Chương trình Beta Synology

Chương trình thử nghiệm DSM 7.2 bản beta

Synology Drive 3.4 Beta
Synology Drive 3.4 Beta
Giữ an toàn quản lý dữ liệu của bạn với các tính năng bảo mật mới nhất.
Release date: 2023-07-04
  • Version: 3.4.0-15431 Synology Drive Client
  • Version: 3.4.0-25431 Synology Drive Server
Synology Office 3.6 Beta
Synology Office 3.6 Beta
Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với Chế độ Mê hoặc và các công cụ tổ chức mới.
Release date: 2023-08-16
  • Version: 3.6.0-21122 Synology Office
Universal Viewer 1.1 Beta
Universal Viewer 1.1 Beta
Xem trước video trực tiếp từ cổng thông tin web Synology Drive.
Release date: 2023-07-04
  • Version: 1.1.0-0123 Universal Viewer