Danh sách hỗ trợ Mô-đun I/O & Loa IP

All I/O modules and IP Speakers supported on Surveillance Station are listed in the menu below. You might need to upgrade Device Pack to enhance the compatibility with Surveillance Station. For the maximum device support number of each DiskStation model, please refer to the specifications on our Product Comparison Page.

Mô-đun I/O

Advantech

Tên thiết bị Số tín hiệu đầu vào kỹ thuật số Số tín hiệu đầu ra kỹ thuật số I/O âm thanh Phát hiện âm thanh Network Time Server Phiên bản tiptip Lưu ý
ADAM-6050 12 6 Device Pack 3.7-0890 Hiển thị
ADAM-6051 12 2 Device Pack 5.5.0-2432 Hiển thị
ADAM-6052 8 8 Device Pack 3.7-0890 Hiển thị
ADAM-6060 6 6 Device Pack 4.3.0-1313 Hiển thị
ADAM-6066 6 6 Device Pack 4.3.0-1313 Hiển thị
ADAM-6250 8 7 Device Pack 3.7-0890 Hiển thị
ADAM-6266 4 4 Device Pack 4.0.0-1230 Hiển thị
WISE-4010 4 4 Device Pack 5.5.0-2432 Hiển thị
WISE-4050 4 4 Device Pack 5.5.0-2432 Hiển thị
WISE-4060 4 4 Device Pack 5.5.0-2432 Hiển thị

Axis

Tên thiết bị Số tín hiệu đầu vào kỹ thuật số Số tín hiệu đầu ra kỹ thuật số I/O âm thanh Phát hiện âm thanh Network Time Server Phiên bản tiptip Lưu ý
P8221 4 4 Device Pack 3.7-0890 Hiển thị
A9161 6 1 Device Pack 5.1-2107 Hiển thị
A9188 8 8 Device Pack 5.1-2107 Hiển thị

Chiyu

Tên thiết bị Số tín hiệu đầu vào kỹ thuật số Số tín hiệu đầu ra kỹ thuật số I/O âm thanh Phát hiện âm thanh Network Time Server Phiên bản tiptip Lưu ý
BF-1010 10 10 Device Pack 5.8.1-3056 Hiển thị

Hybrex

Tên thiết bị Số tín hiệu đầu vào kỹ thuật số Số tín hiệu đầu ra kỹ thuật số I/O âm thanh Phát hiện âm thanh Network Time Server Phiên bản tiptip Lưu ý
IP8100 8 4 Device Pack 5.7.3-2740 Hiển thị

Loa IP

Axis

Tên thiết bị Codec Âm thanh Âm thanh đầu vào/ra Network Time Server Phiên bản Information Icon Lưu ý
C1004-E AAC, G726, G711 Tín hiệu vào/ra Device Pack 5.7.0-2635 Hiển thị
C1410 AAC, G726, G711 Tín hiệu vào/ra Device Pack 5.8.4-3208 (4108) Hiển thị
C2005 AAC, G726, G711 Tín hiệu vào/ra Device Pack 5.7.0-2635 Hiển thị
C3003-E AAC, G726, G711 Tín hiệu vào/ra Device Pack 5.7.0-2635 Hiển thị