Usługi IT dla małych i średnich firm — wszystko w jednym

Usługi IT dla małych i średnich firm — wszystko w jednym

Zbuduj zintegrowaną infrastrukturę do obsługi sieci, współpracy, zabezpieczeń i przechowywania plików, minimalizując nakłady pracy działu IT i skupiając się na prowadzeniu firmy.

Zobacz, jak firma Synology modernizuje i optymalizuje infrastrukturę IT

Zobacz, jak firma Synology modernizuje i optymalizuje infrastrukturę IT

Cyfrowe miejsce pracy

 • Serwer plików
 • Udostępnianie plików i współpraca
 • Mail Server

Podstawa pamięci masowej

 • Pamięć masowa w środowisku wirtualizacji
 • Ochrona danych i ciągłość działalności

Sieć i bezpieczeństwo

 • Zabezpieczenia sieci i sieci Wi-Fi
 • Nadzór wideo

Serwer plików

Centralny dostęp do wszystkich plików za pomocą wbudowanej ochrony danych. Więcej informacji

 • Centralne zarządzanie: Umożliwia bezproblemowe dopasowanie do środowiska IT dzięki obsłudze różnych protokołów plików (SMB/AFP/FTP/WebDAV).
 • Szczegółowe uprawnienia: Integracja z usługą Windows AD/LDAP i szczegółowa konfiguracja uprawnień umożliwia zespołom i osobom indywidualnym uzyskiwanie dostępu do plików i folderów z uprawnieniami ACL.
 • Wbudowane zabezpieczenia danych: Eliminuj błędy ludzkie, przywracając dane do poprzedniego punktu w czasie za pomocą migawek wykonanych dla folderów współdzielonych i skonfiguruj macierze RAID pod kątem odporności na awarie dysków.
solution_SMB.why_saas_title

Udostępnianie plików i współpraca

Kontrola nad zarządzaniem danymi przy jednoczesnym angażowaniu pracowników mobilnych. Przeczytaj wpisy na blogu

 • Dostęp do plików z dowolnego miejsca: Przełamuj ograniczenia dostępu do tradycyjnych serwerów plików za pomocą przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych, w dowolnym miejscu i czasie.
 • Bezpieczne udostępnianie plików: Udostępniaj pliki zewnętrznie, ustawiając ochronę hasłem, datę ważności i odpowiednie uprawnienia.
 • Współpraca nad zawartością: Dokumenty, arkusze kalkulacyjne i slajdy umożliwiają zespołowi jednoczesną edycję zawartości przy zachowaniu wszystkich elementów na miejscu, od początkowego pomysłu do końcowej postaci.
Udostępnianie plików i współpraca

Mail Server

Hostuj własny serwer poczty e-mail, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i uwolnić firmę od cyklicznych opłat subskrypcyjnych. Więcej informacji

 • Bezproblemowa migracja: Wystarczy kilka kliknięć, aby dokonać migracji istniejącej usługi poczty z pakietu Google Workspace/Microsoft Exchange do aplikacji Synology MailPlus.
 • Zarządzanie na poziomie korporacyjnym: Zwiększona niezawodność dzięki konstrukcji o wysokiej dostępności podczas aktualizacji systemu i wymiany sprzętu, a także różnym zabezpieczeniom poczty oraz ochroną przed spamem i wirusami.
 • Pakiet do współpracy o zwiększonej wartości: Zintegruj pakiety do współpracy, takie jak aplikacja Calendar, jej listy zadań do wykonania oraz aplikacja Chat, aby zwiększyć wydajność biura.
solution_SMB.why_saas_title

Pamięć masowa w środowisku wirtualizacji

Skonsoliduj usługi plików i wirtualnych obciążeń w jednym systemie pamięci masowej w cenie jednorazowego zakupu sprzętu.

