Cloud Sync

Cloud Sync

Cloud Sync tích hợp những ưu điểm của đám mây công cộng và đám mây riêng, giúp bạn dễ dàng kết nối thiết bị NAS Synology của mình với các dịch vụ đám mây công cộng, như BackBlaze B2, Dropbox, Google Cloud Storage, Microsoft Azure, OpenStack Swift, v.v.

Đồng bộ hóa liền mạch giữa đám mây cá nhân và đám mây công cộng

Cloud Sync cho phép bạn kết nối liền mạch thiết bị NAS Synology cục bộ của mình với các dịch vụ đám mây công cộng hoặc lưu trữ tại chỗ thông qua các giao thức Amazon S3 API, OpenStack Swift hoặc WebDAV. Với Cloud Sync, bạn có thể nâng cao khả năng cộng tác khi truy cập giữa NAS cục bộ của mình và các dịch vụ đám mây từ xa khác, đồng thời có thể sao lưu dữ liệu từ hoặc vào các đám mây công cộng một cách hiệu quả và dễ dàng.

Đồng bộ hóa liền mạch giữa đám mây cá nhân và đám mây công cộng

Khả năng linh hoạt

Tùy chỉnh chiến lược đồng bộ hóa cho từng tác vụ.

Điều hướng đồng bộ

Điều hướng đồng bộ

Chọn đồng bộ một chiều hoặc hai chiều để linh hoạt sao lưu hoặc đồng bộ dữ liệu giữa NAS và các dịch vụ đám mây khác.

Mã hóa và nén

Mã hóa và nén

Lưu trữ và chuyển dữ liệu một cách an toàn bằng tính năng mã hóa, đồng thời giảm lưu lượng và mức tiêu thụ dung lượng khi nén.

Xử lý đồng thời

Xử lý đồng thời

Tùy chỉnh số lượng tập tin tải lên và tải xuống đồng thời phù hợp để tối đa hóa quá trình sử dụng hệ thống.

Cho phép quản trị viên theo dõi và kiểm soát quá trình sử dụng

Cloud Sync cho phép quản trị viên xem người dùng nào đang đồng bộ hóa tập tin với một số dịch vụ lưu trữ đám mây nhất định, đảm bảo quá trình sử dụng tài nguyên tuân thủ chính sách của công ty và pháp luật tại địa phương.

Cho phép quản trị viên theo dõi và kiểm soát quá trình sử dụng

Cho phép quản trị viên theo dõi và kiểm soát quá trình sử dụng
  1. Hiển thị và giám sát danh sách các dịch vụ lưu trữ đám mây bằng cách nhấp vào nhà cung cấp hoặc người dùng.

  2. Quản lý các tác vụ gây ra sự cố mạng hoặc vi phạm chính sách của công ty.

Hiển thị và giám sát danh sách các dịch vụ lưu trữ đám mây bằng cách nhấp vào nhà cung cấp hoặc người dùng.

Quản lý các tác vụ gây ra sự cố mạng hoặc vi phạm chính sách của công ty.