Snapshot Replication

Snapshot Replication

Osiągnij niemal natychmiastową ochronę danych i zapewnij ciągłość działania firmy dzięki najnowocześniejszej technologii migawek, która może być dopasowana do wielu strategii tworzenia kopii zapasowych.

Snapshot Replication

Ochrona danych na poziomie bloku

Funkcja Snapshot Replication wykorzystuje nowoczesny system plików Btrfs do tworzenia kopii folderów współdzielonych i jednostek LUN dla określonych punktów w czasie, które można replikować do innych serwerów Synology NAS i szybko przywracać w przypadku utraty danych lub przypadkowej zmiany oryginalnych danych.

Wysoce konfigurowalny harmonogram

Wysoce konfigurowalny harmonogram

Automatyzuj powtarzające się migawki i zadania replikacji1 dla folderów współdzielonych i jednostek LUN z dokładnością co do minuty.

Szybkie przywracanie

Szybkie przywracanie

Szybko przywracaj zreplikowane dane i migawki do systemów lokalnych lub awaryjnych.

Efektywność przechowywania

Efektywność przechowywania

Migawki wymagają minimalnej ilości miejsca w porównaniu ze standardowymi kopiami zapasowymi i mogą być wykonane w ciągu kilku sekund.

Elastyczna topologia replikacji

Chroń się przed awariami dzięki tworzeniu zewnętrznych kopii lustrzanych danych przy użyciu strategii replikacji odpowiadającej potrzebom Twojej firmy. Szyfruj migawki przed replikacją i wykorzystuj elastyczne zasady przechowywania GFS (Grandfather-Father-Son) w celu zoptymalizowania wykorzystania pamięci masowej na obu urządzeniach.

Aktywne/aktywne
Rozszerzona replikacja
Hub-to-spoke
Jeden-do-wielu

Łatwość zarządzania

Samodzielne odzyskiwanie

Użytkownicy z uprawnieniami dostępu mogą odzyskiwać migawki na poziomie plików lub folderów przy użyciu aplikacji File Station lub Eksploratora plików Windows bez pomocy administratorów.

Efektywne wykorzystanie pamięci

Wydajnie zarządzaj pojemnością pamięci masowej i planuj strategie tworzenia kopii zapasowych dzięki raportom zużycia miejsca, analizującym migawki folderów współdzielonych.

Śledzenie zmian

Wyświetlaj log wszystkich wykonanych lub usuniętych migawek, aktualizacji replikacji i prób odzyskania danych w celu wykrycia podejrzanej lub przypadkowej aktywności.

Łatwość zarządzania

Odzyskiwanie danych po awarii do celów wirtualizacji

Zapewnij spójność danych i zmniejsz RTO dla maszyn wirtualnych działających w systemach VMware® vSphereTM i Microsoft® Hyper-V®, wykonując migawki uwzględniające aplikacje przy użyciu dodatku Synology Snapshot Manager dostępnego w Centrum pobierania. Replikacjami można zarządzać w programie vCenter Site Recovery Manager poprzez integrację platformy za pomocą adaptera Synology Storage Replication Adapter i odzyskuj je bezpośrednio za pomocą serwera VMware vCenter Server w celu uproszczenia procesu odzyskiwania.

Odzyskiwanie danych po awarii do celów wirtualizacji

Fizyczne przesyłanie migawek

Skróć czas transferu danych replikacji i ruch sieciowy poprzez eksportowanie początkowych danych replikacji do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej i importowanie kopii do serwera docelowego.

Odzyskiwanie danych po awarii do celów wirtualizacji

Inteligentne narzędzia administracyjne

Sprawdzanie skuteczności przełączania awaryjnego

Przeprowadzaj testy przełączania awaryjnego dla zadań replikacji, aby upewnić się, że proces odzyskiwania działa zgodnie z oczekiwaniami w przypadku awarii.

Optymalizacja wykorzystania sieci

Po zakończeniu zadania replikacji za pośrednictwem sieci WAN możesz wyświetlić raport w celu oceny powodzenia zadania i dalszej optymalizacji środowiska sieciowego.

Łatwość zarządzania

Uwagi:

  1. Zadania migawek i replikacji mają czasowy wpływ na wydajność systemu w niektórych scenariuszach. Więcej informacji