ตารางอ้างอิงต่อไปนี้แสดงความจุสูงสุดที่สามารถใช้ได้ โดยยึดตามกลไกการสำรองข้อมูลที่ต่างกัน

คุณสามารถเลือกจำนวน Bay ที่ตรงกับความจุและกลไกการสำรองข้อมูลที่คุณต้องการ

เลือกความจุของไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้

Bay ประเภท RAID
RAID 1 (มิเรอร์) RAID 5 (สำรองข้อมูล 1 ดิสก์) RAID 6 (สำรองข้อมูล 2 ดิสก์)
1-Bay NA NA NA
2-Bay 20 TB NA NA
4-Bay 20 TB 60 TB 40 TB
5-Bay 20 TB 80 TB 60 TB
6-Bay 20 TB 100 TB 80 TB
8-Bay 20 TB 140 TB 120 TB
12-Bay 20 TB 220 TB 200 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 18 TB NA NA
4-Bay 18 TB 54 TB 36 TB
5-Bay 18 TB 72 TB 54 TB
6-Bay 18 TB 90 TB 72 TB
8-Bay 18 TB 126 TB 108 TB
12-Bay 18 TB 198 TB 180 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 16 TB NA NA
4-Bay 16 TB 48 TB 32 TB
5-Bay 16 TB 64 TB 48 TB
6-Bay 16 TB 80 TB 64 TB
8-Bay 16 TB 112 TB 96 TB
12-Bay 16 TB 176 TB 160 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 14 TB NA NA
4-Bay 14 TB 42 TB 28 TB
5-Bay 14 TB 56 TB 42 TB
6-Bay 14 TB 70 TB 56 TB
8-Bay 14 TB 98 TB 84 TB
12-Bay 14 TB 154 TB 140 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 12 TB NA NA
4-Bay 12 TB 36 TB 24 TB
5-Bay 12 TB 48 TB 36 TB
6-Bay 12 TB 60 TB 48 TB
8-Bay 12 TB 84 TB 72 TB
12-Bay 12 TB 132 TB 120 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 10 TB NA NA
4-Bay 10 TB 30 TB 20 TB
5-Bay 10 TB 40 TB 30 TB
6-Bay 10 TB 50 TB 40 TB
8-Bay 10 TB 70 TB 60 TB
12-Bay 10 TB 110 TB 100 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 8 TB NA NA
4-Bay 8 TB 24 TB 16 TB
5-Bay 8 TB 32 TB 24 TB
6-Bay 8 TB 40 TB 32 TB
8-Bay 8 TB 56 TB 48 TB
12-Bay 8 TB 88 TB 80 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 6 TB NA NA
4-Bay 6 TB 18 TB 12 TB
5-Bay 6 TB 24 TB 18 TB
6-Bay 6 TB 30 TB 24 TB
8-Bay 6 TB 42 TB 36 TB
12-Bay 6 TB 66 TB 60 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 4 TB NA NA
4-Bay 4 TB 12 TB 8 TB
5-Bay 4 TB 16 TB 12 TB
6-Bay 4 TB 20 TB 16 TB
8-Bay 4 TB 28 TB 24 TB
12-Bay 4 TB 44 TB 40 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 3 TB NA NA
4-Bay 3 TB 9 TB 6 TB
5-Bay 3 TB 12 TB 9 TB
6-Bay 3 TB 15 TB 12 TB
8-Bay 3 TB 21 TB 18 TB
12-Bay 3 TB 33 TB 30 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 2 TB NA NA
4-Bay 2 TB 6 TB 4 TB
5-Bay 2 TB 8 TB 6 TB
6-Bay 2 TB 10 TB 8 TB
8-Bay 2 TB 14 TB 12 TB
12-Bay 2 TB 22 TB 20 TB
1-Bay NA NA NA
2-Bay 1 TB NA NA
4-Bay 1 TB 3 TB 2 TB
5-Bay 1 TB 4 TB 3 TB
6-Bay 1 TB 5 TB 4 TB
8-Bay 1 TB 7 TB 6 TB
12-Bay 1 TB 11 TB 10 TB

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุที่ใช้งานได้ที่สอดคล้องกับประเภท RAID ที่แตกต่างกัน โปรดดูที่ ตัวคำนวณ RAID ของ Synology

  1. รุ่น 1 Bay ไม่มีกลไกการสำรองข้อมูล ความจุที่ใช้งานได้เท่ากับความจุของดิสก์หนึ่งตัว