • Ustawienia z możliwością dostosowania uprawnień do udostępniania folderów i plików tylko innym użytkownikom DSM lub udostępnianie publicznie przy ochronie hasła i okresu ważności
 • Monitorowanie i rejestrowanie szczegółowych działania i zdarzeń użytkowników, w tym manipulacji plikami, modyfikacji uprawnień i rotacji wersji
 • Umożliwia współpracę zespołową nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i slajdami przy integracji z Synology Office
 • Wysyła ważne powiadomienia o aktualizacjach za pośrednictwem aplikacji Synology Chat
 • Tworzy kopię zapasową Synology Drive do lokalnych lub zdalnych miejsc docelowych i przywraca ustawienia i dane pakietu do poprzedniego punktu w czasie za pomocą pakietu Synology Hyper Backup

Ograniczenia

 • Usunięte pliki z folderu zespołu zostaną umieszczone w Koszu, do którego dostęp mają tylko administratorzy systemu

Synology Drive Client

Funkcje

 • Aplikacja komputerowa do synchronizacji plików i folderów pomiędzy komputerem a serwerem Synology Drive Server w celu uzyskania dostępu, przeglądania i udostępniania plików za pomocą przeglądarki plików
 • Tworzenie kopii zapasowej w czasie rzeczywistym lub zaplanowane z komputera lokalnego na serwer Synology Drive Server z możliwością przywracania plików i folderów po stronie klienta

Dane techniczne

 • Na serwerze Synology NAS musi być zainstalowany pakiet Synology Drive Server
 • Obsługiwane systemy operacyjne:
  • Windows 7 i nowsze, w tym Windows 10 na ARM i edycjach systemu Windows Server
  • macOS 10.13 i nowsze (64-bitowe)
  • Ubuntu 18.04 i nowsze (oficjalnie obsługiwane wersje)
 • Utwórz do 64 zadań synchronizacji w środowisku Windows przy użyciu programu Synology Drive Client
 • On-demand Sync, aby zmniejszyć zużycie zasobów komputera i koszty serwera (dostępne w systemie Windows 10 w wersji 1809 i nowszych)
 • Dostęp do plików z przeglądarki plików na komputerze lokalnym przy synchronizacji z Moim dyskiem, Folderem zespołu i Udostępnionym na Synology Drive Server
 • Synchronizacja dwukierunkowa lub przesyłanie/pobieranie w jedną stronę w celu spełnienia różnych potrzeb w zakresie współpracy
 • Dodanie do czarnej listy nazwy pliku, rozszerzenia plików i maksymalnego rozmiaru pliku dla każdego zadania synchronizacji
 • Elastyczne ustawienia tworzenia kopii zapasowych z obsługą ciągłą, ręczną lub zaplanowaną, aby spełnić różne potrzeby w zakresie tworzenia kopii zapasowych
 • Monitoruje i rejestruje manipulacje plikami, w tym pobieranie, usuwanie, zmianę nazwy itp.

Ograniczenia

 • Niektóre typy plików i dysków nie są obsługiwane w zadaniu synchronizacji Synology Drive ([Dowiedz się więcej] (knowledgebase/DSM/help/SynologyDriveClient/synologydriveclient))
 • Pliki .pst nie są obsługiwane, ponieważ nie ma gwarancji co do przeniesienia
 • Dla jednego konta można utworzyć tylko jedno zadanie tworzenia kopii zapasowej
 • Foldery już zsynchronizowane, foldery nadrzędne lub foldery podrzędne w synchronizowanym folderze nie mogą być wybrane do zadania synchronizacji
 • Jeśli folder lokalny zawiera folder zamontowany za pomocą innych protokołów plików, pliki znajdujące się w tym punkcie montowania mogą nie zostać zsynchronizowane, ponieważ Synology Drive nie może wykryć zmian w pliku w punkcie zamontowania
 • Synchronizacja na żądanie
  • Foldery lokalne, które są już zsynchronizowane z Synology Drive On-demand Sync, File On-Demand OneDrive, lub iCloud Drive i ich foldery podrzędne nie mogą być wybrane dla zadania z opcją synchronizacji na żądanie
  • Katalogów głównych dysków (np. C:\ i D:\) i katalogów głównych (np. C:\Users<username>) nie można wybrać jako folderu synchronizacji na żądanie

