Danh sách camera IP hỗ trợ

Surveillance Station hỗ trợ và đã tích hợp 8300 camera IP từ các thương hiệu nổi tiếng 150. Camera và máy chủ video hỗ trợ được liệt kê trong menu bên dưới và có thể lọc theo tiêu chí. Vui lòng nâng cấp Device Pack để nâng cao khả năng tương thích với camera của Surveillance Station. Để biết số lượng camera IP tối đa mà mỗi mẫu thiết bị hỗ trợ, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật của thiết bị.

Không thể tìm thấy thiết bị bạn đang tìm kiếm? Kiểm tra bài viết này hoặc đưa ra đề xuất

Chỉ định các thuộc tính quan trọng đối với bạn:

Tính năng nâng cao
<< < > >>
Không có kết quả phù hợp

Bạn không tìm được thiết bị mong muốn?

Hãy đề xuất thiết bị để kiểm tra nếu không có thiết bị nào trong danh sách phù hợp với nhu cầu của bạn.

Liên hệ

Lưu ý:

  1. Các sản phẩm hỗ trợ được liệt kê ở đây là các chức năng của camera được tích hợp vào Surveillance Station, thay vì các chức năng được camera hỗ trợ. Để biết thông số kỹ thuật camera đầy đủ, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất camera.