Synology DDR4 Memory Module

Synology DDR4 Memory Module

Luôn chọn các mô-đun bộ nhớ Synology chính hãng từ các nhà phân phối địa phương để có độ tin cậy và tương thích tối ưu. Việc cài đặt các mô-đun bộ nhớ không phải của Synology có thể dẫn đến mất ổn định hệ thống hoặc lỗi khởi động. Synology sẽ không cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc bảo hành sản phẩm hoàn chỉnh nếu bạn sử dụng các mô-đun bộ nhớ không phải của Synology để mở rộng bộ nhớ. Hãy truy cập trang này để biết thêm thông tin về giới hạn nâng cấp bộ nhớ.

Lưu ý:

 • Certain models may not be available in your location. Please contact your local distributors for more information.
 • Please refer to Synology Products Compatibility List for a complete list of all the memory modules manufactured by Synology.

RDIMM

RDIMM

D4RD-2666-16G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174723560
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models*:

 • FS series:FS6400, FS3600, FS3400
 • SA series:SA3600, SA3400

* Bắt buộc phải sử dụng D4RD-2666-16G với các mô-đun bộ nhớ giống hệt nhau có cùng dung lượng và tần số. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tại đây.

D4ER01-16G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174724826
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models*:

 • FS series:FS3410
 • SA series:SA3610, SA3410

* Không nên cài đặt các mô-đun bộ nhớ có dung lượng khác nhau. Kiểm tra Hướng dẫn cài đặt phần cứng của sản phẩm Synology để biết các cấu hình bộ nhớ khuyến nghị.

D4ER01-32G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174724833
 • Dung lượng: 32GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models*:

 • FS series:FS3410
 • HD series:HD6500
 • SA series:SA6400, SA3610, SA3410

* Không nên cài đặt các mô-đun bộ nhớ có dung lượng khác nhau. Kiểm tra Hướng dẫn cài đặt phần cứng của sản phẩm Synology để biết các cấu hình bộ nhớ khuyến nghị.

D4RD-2666-32G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174723577
 • Dung lượng: 32GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • FS series:FS6400, FS3600, FS3400, FS3017, FS2017
 • SA series:SA3600, SA3400
 • 17 series:RS18017xs+

D4ER01-64G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174725083
 • Dung lượng: 64GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models*:

 • SA series:SA6400

* Không nên cài đặt các mô-đun bộ nhớ có dung lượng khác nhau. Kiểm tra Hướng dẫn cài đặt phần cứng của sản phẩm Synology để biết các cấu hình bộ nhớ khuyến nghị.

SODIMM

SODIMM

D4NESO-2666-4G

 • DDR4 non-ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174723669
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • 24 series:DS224+
 • 23 series:DS423+
 • 20 series:RS820RP+, RS820+, DS920+, DS720+, DS420+, DS220+
 • 19 series:DS2419+II, DS2419+, DS1819+
 • 18 series:DS1618+

D4ES01-4G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724031
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • 21 series:RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621+

D4ES02-4G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724383
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • 23 series:DS923+, DS723+
 • 22 series:RS822RP+, RS822+, DS2422+

D4ES02-8G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724390
 • Dung lượng: 8GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • 23 series:DS1823xs+, DS923+, DS723+
 • 22 series:RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+

D4ES01-8G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724055
 • Dung lượng: 8GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • 21 series:RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+

D4ES01-16G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724406
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • 23 series:DS1823xs+, DS923+, DS723+
 • 22 series:RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+

D4ECSO-2666-16G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174723676
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models*:

 • FS series:FS1018
 • 21 series:RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
 • 20 series:RS820RP+, RS820+
 • 19 series:DS2419+II, DS2419+, DS1819+
 • 18 series:DS3018xs, DS1618+
 • 17 series:DS3617xsII, DS3617xs

* RS820+/RS820RP+ không hỗ trợ tính năng ECC, dù bộ nhớ mở rộng là ECC hay không phải ECC.

UDIMM

UDIMM

D4EU01-4G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174724048
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • 21 series:RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+

D4NE-2666-4G

 • DDR4 non-ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174723515
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 3 năm

Applied Models*:

 • 18 series:RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+

* Yêu cầu phiên bản DSM tối thiểu: 6.2.2

D4EC-2666-8G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174723522
 • Dung lượng: 8GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • SA series:SA3400D, SA3200D
 • UC series:UC3400, UC3200
 • 21 series:RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+
 • 19 series:RS1619xs+
 • 18 series:RS3618xs
 • 17 series:RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs

D4EU01-8G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174724420
 • Dung lượng: 8GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • FS series:FS2500
 • 23 series:RS2423RP+, RS2423+

D4EU01-16G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174724437
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models:

 • FS series:FS2500
 • 23 series:RS2423RP+, RS2423+

D4EC-2666-16G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174723751
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Applied Models*:

 • SA series:SA3400D, SA3200D
 • UC series:UC3400, UC3200
 • 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+
 • 19 series:RS1619xs+
 • 18 series:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+
 • 17 series:RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs

* Để cài đặt mô-đun bộ nhớ này trên RS4017xs+, vui lòng đảm bảo Synology NAS của bạn chạy DSM 6.2.2-24922-6 trở lên.