Synology Drive Mobile

Funkcje

 • Łatwy dostęp i zarządzanie plikami w podróży dzięki funkcjom wyszukiwania plików, udostępniania, przenoszenia i nakładania etykiet w środowiskach iOS i Android
 • Szczegółowe i elastyczne ustawienia uprawnień plików lub folderów w celu bezpiecznego udostępniania
 • Dostęp offline do wyświetlania plików pobranych do urządzenia lokalnego

Dane techniczne

 • Zgodność z oprogramowaniem DSM 6.2.2 lub nowszym
 • Zarządzanie plikami z etykietami, gwiazdkami, sortowanie według tytułu, czasu modyfikacji, typu, właściciela i rozmiaru
 • Wyszukiwanie zawartości z różnymi kryteriami (np. słowo kluczowe, lokalizacja, typ, właściciel, etykiety, rozmiar, data), aby szybko zebrać najbardziej odpowiednie dane
 • Dostosowalne ustawienia uprawnień do udostępniania folderów i plików tylko innym użytkownikom DSM lub udostępnianie publicznie, chroniąc hasło i okres ważności
 • Bezpieczna blokada aplikacji hasłem i weryfikacja 2-etapowa, jeśli opcja została włączona w systemie DSM
 • Dostęp w trybie offline i automatyczna aktualizacja wielu plików w urządzeniu lokalnym
 • Opcje wyświetlania plików na dysku według pliku typu (np. dokument, zdjęcie, film, muzyka)
 • Integracja z plikami w systemie iOS i dostawcą dokumentów w systemie Android jako uniwersalny wpis umożliwiający łatwe przeglądanie, otwieranie, edytowanie lub przenoszenie plików między różnymi aplikacjami pamięci masowej
 • Bezproblemowa edycja plików w trybie online za pomocą aplikacji firmy Microsoft
 • Płynne podglądy i generowanie miniatur obrazów nieprzetworzonych, obsługa ogólnych formatów plików (obsługiwane formaty mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego i urządzenia)
  • Pliki pakietu Synology Office: Synology Document, arkusz kalkulacyjny Synology, Synology Slides
  • Dokumenty: htm, html
  • Obrazy: jpg, jpeg, png, gif, bmp
  • Pliki audio: mp3, m4a (z wyjątkiem alac), m4b, flac, ogg, wav
 • Przyspiesza szybkość ładowania plików dzięki zarządzaniu pamięcią podręczną

Ograniczenia

 • Synology Slides nie można wyświetlać, jeśli pliki są otwierane za pomocą łączy, które nie zezwalają na pobieranie lub kopiowanie w urządzeniu z systemem iOS

Active Backup for Business

Przegląd

Funkcje

 • Zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla serwera fizycznego Windows, komputera PC, serwera plików rsync/SMB oraz maszyny wirtualnej VMware vSphere/Microsoft Hyper-V
 • Centralny interfejs zarządzania służący do monitorowania stanu wszystkich zadań tworzenia kopii zapasowych, zużycia pamięci masowej i transmisji danych historycznych
 • Różne metody przywracania, w tym przywracanie całego urządzenia, natychmiastowe przywracanie, szczegółowe odzyskiwanie plików
 • Maksymalizuj wydajność tworzenia kopii zapasowych i pamięci masowej dzięki zastosowaniu funkcji Changed Block Tracking (CBT), narzędzia RCT (Resident Change Tracking) oraz deduplikacji globalnej
 • Zminimalizuj czas przestoju usługi dzięki integracji zadania tworzenia kopii zapasowej z programem Synology Virtual Machine Manager w celu replikacji środowiska produkcyjnego na serwerze Synology NAS

Komponenty aplikacji

 • Konsola administracyjna (Active Backup for Business)
 • Portal odzyskiwania (Active Backup for Business Portal)
 • Affiliated Desktop Utility (Synology Active Backup for Business Agent, Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator, Synology Active Backup for Business Recovery Wizard)

