M.2 NVMe SSD SNV3000 Series

M.2 NVMe SSD SNV3000 Series

Boost the I/O performance of your Synology NAS

Enterprise M.2 NVMe SSD for Synology NAS

SNV3400

SNV3400

M.2 2280 NVMe SSD, tailored for Synology NAS with built-in M.2 slots

SNV3500

SNV3500

M.2 22110 NVMe SSD, built for demanding cache deployments in Synology rackmount NAS

Hiệu suất

Hiệu suất

Up to 70,000 4K random write IOPS1

Endurance

Endurance

988 TBW for 24/7 enterprise workload2

Analytics

Analytics

Actionable insight for optimal performance and longevity3

Các bản cập nhật

Các bản cập nhật

Cập nhật firmware của ổ đĩa chỉ bằng một thao tác trên DSM4

Consistently fast caching for 24/7 environments

Built for system cache, Synology SNV3000 series pushes up random I/O performance and reduces latency in demanding 24/7 environments. It offers durable caching with over 375,000/70,000 4K random read/write IOPS1 and a 988 TBW endurance rating2, suitable for multimedia post-production and database applications.

Consistently fast caching for 24/7 environments

Data integrity safeguards

Synology SNV3000 series integrates end-to-end data protection to safeguard data integrity over the entire transfer path. The SNV3500 comes with power loss protection circuit design3, further preventing data corruption during an abnormal shutdown: Dedicated capacitors provide power to flush data-in-flight into NAND flash in a power loss event and firmware is designed to enable a correct restart on the next power-up.

black mask
Data integrity safeguards
SNV3400 Series
SNV3500 Series

Lifetime analytics based on actual workload

Full integration with Synology’s DiskStation Manager (DSM) enables lifetime analytics for each SNV3000 series unit based on actual workloads4:

Timely Notifications

Plan further ahead for uninterrupted system performance and longevity with timely notifications.

Optimal Use

Easy monitoring allows you to make optimal use of each SSD.

Lifetime analytics based on actual workload
Nâng cấp firmware bằng một thao tác

Nâng cấp firmware bằng một thao tác

Thông báo cập nhật firmware tự động và cài đặt bằng một thao tác thông qua DSM, giảm lượng công việc bảo trì và giảm khả năng bỏ sót.4

Purpose-built for Synology NAS

Purpose-built for Synology NAS

Synology SNV3000 series is thoroughly tested for compatibility with our systems following each engineering change, while firmware and component changes are strictly managed. Intensive I/O stress, power cycling, and temperature trials ensure that all products meet our strictest standards for quality and reliability.

Choose your SSD cache setup

NAS with built-in M.2 SSD slots

New Plus Series product line

New Plus Series product line
 • Accelerate I/O responsiveness with two built-in M.2 NVMe SSD slots
 • Average 15% performance boost to computing-intensive applications thanks to new CPU
 • Flexibly scale storage capacity according to your needs
M.2 SSD & 10GbE combo adapter card

E10M20-T1

E10M20-T1 mobile version
 • 1 x 10GBASE-T, 2.5/5GbE compliant
 • 2 x M.2 2280/22110 NVMe SSD slots
 • PCIe 3.0 x8
E10M20-T1 desktop version
M.2 SSD adapter card

M2D20

M2D20 mobile version
 • 2 x M.2 2280/22110 NVMe SSD slots
 • PCIe 3.0 x8
M2D20 desktop version

Lưu ý:

 1. Performance was measured using FIO on Linux with Queue Depth 256 (4 KB = 4,096 bytes).

 2. The endurance rating was calculated based on a JESD219A enterprise workload.

 3. Power loss protection circuit design is available on SNV3500 to further prevent data corruption in case of power failure.

 4. DSM version requirement: 6.2.3-25426 or later version

 5. Power loss protection circuit design is available on SNV3500 Series to further prevent data corruption in case of power failure.

