Licencja Site-to-Site VPN

Licencja Site-to-Site VPN

Licencja Synology Site-to-Site VPN aktywuje funkcję Site-to-Site VPN na serwerze VPN Plus Server. Funkcja ta umożliwia firmom i organizacjom na utworzenie zaszyfrowanych tuneli pomiędzy sieciami w różnych lokalizacjach. Dane i zasoby można więc bezpiecznie udostępniać przez Internet pomiędzy tymi lokalizacjami.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 firma Synology oferuje bezpłatne licencje VPN Plus wszystkim użytkownikom urządzeń Synology Router, aby wesprzeć firmy, których pracownicy wykonują swoje obowiązki z domu. Ta oferta specjalna kończy się 30 września 2021 r. (PDT).

Site_to_Site_VPN_License
Site_to_Site_VPN_License

Cena licencji

Każda licencja Site-to-Site VPN kosztuje $9,99 USD za każdy produkt Synology obsługiwany przez VPN Plus.

Plan licencjonowania

Każda licencja może aktywować funkcję Site-to-Site VPN dla jednego produktu firmy Synology obsługiwanego przez VPN Plus. Po aktywacji funkcja jest ważna bez ograniczeń. Po aktywacji funkcji możesz skonfigurować liczbę tuneli Site-to-Site VPN wyznaczoną przez specyfikacje produktu.

Po aktywacji licencji Site-to-Site VPN nie można przenieść na inny produkt firmy Synology.

Bezpłatna wersja próbna

Każdy produkt firmy Synology obsługiwany przez VPN Plus otrzymuje funkcję Site-to-Site VPN w jednorazowej 30-dniowej wersji próbnej. Możesz aktywować okres próbny w menu VPN Plus Server > Licencja > Site-to-Site VPN.

Kup

Zaloguj się do SRM jako administrator, przejdź do menu VPN Plus Server > Licencja > Site-to-Site VPN i kliknij Dodaj licencję. Kreator przeprowadzi Cię przez proces zakupu. Podczas całego procesu wymagane jest połączenie internetowe.

Jeden klucz licencyjny może zostać aktywowany tylko w jednej usłudze VPN Plus obsługiwanej przez produkt firmy Synology.

Synology Account

Konto Synology jest potrzebne do aktywacji darmowej wersji próbnej, a także do zakupu i korzystania z licencji Site-to-Site VPN. Dane i status aktywowanych licencji będą synchronizowane z kontem Synology.

Jeśli wylogujesz się z konta Synology na danym produkcie firmy Synology, licencje zostaną zawieszone do momentu ponownego zalogowania.

Funkcje VPN Plus

Więcej informacji o wszystkich funkcjach VPN Plus możesz uzyskać tutaj.

Dotyczy modeli

Model urządzenia Maksymalna liczba tuneli Site-to-Site VPN
RT2600ac 10
MR2200ac 4
RT1900ac 4