Licens för Presto File Server

Licens för Presto File Server

Presto File Server är licensierad efter bandbredd och erbjuder olika bandbreddsalternativ för att tillfredsställa olika behov.

Presto_License
Presto_License

Licenspris

Pris (USD) $399 $949 $1,799 $4,799 $6,999
Maximal bandbredd1 20Mbps 50Mbps 100Mbps 300Mbps 500Mbps
Samtidig anslutning Obegränsat antal skrivbordsklienter
Licenstyp Löpande licens inklusive en 3-årig uppgraderingstjänst och teknisk support

Licenserna som erbjuds av Presto File Server är skalbara och den licensierade bandbredden kan ackumuleras på en Synology NAS.

Om du till exempel har aktiverat en 50 Mbps-licens på en Synology NAS men vill utöka bandbredden på samma NAS kan du köpa ytterligare en 20 Mbps-licens på Presto File Server för att skala upp bandbredden till 70 Mbps.

30 dagars kostnadsfri utvärderingsperiod

För varje Synology NAS kan du vid ett engångstillfälle manuellt aktivera en 30 dagars kostnadsfri utvärderingsperiod för Presto File Server för att bedöma vilken som är den mest lämpliga licensmodellen för din nätverksmiljö.

Löpande licens

Den löpande licensen gör att du kan använda det licensierade filpaketet utan att det upphör.

Migrering av licens

Migrering av en licens från en Synology NAS till en annan NAS med samma version på licensen finns permanent tillgänglig i Licens för Presto File Server. En licens kan bara importeras till en Synology NAS åt gången, när den väl importeras återkallas licensen från den ursprungliga servern.

Inköpsförfarande

Vänligen logga in på DSM som administratör och installera Presto File Server från Paketcenter. När filpaketet är installerat, gå till Presto File Server > Licens och klicka på Lägg till licens. Du blir vägledd genom inköpsåtgärden och ditt köp slutförs efter att kreditkortsbetalningen genomförts.

  • Det krävs ett Synology-konto för att köpa och använda licens för Presto File Server. Informationen om och statusen för de aktiverade licenserna synkroniseras med ditt Synology-konto.
  • Varje licensnyckel kan endast användas på en Synology produkt som har stöd för Presto File Server per gång.
  • Licensnycklarna är associerade med ditt Synology-konto. Om du loggar ut från ditt konto på din Synology-produkt blir licensen tillfälligt uppskjuten tills du loggar in igen.
  • Din licensnyckels serienummer levereras till Synology så att det kan valideras.
  • Synology kontaktar dig på den e-postadress som du har registrerat på ditt Synology-konto i ärenden som exempelvis kundtjänst och viktiga uppdateringar.

Funktioner i Presto File Server

Få reda på mer om funktionerna i Presto File Server här.

Anteckningar:

  1. Den maximala bandbredden som visas i tabellen här ovanför avser bandbredd i en riktning (dvs. den maximala bandbredden för uppladdning eller nedladdning). Exempelvis innebär köp av en 20Mbps-licens att en maximal bandbredd om 40Mbps (dvs. 20Mbps för uppladdning och 20Mbps för nedladdning) kan användas samtidigt.

  2. Synology garanterar inte kompatibilitet för filpaket för DSM-versioner som släppts efter Presto File Server.

  3. Om du loggar ut från ditt Synology-konto på din Synology-produkt eller om din produkt blir frånkopplad från Internet under en längre period än 30 dagar upphör licensen automatiskt att gälla fram till din nästa inloggning.

  4. Den kostnadsfria utvärderingsperioden på 30 dagar kan inte under några omständigheter aktiveras på VDSM.