Usługa Synology Replacement

Usługa Synology Replacement Service (SRS) zapewnia wygodne usługi wymiany sprzętu dla wybranych modeli.

Jak szybko przesłać zgłoszenie online do usługi Synology Replacement Service

Do zgłoszeń o usługę SRS wymagane jest konto Synology.
Dowiedz się, jak przesłać zgłoszenie o usługę SRS.

Zapoznaj się z modelami obsługiwanymi przez SRS w Twoim kraju

Lokalizacja:
Hong Kong
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Indonezja
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Lokalizacja:
Japonia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Korea
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Lokalizacja:
Makau
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Malezja
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Lokalizacja:
Filipiny
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Lokalizacja:
Singapur
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Lokalizacja:
Tajwan
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Tajlandia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Lokalizacja:
Wietnam
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Lokalizacja:
Austria
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Belgia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Bułgaria
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Chorwacja
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Cypr
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Czechy
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Dania
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Estonia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Finlandia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Francja
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Niemcy
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Grecja
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Węgry
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Irlandia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Włochy
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Łotwa
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Łotwa
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Luksemburg
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Monaco
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Holandia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Norwegia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Polska
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Portugalia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Rumunia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Słowacja
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Słowenia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Hiszpania
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Szwecja
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Szwajcaria
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Wielka Brytania
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Kanada
Seria FS:
Seria SA:
Seria 21:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Stany Zjednoczone
Seria FS:
Seria SA:
Seria 21:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16:
Seria 15:
Seria 14:
Seria 13:
Lokalizacja:
Australia
Seria FS:
Seria 19:
Seria 18:
Seria 17:
Seria 16: