Kontakta oss

Välj frågetypen och kontakta oss.

Synologykontor

Få information om alla kontor som Synology:s dotterbolag har runtom i världen.

Kontorets besöksadress

Noteringar:

Synology kommer inte att tillhandahålla teknisk support i följande situationer:
  1. Problem som orsakas av att du använder RAM-minne från tredje part eller av att du använder enheter eller PCIe-kort som inte finns med i kompatibilitetslistan.
  2. Produkter med slutdatum: Se kolumnen "DSM-uppdatering" på sidan Status på produktsupport.
  3. Produkten har demonterats utan föregående godkännande från Synology.
  4. Problem som orsakas av användning av icke-äkta Synology-produkter, programvara eller program.