Surveillance Station

Surveillance Station trực quan, đáng tin cậy, cung cấp các công cụ quản lý video và giám sát thông minh, giúp doanh nghiệp hoặc gia đình dễ dàng bảo vệ tài sản quý giá.

Surveillance Station 8.2.8New

Surveillance Station tăng cường khả năng phân tích video1 với các tính năng mạnh mẽ như Face Recognition, Phát hiện người & phương tiện và giám sát tình trạng sử dụng. Những tính năng hoàn toàn mới sẽ giúp đảm bảo an ninh, đồng thời tổng hợp những thông tin hữu ích cho hoạt động kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Notes:

  1. Tính năng phân tích video bằng công nghệ học sâu chỉ được hỗ trợ trên các mẫu DVA series.