Bezpłatne licencje klienckich na dostęp do VPN

Bezpłatne licencje klienckich na dostęp do VPN

Zarejestruj darmowe licencje klienckie na dostęp, aby umożliwić jednoczesny dostęp do funkcji Synology SSL VPN, WebVPN i SSTP w VPN Plus dla dodatkowych kont użytkowników.

Client_VPN_Access_License
Client_VPN_Access_License

Kiedy zarejestrować dodatkowe darmowe licencje

Każde dodatkowe połączenie poza pierwszym wymaga rejestracji bezpłatnej licencji.

Funkcje Wstępnie zainstalowana bezpłatna licencja Dodatkowe bezpłatne licencje klienckich na dostęp do VPN
Usługa Synology SSL VPN 1 konto do użycia równoległego Zależnie od specyfikacji produktu
WebVPN
SSTP
OpenVPN Nieograniczone połączenia (zależnie od specyfikacji produktu)
L2TP over IPsec
PPTP
Zarządzanie Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym V
Historia połączeń V
Uprawnienia oparte na usłudze V
Kontrola przepustowości V
Lista blokowania V

Każda licencja kliencka na dostęp do VPN po aktywacji umożliwia jednemu użytkownikowi dostęp do usług Synology SSL VPN, WebVPN oraz SSTP przez nieograniczony czas. Każdy produkt firmy Synology obsługujący VPN Plus jest objęty bezpłatną licencją. Aby dodać więcej kont użytkowników jednoczesnych bez dodatkowych kosztów, wystarczy zalogować się do programu Synology Router Manager (SRM) jako administrator, aby aktywować dodatkowe darmowe licencje. Uprawnienia do korzystania z usługi można przypisać do liczby kont użytkowników większej niż liczba licencji.

Wszystkie konta uzyskują dostęp na zasadzie kolejności zgłoszeń. W przypadku osiągnięcia limitu licencji inne konta nie będą mogły uzyskać dostępu dopóki któreś z pozostałych kont nie zostanie odłączone od wszystkich usług Synology SSL VPN, WebVPN oraz SSTP.

Po nawiązaniu połączenia konta z VPN Plus i w przypadku wykorzystania dowolnej z trzech funkcji można będzie korzystać z pozostałych funkcji na tym samym i innych urządzeniach bez konieczności zapewnienia kolejnych licencji.

Aby poznać maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń dla poszczególnych produktów z obsługą VPN Plus, należy zapoznać się ze specyfikacją danego modelu.

Licencji klienckiej na dostęp do VPN Plus nie można przenieść na inny produkt Synology.

Jak aktywować bezpłatne licencje

Zaloguj się do systemu Synology Router Manager (SRM) jako administrator, przejdź do obszaru VPN Plus Server > Licencja > Kliencki dostęp do VPN, a następnie kliknij przycisk Dodaj licencję.

Kreator przeprowadzi Cię przez proces aktywacji. Po zakończeniu klucze licencyjne zostaną aktywowane w produkcie Synology w ciągu 24 godzin. W trakcie całego procesu wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.
Każdy klucz licencyjny można aktywować tylko na jednym produkcie firmy Synology obsługującym VPN Plus.

Konto Synology

Do aktywacji i korzystania z licencji klienckich na dostęp do VPN wymagane jest konto Synology.

Dane i stan aktywowanych licencji będą synchronizowane z kontem Synology.

Jeśli wylogujesz się z konta Synology na danym produkcie, licencje zostaną zawieszone do momentu ponownego zalogowania.

Funkcje VPN Plus

Więcej informacji o funkcjach VPN Plus możesz uzyskać tutaj.

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń

Model urządzenia Maksymalna liczba licencji klienckich na dostęp do VPN
RT6600ax 40
WRX560 20
RT2600ac 20
MR2200ac 10
RT1900ac 10