Mô-đun bộ nhớ Synology DDR4

Mô-đun bộ nhớ Synology DDR4

Luôn chọn các mô-đun bộ nhớ Synology chính hãng từ các nhà phân phối địa phương để có độ tin cậy và tương thích tối ưu. Việc cài đặt các mô-đun bộ nhớ không phải của Synology có thể dẫn đến mất ổn định hệ thống hoặc lỗi khởi động. Synology sẽ không cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc bảo hành sản phẩm hoàn chỉnh nếu bạn sử dụng các mô-đun bộ nhớ không phải của Synology để mở rộng bộ nhớ. Hãy truy cập trang này để biết thêm thông tin về giới hạn nâng cấp bộ nhớ.

Lưu ý:

 • Một số sản phẩm có thể không được bán ở quốc gia của bạn. Vui lòng liên hệ với các bên phân phối tại địa phương để biết thêm thông tin.
 • Vui lòng tham khảo Danh sách tương thích sản phẩm Synology để xem danh sách đầy đủ tất cả mô-đun bộ nhớ do Synology sản xuất.

RDIMM

RDIMM

D4RD-2666-16G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174723560
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng*:

 • FS series:FS6400, FS3600, FS3400
 • SA series:SA3600, SA3400

* Bắt buộc phải sử dụng D4RD-2666-16G với các mô-đun bộ nhớ giống hệt nhau có cùng dung lượng và tần số. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tại đây.

D4ER01-16G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174724826
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng*:

 • FS series:FS3410
 • SA series:SA3610, SA3410

* Không nên cài đặt các mô-đun bộ nhớ có dung lượng khác nhau. Kiểm tra Hướng dẫn cài đặt phần cứng của sản phẩm Synology để biết các cấu hình bộ nhớ khuyến nghị.

D4ER01-32G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174724833
 • Dung lượng: 32GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng*:

 • FS series:FS3410
 • HD series:HD6500
 • SA series:SA6400, SA3610, SA3410

* Không nên cài đặt các mô-đun bộ nhớ có dung lượng khác nhau. Kiểm tra Hướng dẫn cài đặt phần cứng của sản phẩm Synology để biết các cấu hình bộ nhớ khuyến nghị.

D4RD-2666-32G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174723577
 • Dung lượng: 32GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • FS series:FS6400, FS3600, FS3400, FS3017, FS2017
 • SA series:SA3600, SA3400
 • 17 series:RS18017xs+

D4ER01-64G

 • DDR4 ECC Registered DIMM
 • EAN: 4711174725083
 • Dung lượng: 64GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng*:

 • SA series:SA6400

* Không nên cài đặt các mô-đun bộ nhớ có dung lượng khác nhau. Kiểm tra Hướng dẫn cài đặt phần cứng của sản phẩm Synology để biết các cấu hình bộ nhớ khuyến nghị.

SODIMM

SODIMM

D4ES01-4G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724031
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • 21 series:RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621+

D4NESO-2666-4G

 • DDR4 non-ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174723669
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • 24 series:DS224+
 • 23 series:DS423+
 • 20 series:RS820RP+, RS820+, DS920+, DS720+, DS420+, DS220+
 • 19 series:DS2419+II, DS2419+, DS1819+
 • 18 series:DS1618+

D4ES02-4G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724383
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • 23 series:DS923+, DS723+
 • 22 series:RS822RP+, RS822+, DS2422+

D4ES02-8G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724390
 • Dung lượng: 8GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • 23 series:DS1823xs+, DS923+, DS723+
 • 22 series:RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+

D4ES01-8G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724055
 • Dung lượng: 8GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • 21 series:RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+

D4ES01-16G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174724406
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • 23 series:DS1823xs+, DS923+, DS723+
 • 22 series:RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+

D4ECSO-2666-16G

 • DDR4 ECC Unbuffered SODIMM
 • EAN: 4711174723676
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng*:

 • FS series:FS1018
 • 21 series:RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
 • 20 series:RS820RP+, RS820+
 • 19 series:DS2419+II, DS2419+, DS1819+
 • 18 series:DS3018xs, DS1618+
 • 17 series:DS3617xsII, DS3617xs

* RS820+/RS820RP+ không hỗ trợ tính năng ECC, dù bộ nhớ mở rộng là ECC hay không phải ECC.

UDIMM

UDIMM

D4EU01-4G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174724048
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • 21 series:RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+

D4NE-2666-4G

 • DDR4 non-ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174723515
 • Dung lượng: 4GB
 • Bảo hành: 3 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng*:

 • 18 series:RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+

* Yêu cầu phiên bản DSM tối thiểu: 6.2.2

D4EC-2666-8G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174723522
 • Dung lượng: 8GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • SA series:SA3400D, SA3200D
 • UC series:UC3400, UC3200
 • 21 series:RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+
 • 19 series:RS1619xs+
 • 18 series:RS3618xs
 • 17 series:RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs

D4EU01-8G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174724420
 • Dung lượng: 8GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • FS series:FS2500
 • 23 series:RS2423RP+, RS2423+

D4EC-2666-16G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174723751
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng*:

 • SA series:SA3400D, SA3200D
 • UC series:UC3400, UC3200
 • 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+
 • 19 series:RS1619xs+
 • 18 series:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+
 • 17 series:RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs

* Để cài đặt mô-đun bộ nhớ này trên RS4017xs+, vui lòng đảm bảo Synology NAS của bạn chạy DSM 6.2.2-24922-6 trở lên.

D4EU01-16G

 • DDR4 ECC Unbuffered DIMM
 • EAN: 4711174724437
 • Dung lượng: 16GB
 • Bảo hành: 5 năm

Các mẫu sản phẩm áp dụng:

 • FS series:FS2500
 • 23 series:RS2423RP+, RS2423+