Följande referenstabell visar den maximala kapaciteten som kan användas baserat på olika mekanismer för dataredundans.

Du kan välja det fackantal som stämmer överens med den kapacitet och mekanism för dataredundans som du behöver.

Välj den diskkapacitet som du vill använda.

Fack RAID-typ
RAID 1 (speglad) RAID 5 (1 disks redundans) RAID 6 (2 diskars redundans)
1-Fack NA NA NA
2-Fack 20 TB NA NA
4-Fack 20 TB 60 TB 40 TB
5-Fack 20 TB 80 TB 60 TB
6-Fack 20 TB 100 TB 80 TB
8-Fack 20 TB 140 TB 120 TB
12-Fack 20 TB 220 TB 200 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 18 TB NA NA
4-Fack 18 TB 54 TB 36 TB
5-Fack 18 TB 72 TB 54 TB
6-Fack 18 TB 90 TB 72 TB
8-Fack 18 TB 126 TB 108 TB
12-Fack 18 TB 198 TB 180 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 16 TB NA NA
4-Fack 16 TB 48 TB 32 TB
5-Fack 16 TB 64 TB 48 TB
6-Fack 16 TB 80 TB 64 TB
8-Fack 16 TB 112 TB 96 TB
12-Fack 16 TB 176 TB 160 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 14 TB NA NA
4-Fack 14 TB 42 TB 28 TB
5-Fack 14 TB 56 TB 42 TB
6-Fack 14 TB 70 TB 56 TB
8-Fack 14 TB 98 TB 84 TB
12-Fack 14 TB 154 TB 140 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 12 TB NA NA
4-Fack 12 TB 36 TB 24 TB
5-Fack 12 TB 48 TB 36 TB
6-Fack 12 TB 60 TB 48 TB
8-Fack 12 TB 84 TB 72 TB
12-Fack 12 TB 132 TB 120 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 10 TB NA NA
4-Fack 10 TB 30 TB 20 TB
5-Fack 10 TB 40 TB 30 TB
6-Fack 10 TB 50 TB 40 TB
8-Fack 10 TB 70 TB 60 TB
12-Fack 10 TB 110 TB 100 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 8 TB NA NA
4-Fack 8 TB 24 TB 16 TB
5-Fack 8 TB 32 TB 24 TB
6-Fack 8 TB 40 TB 32 TB
8-Fack 8 TB 56 TB 48 TB
12-Fack 8 TB 88 TB 80 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 6 TB NA NA
4-Fack 6 TB 18 TB 12 TB
5-Fack 6 TB 24 TB 18 TB
6-Fack 6 TB 30 TB 24 TB
8-Fack 6 TB 42 TB 36 TB
12-Fack 6 TB 66 TB 60 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 4 TB NA NA
4-Fack 4 TB 12 TB 8 TB
5-Fack 4 TB 16 TB 12 TB
6-Fack 4 TB 20 TB 16 TB
8-Fack 4 TB 28 TB 24 TB
12-Fack 4 TB 44 TB 40 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 3 TB NA NA
4-Fack 3 TB 9 TB 6 TB
5-Fack 3 TB 12 TB 9 TB
6-Fack 3 TB 15 TB 12 TB
8-Fack 3 TB 21 TB 18 TB
12-Fack 3 TB 33 TB 30 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 2 TB NA NA
4-Fack 2 TB 6 TB 4 TB
5-Fack 2 TB 8 TB 6 TB
6-Fack 2 TB 10 TB 8 TB
8-Fack 2 TB 14 TB 12 TB
12-Fack 2 TB 22 TB 20 TB
1-Fack NA NA NA
2-Fack 1 TB NA NA
4-Fack 1 TB 3 TB 2 TB
5-Fack 1 TB 4 TB 3 TB
6-Fack 1 TB 5 TB 4 TB
8-Fack 1 TB 7 TB 6 TB
12-Fack 1 TB 11 TB 10 TB

För att få reda på mer om den tillgängliga kapaciteten som motsvarar olika RAID-typer,se Synology:s RAID-kalkylator.

  1. 1-facksmodeller tillhandahåller inte mekanismer för dataredundans. Den tillgängliga kapaciteten är lika med den enskilda diskens kapacitet.