Snapshot Replication

Snapshot Replication

ปกป้องข้อมูลภายในเสี้ยววินาที เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสแนปชอตที่ทันสมัยและเข้ากันได้กับกลยุทธ์การสำรองข้อมูลจำนวนมาก

การปกป้องข้อมูลในระดับบล็อก

Snapshot Replication ใช้ประโยชน์จากระบบไฟล์ Btrfs ที่ทันสมัยเพื่อสร้างสำเนาแบบ point-in-time ของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและ LUN โดยสามารถทำสำเนาไปยัง Synology NAS เครื่องอื่น และกู้คืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย หรือมีการแก้ไขข้อมูลต้นฉบับอย่างไม่ตั้งใจ

กำหนดการที่ปรับได้

ลด Recovery Point Objective (RPO) ลงด้วยการสร้างสแนปชอตและการทำสำเนาข้อมูลทุก ๆ 5 นาทีสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน และทุก ๆ 15 นาทีสำหรับ LUN

กู้คืนได้อย่างรวดเร็ว

กู้สแนปชอตของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและ LUN ไปยัง Synology NAS ต้นทางอย่างรวดเร็ว หรือเฟลโอเวอร์งานการทำสำเนาข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่เข้าถึงบน NAS เครื่องอื่นภายในไม่กี่วินาที

ประสิทธิภาพของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

สแนปชอตใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและทรัพยากรการประมวลผลน้อยกว่าการสำรองข้อมูลแบบทั่วไปที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง

โทโปโลยีการทำสำเนาข้อมูลที่ยืดหยุ่น

ป้องกันภัยพิบัติด้วยการทำสำเนาข้อมูลที่ใช้งานบ่อยไว้นอกไซต์ด้วยกลยุทธ์การทำสำเนาข้อมูลที่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ เข้ารหัสสแนปชอตก่อนการทำสำเนาข้อมูลและใช้นโยบายการเก็บรักษาแบบปู่ พ่อ ลูก (Grandfather-Father-Son) ที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนทั้งสองอุปกรณ์

Active/Active
การทำสำเนาข้อมูลแบบขยาย
HUB ไปยัง Spoke
หนึ่งต่อกลุ่ม

จัดการได้อย่างง่ายดาย

การกู้คืนข้อมูลด้วยตนเอง

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงสามารถกู้คืนสแนปชอตในระดับไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ด้วย File Station หรือ Windows File Explorer โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ

การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการความจุในการจัดเก็บข้อมูลและวางกลยุทธ์การสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรายงานการใช้งานพื้นที่ว่างที่วิเคราะห์สแนปชอตของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ดูล็อกไฟล์ของทุกสแนปชอตที่สร้างหรือลบ การอัปเดตการทำสำเนาข้อมูล และการพยายามกู้คืน เพื่อระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

จัดการได้อย่างง่ายดาย

Disaster Recovery สำหรับระบบ Virtualization

มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องของข้อมูล และลด RTO ของ Virtual Machine ที่รันบน VMware® vSphereTM และ Microsoft® Hyper-V® ด้วยการสร้างสแนปชอตแบบ Application-aware ด้วยปลั๊กอิน Synology Snapshot Manager ที่มีอยู่ในศูนย์ดาวน์โหลด สามารถจัดการการทำสำเนาข้อมูลได้ใน vCenter Site Recovery Manager ผ่านการผนวกรวมแพลตฟอร์มด้วย Synology Storage Replication Adapter และสามารถกู้คืนได้โดยตรงผ่าน VMware vCenter Server เพื่อกระบวนการกู้คืนที่ง่ายดาย

Disaster Recovery สำหรับระบบ Virtualization

การถ่ายโอนสแนปชอตทางกายภาพ

ลดเวลาการทำสำเนาข้อมูลและทราฟฟิคผ่านเครือข่าย ด้วยการส่งออกข้อมูลการทำสำเนาเริ่มต้นไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก และนำเข้าสำเนาไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

Disaster Recovery สำหรับระบบ Virtualization

เครื่องมือการดูแลระบบอัจฉริยะ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของเฟลโอเวอร์

ทำการทดสอบเฟลโอเวอร์สำหรับงานสำเนาข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการกู้คืนจะทำงานตามที่คาดหวังไว้ในเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย

เมื่องานการทำสำเนาข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ผ่าน WAN แล้ว คุณสามารถดูรายงานเพื่อประเมินความสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไปในสภาพแวดล้อมเครือข่าย