Licencja Site-to-Site VPN

Licencja Site-to-Site VPN

Zarejestruj bezpłatne licencje Synology Site-to-Site VPN, aby aktywować funkcję Site-to-Site VPN na serwerze VPN Plus Server. Site-to-Site VPN umożliwia firmom i organizacjom tworzenie szyfrowanych tuneli przez Internet między sieciami w różnych lokalizacjach w celu bezpiecznego udostępniania danych i zasobów.

Site_to_Site_VPN_License
Site_to_Site_VPN_License

Rejestrowanie bezpłatnej licencji Site-to-Site VPN

Każda bezpłatna licencja umożliwia korzystanie z funkcji Site-to-Site VPN jednemu produktowi firmy Synology obsługującemu VPN Plus. Po aktywacji licencje są trwale ważne. Po aktywacji funkcji możesz skonfigurować liczbę tuneli Site-to-Site VPN wyznaczoną przez specyfikacje produktu.

Po aktywacji licencji Site-to-Site VPN nie można przenieść na inny produkt firmy Synology.

Jak aktywować bezpłatną licencję

Zaloguj się do programu Synology Router Manager (SRM) jako administrator, przejdź do menu VPN Plus Server > Licencja > Site-to-Site VPN i kliknij Dodaj licencję. Kreator przeprowadzi Cię przez proces aktywacji. Podczas procesu wymagane jest aktywne połączenie internetowe.

Każdy klucz licencyjny może zostać aktywowany tylko w jednym produkcie firmy Synology obsługującym usługę VPN Plus.

Konto Synology

Konto Synology jest potrzebne do aktywacji i korzystania z licencji Site-to-Site VPN. Dane i status aktywowanych licencji będą synchronizowane z kontem Synology.

Jeśli wylogujesz się z konta Synology na danym produkcie Synology, licencje zostaną zawieszone do momentu ponownego zalogowania.

Funkcje VPN Plus

Więcej informacji o wszystkich funkcjach VPN Plus możesz uzyskać tutaj.

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń

Model urządzenia Maksymalna liczba tuneli Site-to-Site VPN
RT6600ax 20
WRX560 10
RT2600ac 10
MR2200ac 4
RT1900ac 4