Konsola administratora

Funkcje

 • Centralny interfejs zarządzania umożliwiający monitorowanie stanu wszystkich zadań tworzenia kopii zapasowych, zużycia pamięci masowej i transmisji historycznych
 • Różne metody przywracania, w tym przywracanie całego urządzenia, błyskawiczne przywracanie i szczegółowe odzyskiwanie plików
 • Elastyczne zasady harmonogramu i przechowywania umożliwiające dostosowanie zasad tworzenia kopii zapasowych
 • Szczegółowe dzienniki i raporty umożliwiające śledzenie stanów kopii zapasowych i rozwiązywanie problemów

Dane techniczne

 • 2.0.4 i wcześniejsze wersje są obsługiwane od wersjiDSM 6.1.7
 • 2.1.0 i nowsze wersje są obsługiwane od wersji DSM 6.2
 • Maksymalna liczba jednoczesnych kopii zapasowych w urządzeniu: 10
 • Użytkownicy z uprawnieniami administratora DSM mogą korzystać z funkcji Active Backup for Business
 • Kopia zapasowa serwera fizycznego systemu Windows
  • Obsługiwane platformy: Windows 10 Creators Update (wszystkie wersje), Windows 10 (wszystkie wersje), Windows 8.1 (wszystkie wersje), Windows 7 SP1 (wszystkie wersje), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 i Windows Server 2019
  • Obsługa systemu plików NTFS
  • Tryby tworzenia kopii zapasowych: całe urządzenie, wolumin systemowy i niestandardowa kopia zapasowa woluminu
  • Metody przywracania: przywracanie całego urządzenia, przywracanie na poziomie plików/folderów, przywracanie na poziomie woluminów i natychmiastowe przywracanie do VMware vSphere, Microsoft Hyper-V lub Synology Virtual Machine Manager
  • Tworzenie kopii zapasowej na podstawie obrazu w celu utworzenia kopii zapasowej całego urządzenia, w tym konfiguracji danych i system
  • Kopie zapasowe oparte na agencie, które umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, na przykład przenoszenie zmienionych bloków między migawkami (Pobierz agenta z Centrum pobierania)
  • Korzystając z usługi Microsoft VSS Changed Block Tracking, można wykonać przyrostową kopię zapasową
  • Okno kopii zapasowej umożliwiające użytkownikom dostosowanie dozwolonego i odrzuconego czasu tworzenia kopii zapasowych
  • Obsługa wstawiania argumentów (adres IP serwera NAS, nazwa użytkownika, hasło i Active Backup for Business) do instalatora .msi w celu masowego wdrażania programu Synology Active Backup for Business Agent
  • Obsługiwane systemy operacyjne podczas natychmiastowego przywracania do programu Synology Virtual Machine Manager są wymienione w tym artykule
 • Windows PC Backup
  • Obsługiwane platformy: Windows 10 Creators Update (wszystkie wersje), Windows 10 (wszystkie wersje), Windows 8.1 (wszystkie wersje) i Windows 7 SP1 (wszystkie wersje)
  • Obsługa systemu plików NTFS
  • Tryby tworzenia kopii zapasowych: całe urządzenie, wolumin systemowy i kopia zapasowa woluminów niestandardowych
  • Metody przywracania: przywracanie całego urządzenia, przywracanie plików/folderów i przywracanie na poziomie woluminów
  • Kopia zapasowa na podstawie obrazu umożliwiająca utworzenie kopii zapasowej całego urządzenia, w tym konfiguracji systemu i danych
  • Kopia zapasowa oparta na agencie, która wykonuje kopie zapasowe i przywracanie, takie jak pobieranie zmienionych bloków między migawkami (Pobierz agenta z Centrum pobierania)
  • Korzystając z usługi Microsoft VSS Changed Block Tracking, można wykonać przyrostową kopię zapasową
  • Kopia zapasowa wyzwalana zdarzeniem, w tym zablokowanie ekranu urządzenia, wylogowanie użytkownika i uruchamiania
  • Okno tworzenia kopii zapasowych dla użytkowników w celu dostosowania dozwolonego i odrzuconego czasu tworzenia kopii zapasowych
  • Obsługa wstawiania argumentu (adres IP NAS, nazwa użytkownika, hasło i Active Backup for Business) do instalatora .msi w celu masowego wdrażania programu Synology Active Backup for Business Agent
 • Kopia zapasowa maszyny wirtualnej
