Danh sách tương thích sản phẩm Synology

Synology đã và đang cố gắng cải thiện khả năng tương thích của sản phẩm với các ổ đĩa, thiết bị USB và thiết bị ngoại vi mạng khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra danh sách khả năng tương thích của chúng tôi trước khi mua các thiết bị ngoại vi cần thiết.

Chọn sản phẩm

Khả năng tương thích của Drive với các thiết bị mở rộng có thể khác với khả năng tương thích của các thiết bị chứa sản phẩm. Hãy đảm bảo chọn cả thiết bị mở rộng và thiết bị chứa sản phẩm.
Tính năng danh mục thiết bị USB liệt kê đã ngừng hoạt động kể từ DSM 6.2. Hỗ trợ cho các thiết bị này đã bị loại bỏ trên DSM 7.0.

Khả năng tương thích của Drive với các thiết bị mở rộng có thể khác với khả năng tương thích của các thiết bị chứa sản phẩm. Hãy đảm bảo chọn cả thiết bị mở rộng và thiết bị chứa sản phẩm.