Hệ thống quản lý dữ liệu

Triển khai đám mây riêng linh hoạt cho dữ liệu phi cấu trúc với các giải pháp NAS/SAN đầu ngành của chúng tôi.


Bộ lọc

Tìm thấy kết quả
Khởi động lại

HD Series

High-density SAS storage server built for rapid data scaling, optimizing operational efficiency and IT infrastructure.

Dòng Plus

Tăng tốc quản lý dữ liệu với khả năng quản lý và bảo vệ dữ liệu mở rộng.

Dòng DVA

Nhận thông tin chi tiết hữu ích với các NVR sở hữu công nghệ AI từ dòng DVA, được thiết kế cho các mô hình triển khai chú trọng quyền riêng tư.

Không có kết quả phù hợp. Vui lòng chọn các tùy chọn khác hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn NAS Synology phù hợp.