Thông số kỹ thuật phần cứng
SNV3410-400G
SNV3410-800G
SNV3510-400G
SNV3510-800G
Chung
Dung lượng 400 GB 800 GB 400 GB 800 GB
Dạng thức M.2 2280 M.2 2280 M.2 22110 M.2 22110
Giao diện NVMe PCIe 3.0 x4 NVMe PCIe 3.0 x4 NVMe PCIe 3.0 x4 NVMe PCIe 3.0 x4
Hiệu suất
Đọc tuần tự liên tục (128 KB, QD32) 3,000 MB/s 3,100 MB/s 3,000 MB/s 3,100 MB/s
Ghi tuần tự liên tục (128 KB, QD32) 750 MB/s 1,000 MB/s 750 MB/s 1,000 MB/s
Đọc ngẫu nhiên liên tục (4 KB, QD256) 225,000 IOPS 400,000 IOPS 225,000 IOPS 400,000 IOPS
Ghi ngẫu nhiên liên tục (4 KB, QD256) 45,000 IOPS 70,000 IOPS 45,000 IOPS 70,000 IOPS
Ghi chú
 • Tất cả phép đo hiệu suất đều đạt được ở chế độ toàn tải dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A, được xác định bởi Hiệp hội Công nghệ Thể rắn JEDEC.
 • Thông số kỹ thuật về hiệu suất chỉ đề cập đến hiệu suất của SSD. Hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm của hệ thống máy chủ.
 • Tất cả phép đo hiệu suất đều đạt được ở chế độ toàn tải dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A, được xác định bởi Hiệp hội Công nghệ Thể rắn JEDEC.
 • Thông số kỹ thuật về hiệu suất chỉ đề cập đến hiệu suất của SSD. Hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm của hệ thống máy chủ.
 • Tất cả phép đo hiệu suất đều đạt được ở chế độ toàn tải dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A, được xác định bởi Hiệp hội Công nghệ Thể rắn JEDEC.
 • Thông số kỹ thuật về hiệu suất chỉ đề cập đến hiệu suất của SSD. Hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm của hệ thống máy chủ.
 • Tất cả phép đo hiệu suất đều đạt được ở chế độ toàn tải dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A, được xác định bởi Hiệp hội Công nghệ Thể rắn JEDEC.
 • Thông số kỹ thuật về hiệu suất chỉ đề cập đến hiệu suất của SSD. Hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm của hệ thống máy chủ.
Độ bền và độ tin cậy
Lượng terabyte ghi (TBW)* 491 TB 1,022 TB 491 TB 1,022 TB
Bảo vệ khi mất điện - -
Bảo hành* 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm
Ghi chú
 • Dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A.
 • Gói bảo hành có giới hạn 5 năm, cung cấp dịch vụ bảo hành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành hoặc cho đến khi đạt độ bền sử dụng của ổ đĩa, tùy vào điều kiện nào đáp ứng trước. (Tìm hiểu thêm)
 • Dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A.
 • Gói bảo hành có giới hạn 5 năm, cung cấp dịch vụ bảo hành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành hoặc cho đến khi đạt độ bền sử dụng của ổ đĩa, tùy vào điều kiện nào đáp ứng trước. (Tìm hiểu thêm)
 • Dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A.
 • Gói bảo hành có giới hạn 5 năm, cung cấp dịch vụ bảo hành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành hoặc cho đến khi đạt độ bền sử dụng của ổ đĩa, tùy vào điều kiện nào đáp ứng trước. (Tìm hiểu thêm)
 • Dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A.
 • Gói bảo hành có giới hạn 5 năm, cung cấp dịch vụ bảo hành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành hoặc cho đến khi đạt độ bền sử dụng của ổ đĩa, tùy vào điều kiện nào đáp ứng trước. (Tìm hiểu thêm)
Mức tiêu thụ điện năng
Đọc chủ động (Tiêu chuẩn) 3.5 W 5.5 W 4.0 W 6.2 W
Ghi chủ động (Tiêu chuẩn) 3.3 W 4.6 W 3.6 W 5.1 W
Chế độ chờ 1.6 W 1.6 W 1.6 W 1.7 W
Ghi chú
Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng. Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng. Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng. Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng.
Nhiệt độ
Nhiệt độ hoạt động 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F)
Nhiệt độ lưu trữ -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F)
Khả năng tương thích
Các mẫu sản phẩm áp dụng
Thông số kỹ thuật phần cứng
SNV3410-400G
SNV3410-800G
SNV3510-400G
SNV3510-800G
Chung Dung lượng 400 GB 800 GB 400 GB 800 GB
Dạng thức M.2 2280 M.2 2280 M.2 22110 M.2 22110
Giao diện NVMe PCIe 3.0 x4 NVMe PCIe 3.0 x4 NVMe PCIe 3.0 x4 NVMe PCIe 3.0 x4
Hiệu suất Đọc tuần tự liên tục (128 KB, QD32) 3,000 MB/s 3,100 MB/s 3,000 MB/s 3,100 MB/s
Ghi tuần tự liên tục (128 KB, QD32) 750 MB/s 1,000 MB/s 750 MB/s 1,000 MB/s
Đọc ngẫu nhiên liên tục (4 KB, QD256) 225,000 IOPS 400,000 IOPS 225,000 IOPS 400,000 IOPS
Ghi ngẫu nhiên liên tục (4 KB, QD256) 45,000 IOPS 70,000 IOPS 45,000 IOPS 70,000 IOPS
Ghi chú
 • Tất cả phép đo hiệu suất đều đạt được ở chế độ toàn tải dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A, được xác định bởi Hiệp hội Công nghệ Thể rắn JEDEC.
 • Thông số kỹ thuật về hiệu suất chỉ đề cập đến hiệu suất của SSD. Hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm của hệ thống máy chủ.
Độ bền và độ tin cậy Lượng terabyte ghi (TBW)* 491 TB 1,022 TB 491 TB 1,022 TB
Bảo vệ khi mất điện - -
Bảo hành* 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm
Ghi chú
 • Dựa trên khối lượng công việc doanh nghiệp JESD219A.
 • Gói bảo hành có giới hạn 5 năm, cung cấp dịch vụ bảo hành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành hoặc cho đến khi đạt độ bền sử dụng của ổ đĩa, tùy vào điều kiện nào đáp ứng trước. (Tìm hiểu thêm)
Mức tiêu thụ điện năng Đọc chủ động (Tiêu chuẩn) 3.5 W 5.5 W 4.0 W 6.2 W
Ghi chủ động (Tiêu chuẩn) 3.3 W 4.6 W 3.6 W 5.1 W
Chế độ chờ 1.6 W 1.6 W 1.6 W 1.7 W
Ghi chú Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng.
Nhiệt độ Nhiệt độ hoạt động 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F)
Nhiệt độ lưu trữ -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F)
Khả năng tương thích
Các mẫu sản phẩm áp dụng