  • Obsługa platform VMware vSphere: VMware vSphere 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5 i 6.7
  • Obsługiwane wersje VMware vSphere: VMware free ESXi, VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus, VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced, VMware vSphere Enterprise i VMware vSphere Enterprise Plus
  • Obsługa wszystkich wersji sprzętu wirtualnego VMware, w tym 62TB VMDK
  • Obsługiwane wersje Microsoft Hyper-V: Hyper-V 2016 i 2019
  • Obsługa maszyn wirtualnych 1. I 2. generacji Hyper-V, w tym dysków VHDX o pojemności 64 TB i wirtualnych wersji sprzętowych od 5.0 do 9.0
  • Aby utworzyć kopię zapasową programu Microsoft Hyper-V, wymagany jest wolumin systemowy hosta z co najmniej 512 MB wolnego miejsca
  • Kopia zapasowa oparta na obrazie w celu utworzenia kopii zapasowej całego urządzenia, w tym konfiguracji systemu i danych
  • Kopia zapasowa bez agenta
  • Wykorzystanie VMware Changed Block Tracking in Hyper-V Resilient Change Tracking do wykonywania przyrostowej kopii zapasowej
  • Okno tworzenia kopii zapasowej umożliwiające użytkownikom dostosowanie dozwolonego i odrzuconego czasu tworzenia kopii zapasowej
  • Metody przywracania: przywracanie całego urządzenia, przywracanie plików/folderów systemu operacyjnego gościa i natychmiastowe przywracanie do systemu VMware vSphere, Microsoft Hyper-V lub Synology Virtual Machine Manager
  • W przypadku przywracania na poziomie plików systemu operacyjnego gościa obsługiwane systemy plików to NTFS i FAT32, a obsługiwane systemy plików Linux to NTFS, FAT32, ext3, I ext4
  • Tworzenie kopii zapasowych z uwzględnieniem aplikacji dla maszyn wirtualnych VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V działających w systemie Microsoft Windows 2003 z dodatkiem SP1 lub nowszym (z wyłączeniem Nano Server z powodu braku struktury VSS)
  • Obsługa tworzenia kopii zapasowych systemów operacyjnych i aplikacji obsługiwanych przez VMware vSphere i Microsoft Hyper-V
  • Obsługiwane systemy operacyjne podczas szybkiego przywracania do programu Synology Virtual Machine Manager znajdują się na liście w tym artykule
 • Tworzenie kopii zapasowej serwera plików protokołu SMB
  • Obsługa protokołu SMB: SMB1, SMB2 i SMB3
  • Kopia zapasowa bez agenta
  • Tryby tworzenia kopii zapasowych: różne wersje, dublowanie i przyrostowa kopia zapasowa
  • Metoda przywracania: przywracanie na poziomie plików/folderów
  • Obsługa tworzenia kopii zapasowych Windows ACL
  • Obsługa usługi Windows VSS w celu zapewnienia spójności danych kopii zapasowych
  • Wykonywanie jednocześnie zadań tworzenia kopii zapasowych
 • Kopia zapasowa serwera plików protokołu rsync
  • Obsługa protokołu rsync 3.0 lub nowszych wersji
  • Kopia zapasowa bez agenta
  • Tryby tworzenia kopii zapasowych: wielowersjonowane, lustrzane i przyrostowa kopia zapasowa
  • Metoda przywracania: przywracanie na poziomie plików/folderów
  • Obsługa tworzenia kopii zapasowych Linux POSIX ACL
  • Obsługa trybu modułu rsync, trybu powłoki rsync przez SSH i trybu modułu rsync przez SSH
  • Obsługa uwierzytelniania przy użyciu hasła lub klucza SSH
  • Obsługa przesyłania na poziomie bloku, szyfrowania, I kontrola przepustowości
  • Jednoczesne wykonywanie zadań tworzenia kopii zapasowych
 • Zarządzanie
  • Centralny interfejs zarządzania służący do monitorowania bieżącego stanu kopii zapasowych urządzeń z systemem Windows, serwerów plików i maszyn wirtualnych, zużycia pamięci masowej i transmisji historycznych
  • Generowanie raportów według niestandardowego harmonogramu w celu monitorowania ogólnego stanu kopii zapasowej
  • Szczegółowe dzienniki i historia zadań dla stanu kopii zapasowej urządzenia, anulowanych zadań, awarii kopii zapasowej, przywracania, przywracania urządzeń
 • Zalecane modele
  • Aby wybrać serwer Synology NAS, który najlepiej odpowiada scenariuszom tworzenia kopii zapasowych, zapoznaj się z tym artykułem

