Chương trình Beta Synology

Chương trình thử nghiệm DSM 7.2 bản beta

Synology Drive Client Windows 64 bit 3.4 Beta
Synology Drive Client Windows 64 bit 3.4 Beta
Nâng cao hiệu suất hoạt động tổng thể với việc nâng cấp truy cập bộ nhớ 64 bit của Windows.
Release date: 2023-11-01
  • Version: 3.4.0-15725 Synology Drive Client
Synology Drive 3.5 Beta
Synology Drive 3.5 Beta
Tăng cường tính bảo mật và trải nghiệm người dùng với các tính năng Synology Drive Admin Console
Release date: 2024-01-17
  • Version: 3.5.0-16053 Synology Drive Client
  • Version: 3.5.0-26053 Synology Drive Server