RAID-kalkylator

Steg 1Välj diskar

Noteringar:

  1. Kontrollera i kompatibilitetslistan för Synology-produkter för att se vilka diskar som är kompatibla med din Synology-enhet.

  2. Synology RAID-kalkylatorn ger en uppskattning av lagringsanvändning med blandade disk- och RAID-konfigurationer. Synology-system kräver cirka 10 GB utrymme för användning i RAID 1-konfigurationer. Tillgänglig kapacitet påverkas av systempartitionen och kan variera mellan olika leverantörer. De uppskattade värdena kan skilja sig från dina faktiska resultat. Se Synology Storage Manager för exakt information om lagringskapacitet för volymer som finns installerade på din Synology-enhet.

  3. RAID F1 och SHR är bara tillgängliga på vissa modeller. Detaljerad information finns i specifikationerna för varje modell.

  4. Till skillnad från traditionella RAID-konfigurationer är SHR och SHR-2 utformade för användning med många diskkonfigurationer med blandad kapacitet. Kapacitet som anges som Oanvänd i SHR eller SHR-2 kan användas med en utökad eller alternativ diskkonfiguration. Kapacitet som anges som Oanvänd i en traditionell RAID-konfiguration kan inte användas.

  5. Resultat från Synology RAID-kalkylatorn är uppskattningar som är avsedda att representera nya lagringspoolkapaciteter. Den maximala storleken på en enskild volym som stöds av Synology NAS varierar beroende på CPU-arkitekturen och kan vara: 16 TB, 108 TB, 200 TB eller 1 PB. För detaljerad information om utbyggnad av befintliga lagringspooler kan du läsa Expandera volymer eller diskgrupper genom att lägga till hårddiskar och Expandera volymer eller diskgrupper genom att ersätta hårddiskar.

  6. Synology RAID-kalkylatorn gör enhetsrekommendationer baserat på den totala lagringskapacitet som valts. Vissa system kanske inte stöder vissa diskkapaciteter, men kan uppnå målkapaciteter när de paras ihop med kompatibla expansionsenheter eller genom alternativa diskkonfigurationer. Använd alltid kompatibilitetslistan för HDD/SSD så att du har den senaste informationen om diskkompatibilitet med Synology-enheter.