Ograniczenia

 • Ograniczenia miejsca docelowego kopii zapasowej
  • Obsługiwany system plików miejsca docelowego kopii zapasowej:
   • W przypadku kopii zapasowej komputerów z systemem Windows: Btrfs
   • W przypadku kopii zapasowej serwera fizycznego: Btrfs
   • W przypadku kopii zapasowej serwera plików: Btrfs, ext4
   • W przypadku kopii zapasowej maszyny wirtualnej: Btrfs
 • Ograniczenia komputera z systemem Windows/serwera fizycznego
  • Możliwe jest utworzenie kopii zapasowej wyłącznie zewnętrznych dysków twardych. Inne urządzenia zewnętrzne, takie jak napędy dyskietek, pamięci USB i czytniki kart pamięci flash nie są obsługiwane
  • W przypadku tworzenia kopii zapasowych dysków dynamicznych obsługiwane są tylko wolumeny proste, a inne typy wolumenów nie są obsługiwane
  • Nie jest obsługiwane tworzenie kopii zapasowych serwerów fizycznych/komputerów z dyskami 4Kn
  • Przywracanie miejsca w pamięci masowej systemu Windows nie jest obsługiwane
 • Ograniczenia maszyny wirtualnej
  • VMware vSphere
   • Niektóre funkcje sterownika VMware free ESXi, takie jak konfigurowanie skryptu wstępnego/postscriptowego i pliku systemu operacyjnego gościa, nie są obsługiwane
   • Zaszyfrowane maszyny wirtualne dostępne w systemie VMware vSphere 6.5 nie są obsługiwane
   • Komputery odporne na awarie, które są dostępne w systemie VMware vSphere 6.0, nie są obsługiwane
   • Ponieważ system VMware nie obsługuje wykonywania migawek następujących typów dysków, następujące typy dysków zostaną automatycznie pominięte podczas przetwarzania: Dyski RDM (Raw Device Mapping) w trybie fizycznym, niezależne dyski, dyski podłączone za pośrednictwem inicjatora iSCSI typu „in-guest” oraz dyski połączone w ramach udostępniania magistrali SCSI
   • Przywracanie na poziomie plików systemu Guest OS nie jest obsługiwane na maszynach wirtualnych z systemem plików UFS
  • Microsoft Hyper-V
   • Obecnie obsługiwana jest tylko samodzielna funkcja Hyper-V. Maszyny wirtualne w klastrach przełączania awaryjnego Hyper-V oraz narzędzie System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) firmy Microsoft mogą być uwzględniane w kopiach zapasowych wyłącznie jako samodzielne maszyny wirtualne Hyper-V
   • Dyski wirtualne typu pass-through i dyski typu guest połączone za pośrednictwem protokołu FC lub iSCSI typu In-Guest nie są obsługiwane i będą automatycznie pomijane podczas przetwarzania

Portal przywracania

Funkcje

 • Przywracanie pojedynczego pliku/folderu w celu zaoszczędzenia czasu przywracania
 • Wyszukiwanie słów kluczowych użytkowników w celu łatwego znalezienia żądanych danych

