การให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ Synology

Synology ใส่ใจด้านความปลอดภัยของลูกค้าและความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจัดสรรทรัพยากรไว้เพื่อทำการแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ ในทันทีที่การทดสอบภายใน ผู้วิจัย หรือลูกค้าของเราตรวจพบ

การรายงานช่องโหว่

หากต้องการรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ Synology ให้ใช้แบบฟอร์มนี้

โปรดทราบว่าการส่งแบบฟอร์มจะได้รับการตรวจสอบเพื่อระบุปัญหาด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้น เราจะไม่ตอบกลับข้อความที่ได้รับ ยกเว้นจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดดูที่ส่วน การสนับสนุนและบริการ แทน

ข้อมูลคีย์ PGP

เมื่อรายงานช่องโหว่ด้วยแบบฟอร์ม คุณสามารถใช้ คีย์ PGP ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของ Synology เพื่อเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ

การอัปเดตด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Synology

เพื่อเป็นการปกป้องผู้ใช้ เราจะไม่ประกาศให้สาธารณะทราบถึงช่องโหว่ทางความปลอดภัยจนกว่าการแก้ไขจะพร้อมใช้งานหรือมีประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดของช่องโหว่นั้น เมื่อการแก้ไขได้พร้อมใช้งานแล้ว ช่องโหว่นั้นจะถูกประกาศบนเว็บไซต์ทางการของ Synology

Advisory Severity Status Last Updated