การสำรองและปกป้องข้อมูล

ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ความเสียหายของข้อมูล การโจมตีของแรนซัมแวร์ หรือเพียงการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ต่างก็สามารถทำให้ข้อมูลสูญหายในปริมาณมาก การสำรองข้อมูลทำให้ข้อมูลยังคงปลอดภัยหากเกิดความผิดพลาด และเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของคุณ

การกำหนดรากฐาน: 3-2-1

มีเพียงกลยุทธ์การสำรองข้อมูลที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมเท่านั้นที่จะทำให้คุณกู้คืนข้อมูลได้เมื่อต้องการ หากคุณกำลังเริ่มวางแผน หรือทบทวนระบบที่มีอยู่ ให้ทำตามกฎการสำรองข้อมูล 3-2-1:

อะไรที่ทำให้สิ่งนี้เป็นกลยุทธ์การสำรองข้อมูลที่ยอดเยี่ยม
มีสำเนาข้อมูลของคุณอย่างน้อย 3 ชุด

มีสำเนาข้อมูลของคุณอย่างน้อย 3 ชุด

เก็บสำเนาเหล่านี้ไว้บนสื่อที่แตกต่างกัน 2 ชนิด

เก็บสำเนาเหล่านี้ไว้บนสื่อที่แตกต่างกัน 2 ชนิด

จัดเก็บสำเนาไว้นอกไซต์อย่างน้อย 1 ชุด

จัดเก็บสำเนาไว้นอกไซต์อย่างน้อย 1 ชุด

พบกับโซลูชันที่เหมาะสม

สำรองข้อมูลทุกประเภท ตั้งแต่ข้อมูลเก็บถาวรส่วนบุคคลและคอลเลกชันภาพถ่าย ไปจนถึงข้อมูลที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