Trạng thái hỗ trợ sản phẩm

Mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng là tâm huyết của chúng tôi trong việc liên tục cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật, thậm chí nhiều năm sau lần mua hàng đầu tiên của bạn. Bảng dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về trạng thái hỗ trợ hiện tại của tất cả các sản phẩm và phụ kiện của Synology.