Cloud Sync

Cloud Sync

Łatwe podłączanie serwera Synology NAS do usług w chmurze, takich jak BackBlaze B2, Dropbox, Google Drive i Microsoft OneDrive, pozwala wykorzystać różne zalety chmury publicznej i prywatnej.

Bezproblemowa synchronizacja

Bezpiecznie synchronizuj dane między lokalnym serwerem NAS a chmurą publiczną lub lokalną pamięcią masową. Uzyskuj dostęp do plików zarówno z serwera NAS, jak i z udostępnionej pamięci masowej w chmurze publicznej.

Bezproblemowa synchronizacja

Elastyczna synchronizacja

Konfiguruj niestandardowe strategie i harmonogramy synchronizacji w celu optymalizacji każdego zadania.

Wszechstronna synchronizacja

Wszechstronna synchronizacja

Wybierz pliki i foldery, które chcesz synchronizować, a następnie wybierz jedną lub dwie metody synchronizacji.

Szyfrowanie i kompresja

Szyfrowanie i kompresja

Szyfrowanie i kompresja po stronie klienta zapewnia bezpieczeństwo danych i zmniejsza użycie pamięci masowej w chmurze.

Sterowanie ruchem

Sterowanie ruchem

Ogranicz liczbę równoczesnych operacji przesyłania i pobierania lub ustaw maksymalną przepustowość, aby poprawić wydajność synchronizacji.

Zarządzanie użytkownikami

Monitoruj i kontroluj aktywność użytkowników, aby zapewnić zgodność zadań synchronizacji z zasadami firmy i lokalnymi przepisami.

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami
  1. Wyświetlaj i monitoruj listę zadań synchronizacji, użytkowników i lokalizacji w chmurze.

  2. Zarządzaj zadaniami, które zajmują zbyt dużo pamięci masowej, powodują problemy z siecią lub naruszają zasady firmy.