Jednostki rozszerzające

Dodatkowe wnęki na dyski można dodać do pamięci masowej za pomocą zgodnych jednostek rozszerzających.