DiskStation Manager 7.2

Oföränderlig lagring och säkerhetskopiering, snabb kryptering av hela volymer och striktare åtkomstkontroller. Med nya DSM kan du förvandla ditt system till en riktig datafästning.

DiskStation Manager 7.2

Dataåterhämtningsförmåga och dataskydd

Skriv en gång, lagra för alltid

Tekniskt tillämpa policyer för databevarande med delade WriteOnce-mappar som är låsta för att hindra ändringar eller borttagning. Skydda mappar under en definierad period eller avaktivera ändringar för alltid.1

Compliance-läge
Enterprise-läge
Manipuleringssäker klocka
Respitperiod
Bifogbart läge
Bilder
Överskrivning endast för admin

Kryptera hela volymer

Med fullständig volymkryptering kan du skydda delade mappar, LUN-enheter och paketdata mot fysisk stöld av system och diskar, och samtidigt förbättra hastighet, säkerhet och bekvämlighet. Få reda på mer

Schackmatt, ransomware

Nya oföränderliga ögonblicksbilder i Snapshot Replication lagrar säkert oföränderliga kopior av dina data för att skydda mot komprometterade inloggningsuppgifter för administratören.1

 • Delade mappar2
 • LUN-enheter

Prestanda och effektivitet

Turboladda VM-prestanda

M.2 NVMe-lagringsvolymer4 stöds nu på fler system. Välj mellan att öka hastigheten på större volymer med SSD-cache eller skapa smidiga lagringsvolymer med all-flash.

Nu även tillgängligt på:

 • 22-serien: DS1522+
 • 21-serien: DS1621+, DS1821+, DS1621xs+

Skydda mer data, snabbare

Det nya stödet för blocknivåfullständiga systembackupar i Hyper Backup accelererar avsevärt backup av stora datamängder.6

Över2X snabbareHela systemet jämfört med enskilda uppgifter

Göra av med dubbletter

Inline-borttagning av nollblock gör borttagning av dubbletter snabbare genom att förkorta dedupliceringstiden efter processen, samtidigt som I/O-prestanda bibehålls och det blir färre skrivningar till SSD-diskar. Få reda på mer

Upp till 25 % hastighetsökning5
Skrivreduktion

Åtkomstkontroller

Anpassningsbart inloggningsskydd

Tvåfaktorsautentisering (2FA) är ofta inte aktiverad. Adaptiv flerfaktorsautentisering (AMFA) kräver nu bekräftelse vid åtkomst till DSM-administratörskonton från externa anslutningar som inte är betrodda.

1. AMFA-utlösare för:
Unrecognized devices?
WAN connections
Password-only admin accounts***
2. Bekräftelse av inloggning via:
Secure SignIn
DS finder
Email

Nya försvar mot attacker

En utökad automatisk blockering i DSM 7.2 täcker SMB-anslutningar, vilket avsevärt minskar risken att bruteforce-attacker ska lyckas mot svagare inloggningsuppgifter.

QuickConnect-servrar förbjuder nu IP-adresser globalt efter flera misslyckade autentiseringsförsök.

Nya försvar mot attacker

Ett konto för att ta dig vart som helst

Utökat protokollstöd för SSO Server och SSO-klient i DSM 7.2 möjliggör bekväm åtkomst med ett enda konto oavsett vilken leverantör som används.

Stöd för
SSO-server
Stöd för
SSO-klient
OIDC
Synology SSO
SAML
CAS

Genomskådlig hantering

Styr aviseringar på ett effektivare sätt

Fler konfigurationsalternativ förenklar finjustering av aviseringsreglerna för att säkerställa att viktiga meddelanden levereras.

 • Obegränsade e-postmottagare per regel
 • Ange anpassade leveranskanaler per regel (e-post, push-tjänst, webhook)
IT-team
Personal på plats
Avisering
Push
E-post
MS Teams och LINE
Kritisk nivå: Regel A
Varningsnivå: Regel B
Systeminfo: Regel C

Meddela rätt person eller team

Integrera DSM-aviseringar direkt i dina Microsoft Teams-kanaler eller LINE-grupper. Kombinera med regelbaserad leverans för att säkerställa att rätt meddelande levereras till det ansvariga teamet.

Meddela rätt person eller team
Meddela rätt person eller team

Prognos för lagringstrender

Spåra trender för datatillväxt och få information i förväg om potentiella expansionsbehov för alla dina anslutna system i Active Insight.

Prognos för lagringstrender

Fler förbättringar

Container Manager (tidigare Docker)

Container Manager (tidigare Docker)

 • Nytt namn och ny användarupplevelse
 • Lägg till och hantera program med flera behållare från användargränssnittet (Docker Compose)
 • Uppdatera och rensa behållare enklare
 • Finns nu på: DS420j, DS223, DS220j, DS120j
Synology Photos

Synology Photos

 • Nytt stöd för WebP och rörelsebilder (Android)
 • Förbättrad användarupplevelse för album
Hybrid Share

Hybrid Share

 • Global fillåsning hjälper till att förhindra filkonflikter mellan anslutna Synology-system
 • Filer som efterfrågas på andra platser prioriteras för synkronisering med C2 Storage
 • Mer detaljerad loggning underlättar administration

Installera det på din NAS

Uppgradera till vårt helt nya operativsystem och upptäck en värld av nya funktioner.

Noteringar:

 1. Tillgänglighet för WriteOnce och Immutable Snapshots: https://sy.to/wormmodels.

 2. Krypterade delade mappar och Hybrid Share-mappar stöds för närvarande inte.

 3. Tillgänglighet för volymkryptering: https://sy.to/encryptedvolkb

 4. Kräver kompatibla NVMe SSD-diskar i Synology SNV3400/3500-serien.

 5. Testade med data från 32 virtuella maskiner konfigurerade som servrar, totalt 1,52 TB och 12 Synology SATA SSD-diskar.

 6. Jämför säkerhetskopiering av hela systemet med Hyper Backup mot att skapa separata fil-, LUN- och paketsäkerhetskopieringsuppgifter. Testad på DS923+ med 5,3 TB data (95 % <4 MB) och jämför de initiala säkerhetskopieringshastigheterna. Efterföljande förbättringar av säkerhetskopieringshastigheten kan vara högre.