Dane techniczne

 • Uprawnienia użytkownika
  • Użytkownicy z uprawnieniami administratora DSM mogą przywracać lub pobierać dane kopii zapasowych wszystkich użytkowników
  • Użytkownicy bez uprawnień administratora DSM mogą przywracać lub pobierać własne dane kopii zapasowej, z wyjątkiem danych w zadaniach tworzenia kopii zapasowych na serwerze plików
 • Przywracanie danych
  • Wzorzec wsadowy przywracania plików/folderów w tym samym katalogu
  • Tworzenie kopii zapasowych danych serwera fizycznego systemu Windows, serwera plików, i maszyny wirtualnej należących do częściowo pomyślnie przywróconych wersji
 • Pobieranie danych
  • Pobieranie wsadowe plików/folderów w tym samym katalogu
  • Plik/folder pobrany wsadowo zostanie skompresowany do pojedynczego pliku
  • Moóżliwość pobrania kopii zapasowej serwera fizycznego Windows, serwera plików i maszyny wirtualnej należących do częściowo pomyślnie przywróconych wersji

Ograniczenia

 • Przywracanie danych
  • Metadane, takie jak czas modyfikacji, czas utworzenia i uprawnienia ACL, nie zostaną przywrócone podczas przywracania pliku/folderu w komputerze z systemem Windows, serwerze fizycznym i maszynie wirtualnej

Powiązany program narzędziowy

Funkcje

 • W celu wykonania kopii zapasowej i przywracania danych w systemie Windows na urządzeniu docelowym musi być zainstalowany program Synology Active Backup for Business Agent.
 • Program Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator umożliwia automatyczne tworzenie nośników do odzyskiwania danych w celu przywrócenia systemu Windows na podstawie woluminu lub bez systemu operacyjnego PC i serwera fizycznego
 • Kreator Synology Active Backup for Business Recovery umożliwia użytkownikom przywracanie danych z woluminów na poziomie systemu Windows i serwera fizycznego przy użyciu nośników do odzyskiwania utworzonych ręcznie przez użytkownika

Dane techniczne

 • Synology Active Backup for Business Agent
  • Obsługa sytemu Windows z procesorami x86-64
  • Obsługa platform: Windows 10 Creators Update (wszystkie wersje), Windows 10 (wszystkie wersje), Windows 8.1 (wszystkie wersje), Windows 7 SP1 (wszystkie wersje), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 i Windows Server 2019
  • Użytkownicy z uprawnieniami administratora DSM mogą wylogować się z usługi i zmienić typ kopii zapasowej
 • Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator
  • Obsługuje platformy: Windows 10 Creators Update (wszystkie wersje), Windows 10 (wszystkie wersje), Windows 8.1 (wszystkie wersje), Windows 7 SP1 (wszystkie wersje), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 i Windows Server 2019
  • Obsługa systemu Windows z procesorami x86-64 Procesor
  • Obsługiwane typu nośników: Obraz USB/ISO
  • Wymaga co najmniej 2,5 GB miejsca na dysku lokalnym systemu na pliki tymczasowe
  • Wymaga co najmniej 1 GB pamięci na dysk USB i woluminu na przechowywanie obrazu ISO
 • Synology Active Backup for Business Recovery Wizard
  • Obsługa platform: Windows 10 Creators Update (wszystkie wersje), Windows 10 (wszystkie wersje), Windows 8.1 (wszystkie wersje), Windows 7 SP1 (wszystkie wersje), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 i Windows Server 2019
  • Obsługa systemu Windows z procesorem x86-64 Procesor
  • Obsługiwane typy nośników: Obraz USB/ISO

USB Copy

Funkcje

 • Możliwość tworzenia zadań w celu automatycznego kopiowania plików i folderów z serwera Synology NAS na podłączone urządzenia pamięci masowej USB/SD lub odwrotnie
 • Wiele strategii kopiowania i porządkowania plików zapewniających wydajne wykorzystanie pamięci masowej i łatwe tworzenie kopii zapasowych
 • Dostosowane konfiguracje zapewniające płynną wymianę danych

