Hệ thống quản lý dữ liệu

Triển khai đám mây riêng linh hoạt cho dữ liệu phi cấu trúc với các giải pháp NAS/SAN đầu ngành của chúng tôi.


Bộ lọc

Tìm thấy kết quả
Khởi động lại

Dòng HD

Máy chủ lưu trữ SAS có mật độ cao, được thiết kế để mở rộng quy mô dữ liệu nhanh chóng, tối ưu hóa hiệu suất vận hành và cơ sở hạ tầng IT.

Dòng Plus

Tăng tốc quản lý dữ liệu với khả năng quản lý và bảo vệ dữ liệu mở rộng.

Dòng J

Bắt đầu với việc hợp nhất các file của bạn với nhau cùng các tùy chọn quản lý và chia sẻ đơn giản.

Dòng DVA

Nhận thông tin chi tiết hữu ích với các NVR sở hữu công nghệ AI từ dòng DVA, được thiết kế cho các mô hình triển khai chú trọng quyền riêng tư.

Không có kết quả phù hợp. Vui lòng chọn các tùy chọn khác hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn NAS Synology phù hợp.