Synology Rail Kit RKM114

Synology Rail Kit RKM114

โซลูชันรางแบบคงที่สำหรับ Synology RackStation

RKM114
RKM114

Synology Rail Kit RKM114 (ติดตั้งกับชุดราง) คือโซลูชันรางแบบคงที่ ที่มาพร้อมดีไซน์ติดตั้งง่ายและรองรับ Synology 1U RackStation เกือบทุกรุ่น RKM114 ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันแบบจำกัดระยะ 1 ปีของ Synology

ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพสำหรับ Synology RKM114

 1. ความกว้างของเสายึดต้องมีขนาดตั้งแต่ 450 มม. ขึ้นไป
 2. ความกว้างของแผงต้องมีขนาดตั้งแต่ 480 มม. ขึ้นไป
 3. ความลึกในการติดตั้งแร็ค: 570 mm ถึง 720 mm, 570 mm ถึง 810 mm

RKM114 RKM114

ความเข้ากันได้

ความลึกในการติดตั้งแร็ค: 570 mm ถึง 720 mm

 • :ซีรีส์ปี:RS422+
 • :ซีรีส์ปี:RS1221+
 • :ซีรีส์ปี:RS1219+, RS819
 • :ซีรีส์ปี:RX418
 • :ซีรีส์ปี:RS816
 • :ซีรีส์ปี:RS815, RX415
 • :ซีรีส์ปี:RS812RP+, RS812+, RS812
 • :ซีรีส์ปี:RS411
 • :ซีรีส์ปี:RS810RP+, RS810+, RX410
 • :ซีรีส์ปี:RS409RP+, RS409+, RS409, RX4

ความลึกในการติดตั้งแร็ค: 570 mm ถึง 810 mm

 • :ซีรีส์ปี:RS822RP+, RS822+
 • :ซีรีส์ปี:RS820RP+, RS820+
 • :ซีรีส์ปี:RS1619xs+
 • :ซีรีส์ปี:RS818RP+, RS818+
 • :ซีรีส์ปี:RS815RP+, RS815+, RC18015xs+
 • :ซีรีส์ปี:RS814RP+, RS814+, RS814