LDAP Server

DSM-version

LDAP Server

Funktioner

 • Säkerställer och hanterar identiteter för användare och grupper inom en organisation centralt
 • Automatiserar och integrerar identitets- och åtkomstkontroll i IT-åtgärder
 • Integrerar enkel inloggning för Google Workspace så att användare kan använda Google Workspace-tjänsterna med deras konton och lösenord som lagras på LDAP Server
 • Stöder Consumer-servern, en skrivskyddad LDAP Server som synkroniserar LDAP-databasen med en annan Synology LDAP Server i realtid
 • Gör det möjligt för LDAP-användare att ändra sina lösenord på Synology NAS-klienter i samma LDAP-katalog
 • Stöder schemalagd säkerhetskopiering och manuell återställning av LDAP-databasen

Specifikationer

 • Baserat på LDAP 3 (RFC2251)
 • Maximalt antal användare: 20 000
 • Maximalt antal grupper: 20 000
 • LDAP-klienter som stöds: Linux och macOS
 • Stöder batchimport av användare genom .csv-filer
 • Stöder kapslade grupper
 • Stöder säkerhetskopiering och återställning av LDAP-katalogkonfigurationer via Hyper Backup
 • Alla LDAP-användare tillhör gruppen "users"
 • Systemreserverade användare och grupper som visas nedan kan inte tas bort:
  • Standardanvändare: ”admin”
  • Standardgrupper: "administrators", "users", "Directory Operators", "Directory Clients", "Directory Consumers"
 • Sättet att gruppera LDAP-användare som konfigurerats för inställning av konsumentservrar:
  • Lägg till dessa användare i gruppen "Directory Consumers"
  • Dessa användare ska inte läggas till i grupperna "Directory Operators" och "Directory Clients"

Begränsningar

 • Konsumentservern stöder endast anslutning till en leverantör-/konsumentserver skapad av Synology LDAP Server