 • Certyfikat w zakresie wirtualizacji: Zgodność ze wszystkimi popularnymi platformami wirtualizacji (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer i OpenStack Cinder) zapewniająca doskonałe wpasowanie w infrastrukturę.
 • Ochrona przed utratą danych: Wbudowane technologie migawek, kopii zapasowych i wysokiej dostępności chronią firmę na wypadek błędów operacyjnych, przypadkowym przestojów lub klęsk żywiołowych. Brak ukrytych kosztów.
 • Wysoka wydajność i skalowalność: Dostępna jest szeroka gama opcji pamięci masowej umożliwiających obsługę różnych poziomów obciążeń, a także wydajność i skalowalność, które można zwiększać w miarę rozwoju firmy.

Ochrona danych i ciągłość działalności

Scentralizuj ochronę danych na serwerze Synology NAS i postępuj zgodnie ze strategią tworzenia kopii zapasowych 3-2-1, korzystając z dodatkowej kopii poza siedzibą, obsługiwanej przez wbudowane aplikacje. Więcej informacji

 • Bezpłatne tworzenie kopii zapasowych: Centralne tworzenie kopii zapasowych danych biznesowych na serwerze Synology NAS oraz zarządzanie nimi niezależnie od platformy — w systemach Windows, Linux, Mac, pakietach VMware, Microsoft 365, Google Workspace, serwerach NAS, przenośnych dyskach twardych lub ponad 20 usługach w chmurze.
 • Łatwe przywracanie danych: Szybkie i niezawodne metody odzyskiwania zapobiegają utracie danych, a technologia migawek ułatwia przywracanie plików do stanu sprzed ataku typu ransomware.
 • Maksymalizacja wydajności pamięci masowej: Oszczędność kosztów pamięci masowej dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak deduplikacja, kompresja i przyrostowa kopia zapasowa.
Udostępnianie plików i współpraca

Zabezpieczenia sieci i sieci Wi-Fi

Konfiguracja sieci Wi-Fi w nowym biurze? Dzięki najnowszej technologii sieci mesh dużą sieć Wi-Fi można utworzyć w ciągu 10 minut bezpośrednio ze smartfona.

 • Zasięg sieci Wi-Fi w całym biurze: Elastycznie wdrażaj do 7 (bezprzewodowych) lub 13 (przewodowych) punktów Wi-Fi, aby zapewnić silny sygnał sieci na całym żądanym obszarze. Ciesz się niezakłóconym roamingiem we wszystkich pomieszczeniach i na wszystkich piętrach.
 • Sieć VPN dla zdalnych pracowników i oddziałów: Zapewnij pracownikom bezpieczny dostęp zdalny w podróży. Oddziały firmy mogą również łączyć się z centralą, co ułatwia udostępnianie zasobów między lokalizacjami.
 • Zintegrowany system zabezpieczeń: Zainstaluj dodatkowe warstwy zabezpieczeń w sieci, aby chronić wszystkie podłączone urządzenia przed złośliwymi atakami i uzyskać szczegółowe informacje na temat ruchu sieciowego.
solution_SMB.why_saas_title

Nadzór wideo

Zabezpiecz swoją firmę i personel, aby zminimalizować straty i zmaksymalizować przychody.

 • Obsługa wielu modeli kamer: Możliwość podłączenia do 7000 kamer spośród 120 znanych marek zapewnia elastyczne dopasowanie do istniejącej konfiguracji.
 • prosty w obsłudze interfejs: Podłącz i w prosty sposób wyszukaj daną kamerę, a następnie zacznij korzystać z różnych funkcji na komputerach lub urządzeniach przenośnych.
 • Inteligentny nadzór: Integracja z różnymi technikami analizy wideo umożliwia otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym i pobieranie żądanych danych w odpowiednim czasie.
 • Natychmiastowe powiadamianie: Otrzymuj powiadomienia o podejrzanych wydarzeniach za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub powiadomień push dla urządzeń przenośnych.
Udostępnianie plików i współpraca

Informacje ogólne