Snapshot Replication

Snapshot Replication oferuje możliwą do zaplanowania, niemalże bezzwłoczną ochronę danych, zapewniając bezpieczeństwo i dostępność informacji firmowych w folderach współdzielonych oraz maszyn wirtualnych w jednostkach iSCSI LUN nawet w przypadku awarii.

Natychmiastowa ochrona dzięki technologii migawek

Dzięki wykorzystaniu dostępności systemu plików Btrfs w większej liczbie modeli, Synology NAS oferuje nowoczesną technologię migawek danych, umożliwiającą elastyczne odzyskiwanie plików z określonych punktów w czasie, przy użyciu jedynie ułamka pamięci i zasobów obliczeniowych w porównaniu z tradycyjnymi kopiami zapasowymi.

Obsługa celu

Nawet co 5 minut w przypadku folderów współdzielonych i 15 minut w przypadku jednostek iSCSI LUN.

Natychmiastowe przywracanie

Dostępne do folderów współdzielonych i jednostek iSCSI LUN. Powróć do poprzedniej wersji w kilka sekund.

Rozszerzona replikacja

Elastyczna topologia replikacji dla różnych struktur firmowych.

Elastyczna rozszerzona topologia replikacji

Elastyczna topologia replikacji dla różnych struktur firmowych

Aktywne/aktywne
Rozszerzona replikacja
Hub-to-spoke
Jeden-do-wielu

Łatwość zarządzania

Samodzielna odzyskiwanie

Odzyskiwanie może być przeprowadzane w sposób intuicyjny i bez udziału administratora systemu za pomocą programu File Station lub Eksploratora Windows, o ile operatorzy mają odpowiednie uprawnienia.

Wyświetl wykorzystanie pamięci migawek

Aplikacja Snapshot Calculator zapewnia przejrzysty raport na temat przestrzeni dyskowej wykorzystywanej przez migawki folderów współdzielonych. Administratorzy IT mogą efektywniej wykorzystywać przestrzeń dyskową, usuwając duże migawki.

Samodzielna odzyskiwanie

Odzyskiwanie może być przeprowadzane w sposób intuicyjny i bez udziału administratora systemu za pomocą programu File Station lub Eksploratora Windows, o ile operatorzy mają odpowiednie uprawnienia.

Funkcja Disaster Recovery dla środowisk wirtualizacji

Uwzględniające aplikacje migawki wirtualizowanych obciążeń roboczych na VMware i Hyper-V zapewniają spójność danych w maszynach wirtualnych. Ponadto, obsługa programu VMware Site Recovery Manager upraszcza proces odzyskiwania dzięki możliwości uruchamiania funkcji Disaster Recovery bezpośrednio z serwera VMware vCenter Server.

Elastyczne metody przechowywania i replikacji

Funkcja Snapshot Replication udostępnia elastyczną metodę przechowywania oraz eksportowania/importowania, dzięki której replikacje zajmują mniej czasu, miejsca i przepustowości

  • Elastyczna strategia przechowywania

    Strategie przechowywania można dostosować w różny sposób na serwerze głównym i serwerze odzyskiwania w celu optymalizacji wykorzystania pamięci.
  • Eksportowanie/importowanie wstępnej replikacji

    Dane wstępnej replikacji zostaną dostarczone do serwera odzyskiwania za pomocą funkcji importu z fizycznego urządzenia pamięciowego, co pozwala uniknąć długiego czasu oczekiwania na wstępną replikację w sieci.
  • Elastyczna strategia przechowywania
  • Eksportowanie/importowanie wstępnej replikacji
  1. 1
  2. 2

Zaawansowane narzędzia administracyjne

Oprócz ochrony migawek, Snapshot Replication oferuje też doskonałe narzędzia dla administratorów systemów, umożliwiające skrócenie czasu potrzebnego na rzeczywiste przełączanie awaryjne oraz skuteczne monitorowanie każdego zadania replikacji.

Gwarancja odzyskiwania dzięki testowi przełączania awaryjnego

Test przełączania awaryjnego można przeprowadzać okresowo, zależnie od potrzeb, aby mieć pewność, że procedury odzyskiwania zadziałają prawidłowo w przypadku rzeczywistej awarii.

Raporty dotyczące transmisji danych w sieci WAN

Dla każdego zadania replikacji generowany jest raport, który może pomóc administratorom IT w dalszej ocenie i optymalizacji otoczenia sieciowego.