เรื่องราวจากลูกค้า

มีเซิร์ฟเวอร์ Synology หลายล้านเครื่องกำลังทำงานและช่วยเหลืออุตสาหกรรมต่างๆ จัดการกับอุปสรรคทางการตลาดอยู่ในปัจจุบัน มาดูกันว่าองค์กรเหล่านี้กล่าวไว้อย่างไร

{{ strings['filter_industries'] }}
{{ strings['filter_product'] }}
{{ strings['filter_solution'] }}