Chào mừng bạn đến với chúng tôi

Hãy truy cập an toàn, thuận tiện vào tất cả các thiết bị và dịch vụ Synology bằng một Tài khoản Synology.

Được thiết kế để bảo mật và riêng tư

Giám sát Tài khoản Synology với thông tin tổng quát về hoạt động gần đây. Bổ sung một lớp bảo mật với các công nghệ xác thực như xác thực 2 yếu tố (2FA), đăng nhập vào thiết bị đáng tin cậy và khóa bảo mật FIDO2. Tìm hiểu cách đảm bảo an toàn cho Tài khoản Synology

Được thiết kế để bảo mật và riêng tư

Tổng quan về bảo mật

Nhanh chóng đánh giá tình trạng bảo mật của Tài khoản Synology và nhận đề xuất phương pháp cải thiện chất lượng bảo mật tài khoản thông qua bảng điều khiển trực quan.

Tổng quan về bảo mật

Quyền riêng tư và kiểm soát dữ liệu

Duy trì quyền kiểm soát dữ liệu bằng các tùy chọn tự động và thủ công để xóa hoạt động của Tài khoản Synology.

Quyền riêng tư và kiểm soát dữ liệu

Một giao diện cho các thiết bị và dịch vụ Synology

Thông tin thiết bị cần thiết

Bạn có thể xem thông tin dịch vụ QuickConnect và DDNS cho từng thiết bị, cùng với thông tin giấy phép và gói bảo hành đang có hiệu lực.

Thông tin thiết bị cần thiết

Tình trạng đăng ký dịch vụ đám mây Synology

Toàn bộ thông tin tình trạng đăng ký Synology C2 Cloud và Active Insight đều hiển thị cùng với các tùy chọn quản lý và thanh toán.

Tình trạng đăng ký dịch vụ đám mây Synology

Nhóm tài khoản Synology

Quản lý các tài khoản Synology khác cùng với tình trạng đăng ký và thiết bị tương ứng bằng tính năng Nhóm mới.

Xem video
“E-vite” toàn bộ nhóm làm việc

“E-vite” toàn bộ nhóm làm việc

Thêm người vào nhóm dễ dàng như khi gửi email. Tìm hiểu thêm

Xuất hóa đơn và thanh toán thuận tiện

Xuất hóa đơn và thanh toán thuận tiện

Tài khoản Synology hiện có khả năng hợp nhất các khoản thanh toán và quản lý tập trung tình trạng đăng ký của toàn bộ nhóm.

Xem trạng thái thiết bị

Xem trạng thái thiết bị

Có thể xem thông tin chi tiết về hiệu suất và tình trạng của Active Insight cho mọi thiết bị trong nhóm. Tìm hiểu thêm

Synology sẵn sàng trợ giúp bạn

Synology Account

Bắt đầu hành trình với Synology

Tạo tài khoản Đăng nhập