Säkerhetsnotiser från Synology

Synology åtar sig att vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda säkerhetsbristen genom att identifiera otillbörlig åtkomst. Brottslighet på webben och sofistikerad skadlig programvara utvecklas hela tiden, därför lägger Synology resurser på att möta hoten och erbjuda den mest pålitliga lösningen för användarna.

Rapportera sårbarheter

Rapportera säkerhetsbrister som påverkar Synology-produkter genom att använda detta formulär.

Observera att inlämnat material granskas för att identifiera potentiella produktsäkerhetsproblem. Vi kommer inte att svara på inkommande meddelanden om inte ytterligare information krävs. Om du vill ha teknisk support ska du gå till avsnittet Support och tjänster istället.

PGP-nyckelinformation

När du rapporterar en sårbarhet via formuläret kan du använda Synologys PGP-nyckel för produktsäkerhet för att kryptera känslig information.

Säkerhetsuppdateringar av Synology-produkter

För att skydda användarna redogör vi inte för säkerhetsbrister förrän det finns lösningar och även därefter släpps inte all information om dessa brister. När lösningar finns tillkännages säkerhetsbristerna på Synologys officiella hemsida.

Advisory Severity Status Last Updated