Release Notes for Proxy Server

Proxy Server oferuje pamięć podręczną i kontrolę dostępu na potrzeby usług opartych na protokole HTTP. Kiedy użytkownik wysyła żądanie HTTP, Proxy Server pobiera zawartość z pamięci podręcznej na serwerze Synology NAS, przyspieszając w ten sposób działanie usług i oszczędzając czas. Proxy Server może także odmówić użytkownikom dostępu do ograniczonych usług WWW, umożliwiając bezpieczne i efektywne korzystanie z sieci.

Version: 5.2.0-1203


(2023-04-25)

Compatibility & Installation

 1. Proxy Server 5.2.0 requires DSM 7.2 and above.

Fixed Issues

 1. Fixed multiple security vulnerabilities (CVE-2021-46784, CVE-2022-41317).
 2. Minor bug fixes.

Version: 5.2.0-1103


(2022-02-17)

Compatibility & Installation

 1. Proxy Server 5.2.0 requires DSM 7.1 or above.

What's New

 1. Updated to Squid 5.2.0.

Fixed Issues

 1. Minor bug fixes.

Version: 3.5.28-1033


(2021-06-01)

Compatibility and Installation

 1. Updated to be compatible with DSM 7.0.

Version: 3.5.24-0182


(2018-05-23)

Thai user interface is now available.

Version: 3.5.24-0181


(2018-03-20)

Minor bug fixes

Version: 3.5.24-0180


(2017-12-13)
 1. Optimized storage space usage by rotating cache logs periodically.

Version: 3.5.24-0179


(2017-10-05)
 1. Enhanced stability by updating to Squid 3.5.24.
 2. Minor bug fixes.

Version: 3.4.11-0177


(2017-07-26)
 1. Enhanced overall system stability.

Version: 3.4.11-0176


(2017-01-04)

Fixed two security vulnerability (CVE-2016-10002, CVE-2016-10003).

Version: 3.4.11-0174


(2016-08-22)
 1. Improved overall stability.

Version: 3.4.11-0173


(2016-06-06)
 1. Fixed several security issues: CVE-2016-4554, CVE-2016-4555, CVE-2016-4556, CVE-2016-4553, CVE-2016-2569, CVE-2016-2570, CVE-2016-2571, CVE-2016-2572

Version: 3.4.11-0170


(2016-03-24)
 1. Upgraded to be compatible with DSM 6.0.

Version: 5.2.0-1203


(2023-04-25)

Compatibility & Installation

 1. Proxy Server 5.2.0 requires DSM 7.2 and above.

Fixed Issues

 1. Fixed multiple security vulnerabilities (CVE-2021-46784, CVE-2022-41317).
 2. Minor bug fixes.

Version: 5.2.0-1103


(2022-02-17)

Compatibility & Installation

 1. Proxy Server 5.2.0 requires DSM 7.1 or above.

What's New

 1. Updated to Squid 5.2.0.

Fixed Issues

 1. Minor bug fixes.

Version: 3.5.28-1033


(2021-06-01)

Compatibility and Installation

 1. Updated to be compatible with DSM 7.0.

Version: 3.5.24-0182


(2018-05-23)

Thai user interface is now available.

Version: 3.5.24-0181


(2018-03-20)

Minor bug fixes

Version: 3.5.24-0180


(2017-12-13)
 1. Optimized storage space usage by rotating cache logs periodically.

Version: 3.5.24-0179


(2017-10-05)
 1. Enhanced stability by updating to Squid 3.5.24.
 2. Minor bug fixes.

Version: 3.4.11-0177


(2017-07-26)
 1. Enhanced overall system stability.

Version: 3.4.11-0176


(2017-01-04)

Fixed two security vulnerability (CVE-2016-10002, CVE-2016-10003).

Version: 3.4.11-0174


(2016-08-22)
 1. Improved overall stability.

Version: 3.4.11-0173


(2016-06-06)
 1. Fixed several security issues: CVE-2016-4554, CVE-2016-4555, CVE-2016-4556, CVE-2016-4553, CVE-2016-2569, CVE-2016-2570, CVE-2016-2571, CVE-2016-2572

Version: 3.4.11-0035


(2016-04-28)
 1. Fixed an issue where warning logs could not be displayed correctly.

Version: 3.4.11-0170


(2016-03-24)
 1. Upgraded to be compatible with DSM 6.0.

Version: 3.4.11-0034


(2015-12-10)

This is the initial release to add support for DS216play.

Version: 3.4.11-0030


(2015-05-12)
 1. Upgraded Squid to 3.4.11.
 2. Optimized memory allocation.
 3. Minor bug fixes.

Version: 3.4.3-0024


(2014-12-16)
 1. Enhanced security.
 2. Minor bug fixes.

Version: 3.4.3-0022


(2014-12-09)
 1. This is the initial release for the package.