Chương trình Beta Synology

Chương trình thử nghiệm DSM 7.2 bản beta

Container Manager 24.0.2
Container Manager 24.0.2
Trình nền Docker đã được cập nhật lên phiên bản 24.0.2, cải thiện hiệu suất và khả năng sử dụng.
Release date: 2024-05-28
  • Version: 24.0.2-1520 Container Manager