ตัวคำนวณ RAID

1 คลิกบน HDD

การกำหนดค่าที่เลือก

1 คลิกบน HDD

 • 2เลือกประเภท RAID ที่คุณต้องการเปรียบเทียบ และผลลัพธ์จะปรากฏทันที

  ประเภท RAID

  พื้นที่ว่าง:

  พื้นที่ยังไม่ได้ใช้งาน
  ถูกใช้สำหรับการป้องกัน
  พื้นที่ว่างที่ใช้ได้

  3เลือกรุ่นต่างๆ ที่แนะนำและเปรียบเทียบเพื่อค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับคุณ  

  รุ่นของ NAS ที่แนะนำ รุ่น SAN ที่แนะนำ รุ่นอื่นๆ ของ NAS

  หมายเหตุ:

  1. โปรดดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเลือก HDD ที่เหมาะสมสำหรับ Synology NAS ของคุณ
  2. Synology RAID Calculator ช่วยให้คุณสามารถทราบพื้นที่ว่างที่สามารถใช้งานได้โดยประมาณ ด้วยการกำหนดค่า HDD และประเภท RAID ที่ผสมผสานหลากหลาย ขนาดที่แท้จริงของ HDD จะได้รับผลกระทบจากพาร์ติชันของระบบและอาจแตกต่างกันระหว่างผู้จำหน่าย ดังนั้นค่าที่คำนวณได้อาจแตกต่างจากผลลัพธ์จริง โปรดดู Synology Storage Manager สำหรับการคำนวณข้อมูลที่แม่นยำสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ติดตั้งอยู่ใน Synology NAS ของคุณ
  3. RAID F1 และ SHR สามารถใช้งานได้กับบางรุ่นเท่านั้น โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดในข้อมูลจำเพาะของแต่ละรุ่น
  4. เมื่อใช้ SHR หรือ SHR-2 HDD protection เป็นประเภท RAID ของคุณ พื้นที่ยังไม่ได้ใช้งาน จะสำรองไว้โดยอัตโนมัติสำหรับการขยายต่อไป ในทางกลับกัน พื้นที่ยังไม่ได้ใช้งาน ภายใต้ประเภท RAID อื่นๆ หมายความว่าพื้นที่ว่างนั้นไม่สามารถใช้งานได้อีก จึงเป็นพื้นที่เสียเปล่า
  5. ผลการคำนวณจะช่วยให้คุณประเมินพื้นที่ว่างที่ใช้ได้ เมื่อคุณทำการสร้างวอลุ่มใหม่เท่านั้น หากคุณต้องการขยายวอลุ่มที่มีอยู่ โปรดอ่าน ขยายวอลุ่มหรือกลุ่มดิสก์โดยการเพิ่มฮาร์ดดิสก์ และ ขยายวอลุ่มหรือกลุ่มดิสก์โดยการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  6. รุ่นที่ระบุภายใต้ "รุ่นอื่นๆ" รองรับจำนวนไดรฟ์ที่เลือกและความจุของไดรฟ์ที่เลือก แต่อาจมีขีดจำกัดว่าคุณจะสามารถสร้างวอลุ่มเดี่ยวได้ขนาดเท่าใด กรณีที่คุณใช้เกินขีดจำกัดนี้ คุณสามารถสร้างหลายวอลุ่ม หรือกำหนดให้ไดรฟ์หนึ่งเป็น Hot Spare ได้ บางรุ่นสามารถรองรับความจุวอลุ่มเดี่ยวขนาดใหญ่กว่านี้ได้ หลังจากการอัปเกรดความจุหน่วยความจำที่ติดตั้ง โปรดดูที่ เหตุใด Synology NAS ของฉันจึงมีขีดจำกัดของขนาดวอลุ่มเดี่ยวอยู่ที่ 16, 108 หรือ 200 TB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  7. Synology RAID Calculator ให้คำแนะนำอิงตามความจุทั้งหมดที่เลือก บางรุ่นหรือการกำหนดค่าบางอย่างอาจไม่รองรับ Drive ความจุบางอย่าง แต่จะสามารถได้รับความจุรวมผ่านการรวมอื่นๆ หรือเมื่อจับคู่กับยูนิตเสริม ตรวจสอบและดูรายการความเข้ากันได้ของ HDD/SSD เสมอสำหรับข้อมูลล่าสุด
  8. ควรใช้ผลลัพธ์จากตัวคำนวณ RAID เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น Prefix จุดทศนิยมใช้เพื่อแสดงผลการคำนวณของความจุของดิสก์-อาร์เรย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Synology DSM จะคำนวณขนาดวอลุ่มโดยอิงตาม Prefix ฐานสอง เครื่องมือนี้จะไม่แสดงความเบี่ยงเบนในการแปลง ตรวจสอบกับผู้ขายหรือตัวแทนการสนับสนุนที่ได้รับการรับรองจาก Synology เพื่อยืนยัน Synology ไม่รับประกันสำหรับผลที่ได้จากเครื่องมือนี้