Công cụ tính RAID

Bước 1Chọn ổ đĩa

Lưu ý:

  1. Hãy xem Danh sách tương thích sản phẩm Synology để xem ổ đĩa nào tương thích với thiết bị Synology.

  2. Công cụ tính RAID Synology cung cấp ước tính mức sử dụng bộ nhớ với cấu hình ổ đĩa và RAID hỗn hợp. Hệ thống Synology yêu cầu khoảng 10 GB dung lượng để sử dụng trong cấu hình RAID 1. Dung lượng khả dụng bị ảnh hưởng bởi phân vùng hệ thống và có thể thay đổi giữa các nhà cung cấp. Các giá trị ước tính có thể khác với kết quả thực tế. Vui lòng tham khảo Synology Storage Manager để biết thông tin chi tiết về dung lượng lưu trữ chính xác của ổ đĩa cài đặt trong thiết bị Synology.

  3. RAID F1 và SHR chỉ khả dụng trên một số mẫu sản phẩm nhất định. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật của từng mẫu sản phẩm để biết thông tin chi tiết.

  4. Không giống như cấu hình RAID truyền thống, SHRSHR-2 được thiết kế để sử dụng với nhiều cấu hình ổ đĩa có mức dung lượng hỗn hợp. Dung lượng chỉ định là Chưa sử dụng trong SHR hoặc SHR-2 có thể tận dụng với cấu hình ổ đĩa mở rộng hoặc thay thế. Bạn không thể sử dụng dung lượng chỉ định là Chưa sử dụng trong cấu hình RAID truyền thống.

  5. Các kết quả của Synology RAID Calculator là mức ước tính nhằm thể hiện dung lượng vùng lưu trữ mới. Kích thước tối đa của một ổ lưu trữ mà Synology NAS hỗ trợ thay đổi theo kiến trúc CPU, bao gồm: 16 TB, 108 TB, 200 TB hoặc 1 PB. Để biết thông tin chi tiết về việc mở rộng vùng lưu trữ hiện có, vui lòng đọc bài Mở rộng ổ lưu trữ hoặc cụm ổ đĩa bằng cách thêm ổ đĩa cứngMở rộng ổ lưu trữ hoặc cụm ổ đĩa bằng cách thay thế ổ đĩa cứng.

  6. Công cụ tính RAID Synology đưa ra đề xuất thiết bị dựa trên tổng dung lượng lưu trữ đã chọn. Một số hệ thống có thể không hỗ trợ các dung lượng ổ đĩa nhất định, nhưng có thể đạt được dung lượng mục tiêu khi ghép với các thiết bị mở rộng tương thích hoặc thông qua các cấu hình ổ đĩa thay thế. Hãy tham khảo danh sách tương thích của ổ cứng HDD/SSD để biết thông tin mới nhất về khả năng tương thích của ổ đĩa với các thiết bị Synology.