แขนจัดการสายเคเบิล Synology CMA-01

แขนจัดการสายเคเบิล Synology CMA-01

โซลูชันการจัดการสายเคเบิลสำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบติดตั้งบนแร็คของ Synology

CMA-01
CMA-01

แขนจัดการสายเคเบิล Synology CMA-01 ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลและสายไฟ ปรับแต่งพื้นที่ว่างของตู้เก็บแร็ค และให้การเข้าถึงด้านหลังของระบบได้อย่างสะดวกและเหมาะสม สามารถติดตั้งกับชุดรางของ Synology ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย CMA-01 ได้รับการสนับสนุนด้วยการรับประกันแบบจำกัด 1 ปีของ Synology

CMA-01 intro image

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

  1. ความกว้างของเสาติดตั้งต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 450 มม.
  2. ความลึกของเสาติดตั้งต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 125 มม.
  3. ความสูงของเสาติดตั้งต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 41 มม.

CMA-01 CMA-01

ความเข้ากันได้

  • Synology Rail Kit:RKS-01, RKS-02, RKS-03