Dane techniczne

 • Urządzenia pamięci masowej USB/SD wdrożone z systemami plików rozpoznawanymi przez serwer Synology NAS mogą kopiować dane (zobacz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń zewnętrznych)
 • Kopiowanie typów zadań, takich jak importowanie zdjęć/wideo, importowanie danych lub eksportowanie danych
 • Wiele metod inicjowania przesyłania danych:
  • Podłączanie urządzenia USB/SD podczas pracy
  • Naciskanie sprzętowego przycisku Copy
  • Włączanie harmonogramu
 • Elastyczne tryby kopiowania obejmują: -Przyrostowe
  • Kopie lustrzane
  • Wiele wersji
 • Zaawansowane opcje są dostępne po wybraniu trybu kopii przyrostowej:
  • Usuwa oryginalną strukturę plików w folderze docelowym
  • Zasady konfliktu plików
  • Usuwanie plików źródłowych po zakończeniu kopiowania
 • Opcje zasad rotowania są dostępne po wybraniu trybu kopiowania wielu wersji:
  • Rotuj od najwcześniejszej wersji
  • Smart Recycle
  • Liczba wersji (maksymalna liczba zachowywanych wersji to od 1 do 65535)
 • Wysuwanie urządzenie pamięci masowej USB/SD w sposób bezpieczny i automatyczny po zakończeniu wszystkich powiązanych zadań
 • Filtry plików w celu wykluczania niepożądanych typów plików (muzyka, wideo, obraz, dokument) i rozszerzenia plików z zadań kopiowania
 • Logi:
  • Szczegółowe informacje o każdym zadaniu kopiowania
  • Filtr ułatwiający wyszukiwanie logów spełniających określone kryteria lub słowa kluczowe
  • Maksymalna liczba logów od 5 do 100000
 • Powiadomienia:
  • SMS
  • E-mail
  • Telefon komórkowy
 • Możliwość skonfigurowania przypomnień dźwiękowych dla uruchamianych lub zakończonych zadań
 • Możliwość skonfigurowania zadań dla przycisku sprzętowego Copy

Ograniczenia

 • Partycja na urządzeniu USB może obsługiwać tylko jedno zadanie kopiowania
 • Dla każdego zadania kopiowania można wybrać tylko jeden folder
 • Wysunięte urządzenia pamięci masowej USB/SD muszą zostać ponownie zamontowane przed utworzeniem nowych zadań
 • Dostęp może uzyskać tylko administrator lub użytkownicy należący do grupy administrators
 • Tylko niektóre modele obsługują sprzętowy przycisk Copy, przy czym obowiązują pewne ograniczenia (więcej informacji można znaleźć w tym artykule)

Synology Moments

Funkcje

 • Wyświetlanie zdjęć i filmów w porządku chronologicznym w trybie osi czasu
 • Automatyczne rozpoznawanie twarzy/obiektów specjalnych na zdjęciach z automatycznie utworzonymi albumami
 • Elastyczne i niezawodne ustawienia kopii zapasowej w urządzeniu przenośnym
 • Synchronizacja z Synology Drive Server, aby wyświetlać zdjęcia i filmy na dysku

