Synology Rail Kit RKS-02

Synology Rail Kit RKS-02

Thanh ray trượt cho máy chủ gắn khung Synology

RKS-02
RKS-02

Synology Rail Kit RKS-02 giúp dễ dàng tiếp cận để bảo trì các mẫu sản phẩm Synology gắn khung. RKS-02 được hỗ trợ bởi bảo hành giới hạn 1 năm của Synology.

Yêu cầu khi lắp đặt

 1. Chiều rộng trụ gắn phải bằng hoặc lớn hơn 450 mm
 2. Chiều rộng panel phải bằng hoặc lớn hơn 480 mm
 3. Rack mounting depth: 610 mm sang 890 mm
 4. Hỗ trợ lỗ gắn giá đỡ:
  • lỗ vuông: tối thiểu 9.5 mm x 9.5 mm
  • lỗ tròn: tối thiểu 7.1 mm

RKS-02 RKS-02

Khả năng tương thích

 • FS series:FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS3017, FS2017
 • SA series:SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
 • UC series:UC3400, UC3200
 • 23 series:RS2423RP+, RS2423+, RX1223RP
 • 22 series:RS822RP+, RS822+, RS422+, RX1222sas
 • 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, FX2421
 • 20 series:RS820RP+, RS820+
 • 19 series:RS1619xs+, RS1219+, RXD1219sas
 • 18 series:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, RX418
 • 17 series:RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, RX1217sas, RX1217RP, RX1217
 • 16 series:RS2416RP+, RS2416+
 • 15 series:RS815RP+, RS815+, RXD1215sas
 • 14 series:RS3614RPxs, RS3614xs