Dane techniczne

 • Zgodny z DSM 6.2.1-23824 i nowszymi
 • Najpierw musi być włączona usługa Home
 • Najpierw muszą być zainstalowane następujące pakiety z Centrum pakietów:
  • Synology Universal Search
  • Synology Application Service
  • Synology Drive Server
 • Obsługiwane formaty plików
  • Formaty obrazów: BMP, GIF, HEIC, JPEG, PNG, RAW (3fr, arw, cr2, crw, dcr, dng, erf, k25, kdc, mef, mos, mrw, nef, orf, ptx, pef, raf, raw, rw2, sr2, srf ), TIFF
  • Formaty odtwarzania wideo: 3G2, 3GP, ASF, AVI, DAT, DivX, FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPG, MTS, M2TS, M2T, QT, WMV, XviD
  • Odtwarzanie Apple Live Photos
  • Odtwarzanie zdjęć i filmów w zakresie 360 stopni
 • Funkcje oparte na algorytmie AI
  • Przeglądanie i edycja wyników rozpoznawania twarzy w albumach Ludzie
  • Wyświetlanie zdjęć według obiektów i scen w albumie Temat
  • Wyświetlanie zdjęć wybranych przez estetykę AI w sekcji Wybór momentów
  • Wyświetl i zdecyduj się na zachowanie lub usunięcie podobnych lub zduplikowanych zdjęć w sekcji Podobne zdjęcia
  • Zastosuj dostosowanie koloru i kąta podczas przeglądania zdjęć w trybie lightbox
 • Albumy utworzone automatycznie
  • Wyświetl automatycznie skategoryzowane albumy: Udostępnione, Ludzie, Tematy, Miejsca, Znaczniki, Filmy i Ostatnio dodane
  • Włącz lub wyłącz albumy Osoby, Temat i Miejsca w menu Ustawienia
 • Operacje na zdjęciach
  • Wyszukiwanie zdjęć i albumów według słów kluczowych, znaczników i dat
  • Zaawansowane wyszukiwanie według typów plików, zakresów czasu, znaczników lub słów kluczowych
  • Edycja daty, godziny i opisów zdjęć
  • Dodaj znaczniki ogólne do zdjęć lub filmów
  • Obróć zdjęcia
  • Odtwarzaj pokazy slajdów w albumach zdjęć
  • Udostępniaj zdjęcia i albumy
  • Pobierz albumy
 • Mobilna kopia zapasowa i przeglądanie
  • Tworzenie kopii zapasowych zdjęć za pomocą opcji Wi-Fi/zdjęć oraz ustawień obsługi zduplikowanych plików
  • Popraw rozdzielczość miniatur dzięki superwysokiej rozdzielczości przy niestabilnych połączeniach internetowych
 • Wyświetlaj zdjęcia i filmy w folderze Mój dysk
 • Udostępniona biblioteka zdjęć: Wybierz określonych użytkowników, aby uzyskać dostęp do folderu współdzielonego /zdjęcia

Ograniczenia

 • Przesyłanie zdjęć metodą „przeciągnij i upuść” pozwala na przesłanie maksymalnie 2000 zdjęć
 • Przesyłanie folderów metodą „przeciągnij i upuść” jest obsługiwane tylko przez przeglądarkę Chrome
 • Funkcje obliczane metodą AI są obsługiwane tylko w wybranych modelach (Obsługiwane modele)

Moments (urządzenia mobilne)

Funkcje

 • Intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja, umożliwiająca użytkownikom przeglądanie i tworzenie kopii zapasowych zdjęć na urządzeniach z systemami iOS i Android

Dane techniczne

 • Obsługa dodawania i przeglądania zdjęć w trybie osi czasu
 • Obsługa wyświetlania automatycznie utworzonych albumów, np. Ludzie, Miejsca i Obiekty
 • Obsługa oznaczania i dodawania opisów do zdjęć
 • Obsługa automatycznej korekcji kolorów i obracania zdjęć
 • Obsługa wybierania zdjęć i szybkiego konfigurowania łączy udostępniania
 • Obsługa nazywania, ukrywania i łączenia wykrytych twarzy w albumie Ludzie
 • Obsługa rekonstrukcji obrazów o wysokiej rozdzielczości, gdy sieć jest niestabilna
 • Obsługa przełączania jakości odtwarzania wideo między priorytetem szybkości a jakości

Ograniczenia

 • Aplikacja nie może tworzyć kopii zapasowych zdjęć na urządzeniach z systemem iOS, jeśli nie jest otwarta i uruchomiona
 • Jeśli kilka urządzeń z systemem iOS korzysta z jednej pamięci masowej w chmurze iCloud, a synchronizacja zdjęć między urządzeniami odbywa się z opóźnieniem, aplikacja może nie być w stanie utworzyć kopii zapasowych wszystkich zdjęć zrobionych podczas opóźnienia

Uwaga

 1. Należy pamiętać, że liczby oznaczone gwiazdką uzyskano w laboratorium firmy Synology przy użyciu wydajnych komputerów klienckich ze zoptymalizowanymi ustawieniami sieciowymi i mogą się one różnić w zależności od środowiska.